Uskonnonperustaja Mani

Manikealaisuus sai nimensä perustajansa Manin (216- 276 jKr.) mukaan. Luodessaan uskonnollista systeemiään Mani sai vaikutteita kristinuskosta, juutalaiskristillisiltä kastajaliikkeiltä, muinaisesta Persian uskonnosta sekä ennen kaikkea gnostilaisesta ajattelusta. Manikealaisuuden levitessä itään siihen yhdistyi myös buddhalaisia piirteitä.

Manikealaisuus oli kirjauskonto, jolla oli oma pyhien kirjoitusten kaanon. Erikoista tässä oli se, että Mani itse uskonnonperustajana laati nämä kirjoitukset ja vahvisti niiden kanonisuuden. Valitettavasti seitsemästä manikealaiseen kaanoniin kuuluvasta kirjoituksesta tunnetaan vain katkelmia tai lyhyitä lainauksia myöhemmistä manikealaisista teksteistä.