Tuleva opetus

Syksyn 2024 Kurssiohjelma; Courses Autumn 2024

 

16.9 – 22.11.2024
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä; opettajat Hannareeta Seling,  Maija Jones, Nelli Ruotsalainen & Aiska Elonheimo

 

Hilma-verkosto on järjestänyt tätä suosittua työelämäkurssia jo vuodesta 2008. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden kurssi  toimii eräänä vastauksena juuri tähän. Kurssin zoom-tapaamisessa tutustutaan tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin. Kurssin tehtäviin kuuluu niin urahaastatteluja kuin projektitöitäkin, jotka toteutetaan todellisten tasa-arvokentän toimijoiden kanssa. Opiskelijat osallistuvat myös valtakunnallisille tasa-arvopäivilleP, joiden teemana tänä vuonna on Tasa-arvo muutoksessa. Perehdymme kurssin aikana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen käytännön tasolla ja siihen, kuinka sukupuolentutkimuksen opintoja voi hyödyntää työelämässä.

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Kurssi sisältää:
* verkkokeskusteluja ja niihin liittyviä tehtäviä
* luennon seuraamisen Tasa-arvopäivillä (2.-3.10, mahdollista etänä)
* kaksi livepäivää verkossa yhdessä muiden kurssilaisten ja vierailijoiden kanssa; 10-11.10
* urahaastattelun
* projektityön, joka tehdään oikeiden työnantajien kanssa todellisissa paikoissa!

Ilmoittaudu täällä: 19.8- 6.9.2024

***

23.9-22.11.2024
Gender perspectives on Finland (5 ECTS);
Teacher Ph D Eira Juntti

This course looks at Finland through a gender lens. By analyzing Finnish history, culture, and society from a gender perspective we can better understand the development of Finland first to a nation state and then to a Nordic welfare state in the 20th century. Today, Finland is known as one of the leaders in gender equality, however, there are a number of paradoxes in the Finnish situation, namely there are trends which seem not to fit this image (e.g. high degree of gender segregation in the labor market, gender wage gap, high degree of violent crimes compared to other European countries). Analyzing the history and current situation through a gender lens can help put those trends in perspective and provide a more nuanced analysis of social and cultural change, as well as show how gender is an important aspect of almost every facet of society.

The course is primarily meant for second- or third-year Bachelor’s (Candidate’s) students, or students in their early years of Master’s programs in the social sciences or humanities (e.g. history, sociology, anthropology, political science, cultural studies). It is desirable to have completed an introductory gender studies course or other similar introductory courses in the social sciences or history.

Students will post short reflections on the course material in Moodle every week and discuss the topics in small groups online. In the end of the course, students will write a personal learning diary based on their weekly reflections.

COURSE PROGRAMME (Overview)  1. Gender & History I: Women and Nation Building  2. Gender & History II: Men and Masculinities  3. (Gendered) Aspects of Finnish Culture  4. Colonial History, (Post)Colonial Present?  5. Gender & Politics: National and International Relations  6. Gender & Education  7. Gender & Work & Family   8. Gendered & Racialized Politics

Apply here: 26.8 – 13.9.2024

* * *

23.9 – 15.11.2024
Feminist politics and ecologies of the art world (5 ECTS)

Teacher(s): Anastasia Khodyreva et al

Online-lectures on Wednesdays 12:00 – 14:00

Course description
The course centres on the ecology of the contemporary art world. It explores feminist politics that crystallises in this ecology understood as a politically charged field. It explores feminist politics and practices that flash out there as situated theoretical propositions. Specifically, the course discusses practices and processes constitutive of the art world: facilitating, hosting, publishing, editing, curating, designing, managing an artist-led space, and collaborating.

The course discusses how theoretical feminisms inform critical social practices and overall ecologies of the art world in specific geopolitical contexts and how the art world practically presses back upon feminist theory. The course explicitly challenges the idea of an ‘ivory tower’ and detachment of feminist theory from other socially embedded critical practices; it pays close attention to existing synergies and discords between feminist theory and practices and the contemporary art world. What kind of politically, conceptually, and ethically enriching and challenging relations between feminism, feminist theory and the contemporary art world surface now? How are feminist theories practised in the milieu of contemporary art? How do feminist practices in contemporary arts nuance and challenge theoretical propositions? What type of knowledge and critique may emerge between the two?

