Toimintakertomus 2022


Toimintakertomus 2022 (strategiakausi 2021-2024).
HYväksytty johtoryhmän kokouksessa 20.01.2023

 Yleistä

Vuosi 2022 jatkoi edelleen koronapandemian, osittaisen etäopetuksen ja etätyön aikaa. Hilma-verkosto jatkoi edellisenä vuonna käynnistettyä strategiaa, se tarkoitti sekä uusia alkuja että vanhan toiminnan uudistamista.

Verkosto laajeni vuoden 2021 alusta, kun Aalto yliopisto ja Taideyliopisto liittyivät mukaan. Muita jäseniä olivat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Helsingin yliopisto koordinoi verkostoa, näin on tapahtunut jo vuodesta 2004 alkaen.

Vuoden 2021 alussa on uudistettu ja allekirjoitettu uusi toistaiseksi voimassa oleva verkostosopimus, jonka laatimisessa auttoivat mukana olevien yliopistojen juristit.

 

Johtoryhmän jäsenet ja kokoukset

 

Verkoston johtoryhmään kuuluivat vuonna 2022 seuraavat varsinaiset ja varajäsenet:

Helsingin yliopisto: Elina Oinas (vars.), Mira Karjalainen (vara)
Itä- Suomen yliopisto: Jaana Vuori (vars.); Sinikka Vakimo (vara)
Lapin yliopisto: Leena-Maija Rossi (vars.); Kirsti Lempiäinen (vara)
Oulun yliopisto: Johanna Hiitola (vars.); Suvi Pihkala (vara)
Jyväskylän yliopisto:  Hannele Harjunen/Minna Nikunen (vars.), Martina Reuter (vara)
Tampereen yliopisto: Hanna Ojala (vars.); Tuula Juvonen(vara)
Turun yliopisto: Lotta Kähkönen (vars.)
Åbo Akademi: Nina Nyman (vars.); Taru Leppänen (vara)
Aalto yliopisto: Saija Katila (vars.), Annamari Vänskä (vara)
Taideyliopisto: Hanna Johansson (vars.); Aune Kallinen (vara)

Opiskelijoiden edustajat: Anna Kanninen (JYU) ja Eini Pesälä (OY)

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 7 kertaa, 21.1, 18.3, 22.4, 3.6, 9.9, 10.10 ja 16.12.  Näistä 22.4 ollut sessio oli sisällöltään toiminnan suunnitteluun ja johtoryhmän virkistäytymiseen ja työhyvinvointiin liittyvä, ja tapahtui Tampereella Työväenmuseo Werstaalla. Muut kokoukset järjestettiin etänä, teamsin tai zoomin välityksellä. Puheenjohtajana jatkoi yliopistonlehtori Hanna Ojala Tampereen yliopistosta, varapuheenjohtajana professori Jaana Vuori Itä-Suomen yliopistosta ja sihteerinä verkoston suunnittelija.

 

Toteutetut kurssit ja suoritetut opintopistemäärät

Verkostossa suoritettiin tänäkin vuonna todella paljon opintopisteitä!  Tietoinen valinta oli opettaa paljon ja käyttää kursseihin liki koko budjetti.  Hilma toteutti vuonna 2022 seuraavat kurssit, joiden opettajien nimet ja opintopisteiden määrät ilmoitetaan alla:

 • Gender Perspectives on Finland; Eira Juntti, 160 op
 • Seksuaalinen väkivalta- kuvaamisen keinoja, selviytymisen strategioita; Eva Maria Korsisaari, 325 op
 • Sukupuolitietoinen koulutus, Salla Myyry ja Sofia Kari, 160 op
 • Gender and environment, Olga Cielemecka, 100 op
 • Introduction to Gender Studies, Eira Juntti,  280 op
 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä; Hannareeta Seling, Ina Kauranen, Anna Mikkola & Aino-Maija Elonheimo, yhteistyö Helsingin avoimen yliopiston ja HY:n henkilöstökoulutuksen kanssa, 105 op
 • Sukupuoli ja uskonto, Moona Kinnunen ja Heli Yli-Räisänen, 195 op
 • Feministisen ajattelun klassikot; Hannareeta Seling, suoritettavissa koska vaan, 575 op
 • Sukupuolentutkimuksen peruskurssi; Taru Leppänen, Lotta Kähkönen, Hannareeta Seling, suoritettavissa koska vaan, yhteistyö Turun avoimen yliopiston kanssa, 865 op
 • Feministinen yliopistopedagogiikka, osa 2; Hanna Ojala, Kristiina Brunila, Leena-Maija Rossi, Tuija Saresma & Kirsi Tuohela, 135 op
 • Feministinen yliopistopedagogiikka, osa 3; Hanna Ojala, Kristiina Brunila, Leena-Maija Rossi, Tuija Saresma & Kirsi Tuohela, 115 op

Yhteensä 3015 opintopistettä. Tämä on paras tulos Hilman historiassa tähän mennessä!

Opintopistemäärät yliopistoittain:

Helsingin yliopisto  940
Itä-Suomen yliopisto 185
Jyväskylän yliopisto 290
Lapin yliopisto 150
Oulun yliopisto 140
Tampereen yliopisto 265
Turun yliopisto 865
Åbo Akademi 45
Aalto yliopisto 45
Taideyliopisto 35

Näiden lisäksi Avoimen yliopiston opiskelijat suorittivat Hilman järjestämillä kursseilla 95 opintopistettä ja HY:n henkilöstökoulutuksen osallistujat 10 opintopistettä.

Opintopistemääristä voi havaita, että jatkuvasti suoritettavissa olevat, itsenäiseen opiskeluun perustuvat kurssit ovat taloudellisen tehokkuuden ja opintopisteiden kertymisen kannalta parhaita. Kurssisuoritusten rekisteröimiseen eri yliopistojen käyttämät uudet järjestelmät (Sisu, Peppi) ovat tuoneet vuoteen oman haasteensa. Odotamme aikaa, jolloin nämä kaikki pelittävät sujuvasti yhteen ja manuaalisen työn määrä vähenee.

 

Taloudesta ja resursseista

Verkoston toimintamenot katetaan yliopistojen jäsenmaksulla. Vuonna 2022 jäsenmaksu oli lähtökohtaisesti 5000 euroa, josta kuitenkin osa jäsenistä sai alennuksen ja maksoi vain puolet.  Helsingin yliopisto ei maksa jäsenmaksua, vaan kustantaa verkoston työntekijän osana omaa yliopistopalvelujen budjettiaan.  HY:n puolelta on paineita siihen, että kaikki tai mahdollisimman monet jäsenet pystyisivät jatkossa maksamaan täyden jäsenmaksun.

Vuoden kokonaistuotot olivat 37 500 ja menot 43 1500 euroa. Vuoden 2022 aikana syntynyt   5645 euron miinus on koko kauden tasolla 2441 e.   Opettajien palkkiot ovat nousseet, lisäksi jatkuvasti suoritettavissa kursseissa on vaikea ennakoida ja budjetoida palkkioiden määrää. Yhteistyökursseissa pitänee jatkossa tehdä tarkemmin selväksi myös taloudelliset vastuut.

Verkoston taloustilanne on aiempaa vakaampi, mutta suurempi budjetti mahdollistaisi luonnollisesti entistä enemmän opetusta. Mahdollisia uusia apuraha tai projekti-hakemuksia toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen on syytä tehdä myös vuonna 2023.  Vuoden aikana oli käytössä pieni ylimääräinen apuraha, kun Kari Mattilan säätiö myönsi 1000 euroa feministisen pedagogiikan kehittämiseen.

