Nag Hammadin löytyminen

Nag Hammadin kirjakokoelma löytyi 1945 Ylä-Egyptistä läheltä Nag Hammadia. Kirjasto sisältää koptinkielisiä uskonnollisia ja filosofisia tekstejä. Käsikirjoitukset on kopioitu 300-luvulla jKr., mutta itse kirjoitukset ovat syntyneet aiemmin, pääasiassa 100- ja 200-luvuilla jKr.

Nag Hammadin kirjaston löytymisellä on ollut suuri merkitys varhaiskristillisyyden uskonnollisten ryhmittymien tutkimukselle. Myös aikakauden filosofisiin virtauksiin, esimerkiksi keskiplatonilaisuuteen, on saatu uusia näkökulmia. Lisäksi Nag Hammadin kirjasto on vaikuttanut koptin kielen tutkimukseen, mm. lisäämällä kielen tunnetun sanaston määrää.

Kirjakokoelman löytöhistoria on monivaiheinen. Kirjoitukset löytyivät kahden maanviljelijäveljeksen ollessa kotikylänsä lähistöllä hakemassa lannoitusmaata pelloilleen. Maata kaivaessaan miehet löysivät ruukun, jossa oli 12 nahkakansiin sidottua papyruskoodeksia sekä joitakin irrallisia papyruslehtiä. Kirjaston tunnetuin teksti, Tuomaan evankeliumi, julkaistiin vuonna 1959. Yli kolme vuosikymmentä ennätti kulua, ennen kuin kaikki tekstit saatiin tutkijoiden käyttöön: James M. Robinsonin toimittama koko kirjaston näköispainos ilmestyi 1970-luvulla.