The course engages with a range of feminist accounts that include the work of Kim Donaldson and Katve-Kaisa Kontturi, Taru Elfving, Alison Place, Ellen Lupton, Farah Kafei, Jennifer Tobias, Josh A. Halstead, Kaleena Sales, Leslie Xia, and Valentina Vergara, Moritz Grünke, Pascale Obolo, Michalis Pichler, Parfait Tabapsi, Eileen Cadman, Gail Chester, Agnes Pivot, Alex Martinis Roe, Trinh T. Minh-ha and María C. Lugones, among others.

Among the case studies are artist-led galleries, residencies, publishing, curatorial and other collaborative projects operating in Finland and Northern Europe. Their founders, curators, managers, editors and publishers are guest lecturers on the course.

No prior knowledge is required, but background in gender studies, cultural studies, feminist theory, art history, curatorial studies, or fine arts is a benefit. The course will be equally beneficial both for degree students and participants from outside of academia working in the field of contemporary arts.

Learning outcomes:
By the completion of the course, participants will be able
– to analyse artistic practices and processes that make the artworld through the lens of feminist theory and analyse them as critical social practices that challenge and nuanced feminist theory;
– to understand the role of a body, its locatedness and situatedness in feminist theory and practices in the context of contemporary arts;
– to synthesize theoretical discussions and course materials with one’s personal artistic, research and professional interests.

Teaching methods:
Lectures, discussions, artist/curator talks, practical exercises, and an optional gallery visit.

Study materials/course literature:
Reading and audio-visual material will be available by the beginning of the course.

Forms of examination:
A written assignment. Depending on participants’ needs, alternative forms of an assignment are possible. Please, contract the course instructor for more details.

Basis of assessment:
Attendance, a written assignment

Apply here 26.8 – 13.9.2024

 * * *

7.10 -29.11.2024
Queer ja uskonto;  5 op
opettajat Moona Kinnunen ja Heli Yli-Räisänen;

Kurssilla tutustutaan muinaisen Lähi-idän sekä antiikin uskontojen kautta sukupuoleen, seksuaalisuuteen, HLBTIQA+ ja queer-representaatioihin ja ruumiillisuuteen uskontojen yhteydessä. Kurssin tarkoituksena on pohtia yhdessä, miten sukupuolentutkimuksen kysymyksiä voidaan soveltaa uskontoja ja uskonnollisia ilmiöitä tutkittaessa, ja toisaalta tuoda esiin uskonnollisuuden/uskonnottomuuden vaikutus intersektionaalisena identiteetin osatekijänä sukupuolentutkimuksessa.   Kurssi käsittelee sukupuolentutkimusta suhteessa uskontoihin ja uskonnollisuuteen aika- ja paikkakontekstiin katsomatta, mutta muinainen Lähi-itä ja antiikki toimivat esimerkkitapauksina. Kurssi perustuu kriittiseen ajatteluun, vallankäytön tarkasteluun sekä eri näkökulmien muodostamien leikkauspisteiden hahmottamiseen. Intersektionaalisuus on lähtökohta kaikessa kurssilla opetettavassa. Kurssin edetessä opiskelija oppii käyttämään erilaisia metodologisia työkaluja aihepiirin käsittelemiseen monipuolisesti. Kurssille osallistujia kannustetaan tunnistamaan ja tiedostamaan oma positionsa suhteessa uskontoihin ja uskonnottomuuteen.  Opiskelijalla voi olla valmiina mielessään uskonto tai aihe, jota hän haluaa tarkastella kurssin edetessä ja kurssin lopputehtävässä. Kurssille osallistuvat tuovat mukanaan oman osaamisensa ja henkilökohtaisen taustansa. Kurssille toivotaan ihmisiä monenlaisista eri konteksteista ja lähtökohdista.