 

Kehittämistyötä ja työryhmiä

Verkostolla oli johtoryhmän lisäksi kehittämisryhmä feministisen pedagogiikan koulutukseen. Feministisen pedagogiikan kurssien ohjausryhmään kuuluivat Leena-Maija Rossi (HY), Hanna Ojala (Tuni), Kristiina Brunila (HY), Tuija Saresma (JY) Kirsi Tuohela (TY) ja Aino-Maija Elonheimo, tämä ryhmä kokoontui 20.1, 31.3, 19.5, 30.9 ja 10.11.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä-kurssin lähitapaaminen toteutettiin samoin kokonaan etänä. Kurssilaiset osallistuivat yhtenä tehtävänään verkossa toteutettuihin valtakunnallisiin tasa-arvopäiviin, sekä tekivät projektitehtävän todellisten työtehtävien parissa ja oikeiden työpaikkojen konteksteissa. Palaute tästä oli sekä opiskelijoilta että työnantajilta erittäin hyvää.

 

Henkilökunta ja opettajat

Verkoston suunnittelijana toimi FM Aino-Maija Elonheimo.  Tuntiopettajina verkkokursseilla toimivat vuonna 2022 Eira Juntti, Hannareeta Seling, Johanna Hiitola, Zeinab Karimi, Anastasia Khodureva, Olga Cielemecka, Salla Myyry, Sofia Kari, Moona Kinnunen, Heli Yli-Räisänen, Anna Mikkola, Eva Maria Korsisaari ja Ina Kauranen, lisäksi maksettiin yksittäisiä palkkioita tasa-arvokurssin ja webinaarien alustajille. Taloushallintoa hoitivat Maikki Viitikko HY:n Yliopistopalveluiden (YPA) talousyksiköstä ja henkilöstöasioita HY:n YPA:n HR-tiimi, erityisesti Leena Viitaniemi ja Rosa-Maria Thomander.

 

Muu toiminta

Verkoston kaikille kiinnostuneille avointa toimintaa olivat feministisen pedagogiikan webinaarit ja teemapäivät ajankohtaisista aiheista.   Osana FemPeda 2- koulutusta toteutettiin ”Opetuksen linjakkuudesta feministisesti”-sessio 25.3. ja osana THL:n vuotuisia valtakunnallisia tasa-arvopäiviä 6.10 työpaja intersektionaalisesta feministisestä pedagogiikasta. Näihin osallistui 20-40 ihmistä kumpaankin. Alustajina toimivat Päivi Naskali, Mari-Anne Okkolin, Kaisa-Riitta Aho, Sari Miettinen ja Aino-Maija Elonheimo.

Osana FemPeda3-koulusta järjestettiin myös Helsingissä Taideyliopiston Sörnäisten kampuksella lähitapahtumana 11.11 Ruumiillisuus ja tunteet opetuksessa- teemainen opetuksen iltapäivä, jossa alustivat Leena-Maija Rossi ja Aune Kallinen.

Verkoston piirissä toimivat opettajat ja tutkijat kirjoittivat ja toimittivat kirjan ”Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka”, tämä ilmestyi marraskuussa 2022 Vastapainon kustantamana. Sen julkistamista juhlistettiin avoimella seminaarilla Oulussa 30.11. sukupuolentutkimuksen päivien yhteydessä, puhujina olivat Hanna Ojala, Pieta Savinotko ja Sari Miettinen.

Uutena toimintamuotona järjestettiin verkoston verkko-opettajien treffit 11.2.22, keskusteltiin etäopetuksen uusista muodoista ja verkoston opetuksen ajankohtaisista asioista, mukana oli n 10 osallistujaa. Näitä järjestetään jatkossa vuosittain.

Verkosto oli eurooppalaisen AtGender-järjestön verkostojäsen ja osallistui kesäkuussa 2022 Milanossa järjestettyyn European Feminist Research Conferenceen. Suomalaista feministisen pedagogiikan kehittämistyötä esiteltiin työpajassa, jonka vetivät Tuija Saresma, Sari Miettinen ja Aino-Maija Elonheimo.

