Tuleva opetus

Alta löydät tietoa Hilman tulevista kursseista. Englanniksi järjestettävä opetus on listattu tarkemmin tänne.

Syksyn 2020 opetus

Ilmoittautuminen syksyn 2020 kursseille avautuu elokuussa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä
Introduction to Gender Studies
Grassroots-Theorizing activism
Sukupuolentutkimuksen metodologiaa
Feministisen ajattelun klassikot


Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä (5 op) SPT-550

21.09.- 20.11.2020
Opettajat: Hannareeta Seling, Aino-Maija Elonheimo, Anna Mikkola & Elisabeth Wide

Hilma-verkoston työelämäkurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla tutustutaan myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöön. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Tutustumme myös yhdenvertaisuuden edistämiseen ja moniperustaisen syrjinnän vastaiseen työhön käytännössä. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista sekä pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden edistäminen voi tulla työksi.

Hilma-verkosto on järjestänyt suosittua, työelämään keskittyvää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskurssia jo vuodesta 2008. Kurssi toteutetaan suurimmaksi osaksi verkkotyöskentelynä, mutta kurssiin sisältyy myös kaksipäiväinen lähitapaaminen 15.-16.10.20 Helsingissä (poikkeustilanteen jatkuessa myös tämä osuus tehdään etänä). Kurssin aikana tehdään muun muassa urahaastatteluja ja projektitöitä, joissa perehdytään esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmiin, portfolioihin tai projektisuunnitelmiin. Tänä vuonna osa opiskelijoiden projekteista voi olla myös yhteistyössä THL:n tasa-arvon tietopalvelun kanssa toteutettuja. Lähitapaamisessa tutustutaan tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin sekä mietitään omia uranäkymiä. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden tapaaminen toimii eräänä vastauksena juuri tähän.

Kurssille mahtuu 24 osallistujaa.

Haku kurssille 17.8–8.9.2020 välisenä aikana tällä e-lomakkeella.


Introduction to Gender Studies (5 ECTS) SPT-540

Time Period: 28.9- 20.11.2020.
Teacher: Eira Juntti

Course Description: The webcourse “Introduction to Gender Studies” gives basic introductory knowledge about gender studies. The course begins with an introduction to the concept of gender and gender studies and continues with the following topics: bodies & sexuality, social construction of gender, feminist theory, masculinities, family, gender & work, and gender & politics. Each week the students will read 1–2 texts or study other materials available in the internet and discuss them in small groups in the Moodle learning environment.

Course Requirements: The course requires active weekly participation. Each student is assigned the responsibility of opening the weekly discussion in their group twice during the course, plus they are required to write 3 comments in response to others’ posts every week. Weekly participation counts for 80% of the final grade. Final essay that counts for 20%. In addition, students are required to post a self-introduction in the beginning of the course, and write a self-evaluation & complete a course evaluation in the end of the course.

Course Materials: The primary textbook for the course is Mary Holmes, Gender and Everyday Life (London & New York: Routledge, 2009). In addition, we will use a selection of reading materials. All materials will be available through Moodle.

Target Group & Prerequisites: Previous studies in gender studies are not required. The course is meant primarily for Bachelor’s (Candidate’s) students, or students in their early years of Master’s programs in the social sciences or humanities (e.g. history, sociology, anthropology, political science, cultural studies). If there are more applicants than can be accommodated, priority will be given to exchange students and students in English language Master’s programs. In addition, we seek to accept students from all member universities equally.

Applications: Application to the course happens through this link 24.8 – 15.09.2020.
There can be max 35 students in the course.


Grassroots – Theorizing activism (5 ECTS) SPT-540

12.10- 4.12.2019
Teachers: Albina Gakuru, Be Nordling, Freja Högback

The course explores connections between social change, empowerment and theory. What is grassroots? The course aspires to develop the students’ understanding of concepts central to feminist and post-colonial theory within the context of different movements for social change and peace. Examples include grassroots women’s activism in sub-Saharan Africa, feminist and queer self-defense groups as well as anti-consumerist and eco- and animal-friendly activism in Europe and the US. During the course students will question and discuss different kinds of social movements. Students will also engage in discussions on peace and conflict related to intersections of gender and race.

The students will be expected to read the course material and actively take part in online discussions in small groups. There will be video lectures and a field work in which the students will do an analysis and discussion of a chosen area alternatively a comparison of two groups or organizations. Participation throughout the course is obligatory. The course will be made in weekly cycles and is foremost for students on a basic level in gender studies.

After the completed course the student should be able to: 1) recognize different forms of activism 2) express own critical thoughts on activism and 3) make an intersectional analysis.