Verkoston suunnittelija Aino-Maija Elonheimo oli edelleen jäsenenä valtakunnallisten tasa-arvopäivien ja THL:n tasa-arvotiedonkeskuksen ohjausryhmissä. Näiden tuoma synergia näkyy verkoston kannalta esimerkiksi tasa-arvokurssiin liittyvissä projekteissa ja yhteisissä webinaareissa.

Hilma-verkoston ja sen blogin yhteydessä ylläpidettiin Klassikko-galleria verkko-oppimateriaalia.  Vastaava vakituinen Hilman ylläpitämä oppimateriaali voisi olla Feministisen pedagogiikan kurssiblogi-tekstien kokoaminen yhteiseen osoitteeseen.

 

Uudet kehittämishankkeet; uudet jäsenet

Jatkuvan oppimisen muodostaessa tulevaisuudessa yhä suurempaa osuutta yliopistojen rahoituksesta, on käynnistetty verkkokurssien kehittämistä yhteydessä avoimiin yliopistoihin. Toistaiseksi on järjestetty 3 yhteistyökurssia Helsingin ja Turun yliopistojen avoimissa. Jatkuvan oppimisen ideoiden myötä myös Hilman kursseille on varmasti kysyntää perustutkinto-opiskelijoita laajemmin.  Tässä yhteistyössä ovat olleet mukana Hilman suunnittelijan ja opettajien lisäksi erityisesti Leena Santavuori (HY) ja Anu Laukkanen (TY).

Tavoitteena on saada tätä kautta kursseille lisää osallistujia ja laajempaa rahoituspohjaa, sekä varmistaa mukana olevien yliopistojen sitoutumista verkostoon myös tulevaisuudessa. Toisaalta avoimien yliopistojen oma tällä hetkellä muutoksessa oleva tilanne aiheuttaa haasteitaan.  Myös HY:n henkilöstökoulutus on ollut yhteistyökumppanina Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä- kurssin osalta.

Hilma-verkoston suosittu Feministisen yliopistopedagogiikan koulutus, joka vuodesta 2004 alkaen oli toteutettu kahtena 10 op jaksona (1. osa yhteensä 6 kertaa, 2.osa kahdesti), on nyt muokattu viideksi viiden opintopisteen moduuliksi, joita voidaan suorittaa myös irrallisina ja paljolti etänä.  Koulutuksen toinen ja kolmas osa toteutettiin vuonna 2022, ne onnistuivat erinomaisesti ja saavuttivat paljon uusia osallistujia ja tieteenaloja.  Feministisen pedagogiikan opintoja suoritettiin verkostossa yhteensä 250 opintopistettä.  Toiveita tämän koulutuksen toteuttamiseen englanniksi, Euroopan tasolla ja yhteistyössä AtGenderin tai jonkin muun verkoston kanssa on.

Verkosto toteutti kaudelle 2021-24 laatimaansa toimintastrategiaa. Uusi strategia pohjaa entiselle perustalle, jatkaa perusopiskelijoiden sukupuolentutkimuksen teoreettista ja metodista verkko-opetusta, mutta laajentuu myös jatkuvan oppimisen ja koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen kentille.

 

Lopuksi

Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma on selviytynyt hyvin aikana, jona monet valtakunnalliset, yliopistojen väliset tieteenala- ja opetusverkostot ovat vähitellen joutuneet lopettamaan toimintansa. Uudistamalla kurssitarjontaa ja koulutustoimintaa, hankkimalla uusia jäseniä ja yhteistyökumppaneita sekä jatkuvasti kehittämällä feminististä pedagogiikkaa verkosto pyrkii jatkossakin vastaamaan sekä opiskelijoiden toiveisiin että tarjoamaan työtilaisuuksia ja koulutusta opettajille ja lisäarvoa kaikille mukana oleville jäsenyliopistoille. Merkityksellistä etäopiskelun ja etätyön aikakaudella on myös valtakunnallisen opettajien ja tutkijoiden yhteisön luominen ja ylläpitäminen, sekä virtuaalisesti että kasvokkain.