Applications: Application to the course happens through this link 7.9 – 25.9.2020


Sukupuolentutkimuksen metodologiaa(5 op) SPT-550

5.10.- 27.11.2020
Opettaja: Piia Lavila

Kurssiympäristö: Moodle

Korvaavuus: 5 opintopistettä metodologiaa koskevia osuuksia sukupuolentutkimuksen aine- tai syventävistä opinnoista

Kurssin kuvaus: Sukupuolentutkimuksen metodologian verkkokurssilla opiskelija tutustuu monitieteisessä feministisessä tutkimuksessa, sukupuolentutkimuksessa, naistutkimuksessa, queer-tutkimuksessa ja kriittisessä miestutkimuksessa käytettäviin metodeihin.

Kurssin tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija on rakentanut itselleen yleiskuvan sukupuolentutkimuksen teoreettisista taustoista, tekemisen tavoista ja tutkimusprosessista.

Kenelle: Kurssille ovat tervetulleita eri aloilta tulevat sukupuolentutkimuksen opiskelijat. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti aine- ja syventävien opintojen opiskelijoille, joilla on tekeillä opinnäyte tai laajempi tutkielma.

Työskentelymuodot ja kurssimateriaalit: Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla, jossa harjoitellaan akateemista keskustelua ja argumentointia. Monitieteisen sukupuolentutkimuksen kenttää hahmotetaan kurssilukemistolla, verkkokeskusteluin sekä harjoitustehtävin. Kurssin työmuotoina on myös vertaispalauteen antaminen ja vastaanottaminen.

Kurssilla hyödynnetään käänteistä opetusta, eli opiskelijat tutustuvat uuteen asiaan itsenäisesti ennen verkkotyöskentelyä. Kurssin kuluessa työstetään oman opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaa ja harjoitellaan metodologisten valintojen perustelemista.

Arviointi: Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointimuotoina toimivat itse-, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hakeminen: Kurssille otetaan enintään 35 opiskelijaa hakemusten perusteella. Sitovat hakemukset nettilomakkeella. Hakemuksessa tulee kertoa omien opintojen, erityisesti sukupuolentutkimuksen opintojen vaihe ja perustella, miksi tämä kurssi olisi hyödyllinen. Hakemuksessa voi esittää myös toiveita kurssiin liittyen, jotka huomioidaan kurssin suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

Muuta: Yhdeksän viikon kurssi edellyttää aikaa ja paneutumista, mikä tarkoittaa viikottaista säännöllistä osallistumista keskusteluihin sekä ajanvaraamista lukemiselle ja harjoitustöille. Yli viikon mittainen poissaolo vaikuttaa omaan ja ryhmän oppimiseen, sekä saattaa vaarantaa kurssin suorittamisen. Lisätietoja: piia.lavila a helsinki.fi

Korvaavuuksissa ota yhteyttä oman yliopistosi Hilma-yhteyshenkilöön: http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/yhteystiedot/

Haku kurssille 31.8 – 18.9.2020 tällä e-lomakkeella.


Feministisen ajattelun klassikot (5 op)SPT-550

Opettaja: Hannareeta Seling

Tämä kurssi on suoritettavissa koska vaan! Hannareeta Selingin laatima ja opettama kurssi avautui 1.4.2019. Moodleen pääset hakakirjautumisen kautta oman yliopistosi tunnuksilla, kurssiavain on FEMKLASSIKKO ja tästä linkistä löydät kurssin.  Osallistua voivat kaikki Hilman jäsenyliopistojen opiskelijat. Kurssi soveltuu parhaiten aineopintovaiheeseen. Kurssi on itseohjautuva ja voit suorittaa sen omaan tahtiisi. Monivalintatehtävien lisäksi opettaja tarkastaa jokaiselta opiskelijalta kaksi esseetä kurssin kuluessa.


Verkosto tarjoaa myös

FemPeda  – feminististä yliopistopedagogiikkaa

Hilma-verkoston suosittu FemPeda – feministisen yliopistopedagogiikan koulutus järjestetään seuraavan kerran lv. 2021-22, se toteutetaan jatkossa 5 x 5 op moduuleina (25 op). Haku ensimmäiseen kahteen osioon tapahtuu keväällä 2021.   Vastuuyliopistot HY, JY, Tay ja TY, koulutuksen ohjausryhmässä Hanna Ojala, Kristiina Brunila, Leena-Maija Rossi, Tuija Saresma, Kirsi Tuohela ja Aino-Maija Elonheimo.


Kevään 2021 kurssiohjelma julkaistaan marras-joulukuussa 2021. Otamme vastaan myös uusia kurssi-ideoita ja opettajia! Kysy lisää suunnittelijalta, tai tarjoa kurssi-ideaasi tällä e-lomakkeella!