Kurssi toteutetaan Moodlessa. Kurssin aikana osallistujat lukevat opettajien laatimat opastukset, syventyvät kurssilukemistoon ja osallistuvat Moodle-keskusteluihin, kommentoivat muiden esseitä ja kirjoittavat oman esseensä kurssin teemoista. Lukutehtävät orientoivat opiskelijan kurssin aiheeseen ja auttavat kartoittamaan alan kirjallisuutta monipuolisesti. Kurssin lopputyönä opiskelija kirjoittaa esseen itse valitsemastaan aiheesta. Työssä hyödynnetään kurssilla opittuja teoreettisia näkökulmia ja kysymyksiä. Annamme tarvittaessa apua aiheen valintaan ja kirjallisuuden etsimiseen. Kurssilla noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

Ilmoittaudu täällä: 9.-27.9.2024

* * *

 

 

Women in Public Administration (xx-xx.2024 );  (5 ECTS)
teacher Valeriya Utkina

 

 * * *
21.10 – 21.11.2024
Managing Diversity and Inclusion,  (6 op)
Opettaja Saija Katila, yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa

Place:

Timetable for lectures: to be announced later

(Course can be done either in Espoo Campus or online, most of the material is provided via net as well)

The course provides an overview of managing diversity (DM) and inclusion in organizations and labour market in general. The course discusses how DM and inclusion can be promoted and what kind of tools and practices organizations have in their use. The course critically assesses the benefits and pitfalls of diversity management and inclusion efforts of organizations by interrogating how cultural assumptions concerning gender, race, ethnicity, sexuality etc., are reproduced in organizations in the level of interaction, practices and culture. Throughout the course possibilities for change are explored by considering forms of interventions for changing exclusionary practices in organizations.

Learning objectives:
The student
• can recognize and argue for the importance of gender, diversity, and inclusion at work.
•understands the difference between conceptualizing ‘gender/diversity as a category’ and ‘gender/diversity as doing’ (= the way we assign and assume gendered/racialized/classed meanings in our activities).
•  understands the difference between diversity management and inclusion in their current use and knows the benefits and pitfalls of diversity management and the basic tools used in DM practices.
• can analyze and critically evaluate how gender and diversity are done at the level of interaction, organizational practices, and society and how such doings can be read from visual and textual media. •   can reflect how one does gender and difference and how that may contribute to inequality and reproduction of privilege. •   can identify and develop interventions and practices that promote equality, diversity, and inclusion.

 

 

 

 

 

 

************

SUORITETTAVISSA OMAAN TAHTIIN KOSKA TAHANSA / Self Study-courses; timetable is free!

Introduction to Gender Studies; independent study!
Teacher Eira Juntti; uusi kurssi /new course;   NOW open!

A general introduction to gender studies, focusing on the social sciences.   By the end of the course, students will be familiar with the basic concepts used in gender studies, know the main theories on gender in the social sciences, and understand how gender is part of different social structures.  This course is designed to be done independently by students.  Organised by the Finnish Network for Gender Studies HILMA.

Material: Hilary M. Lips, Gender: The Basics, 2nd ed., Routledge 2019.  As e-book in university libraries.  Also other texts and videos.

Access the course at: https://moodle.helsinki.fi

Click on Log In
University of Helsinki Students: use your University of Helsinki account.
All others: Access Moodle by using the HAKA Account. Click on it. On the next page, choose your university from the drop-down list and proceed.
Find the course: Introduction to Gender Studies HILMA Independent Study
Enroll yourself to the course by using the Enrolment Key: intro2023

*****************************


Feministisen ajattelun klassikot
(5 op)
Opettaja Hannareeta Seling

Kurssilla tutustutaan feministisen ajattelun historiaan klassikon asemaan nousseiden avaintekstien välityksellä, ja sen tavoitteena on feministisen ajattelun historian ja klassikkotekstien perustuntemus. Kurssi kattaa tekstejä ja ajattelijoita 1790-luvulta 1970-luvulle.

Kurssi perehdyttää eri aikakausien feministisiin teemoihin, käsitteisiin ja kysymyksiin sekä asettaa ne yhteiskunnalliseen ja aatehistorialliseen kontekstiinsa. Kurssi auttaa ymmärtämään feministisen ajattelun kehittymiseen liittyviä jatkumoita ja katkoksia sekä katsomaan nykyfeminismiä uusin silmin.

Tämä kurssi on suoritettavissa koska vaan! Moodleen pääset hakakirjautumisen kautta oman yliopistosi tunnuksilla, kurssiavain on FEMKLASSIKKO ja tästä linkistä löydät kurssin.  Kurssille ei tarvitse ilmoittautua. Osallistua voivat kaikki Hilman jäsenyliopistojen opiskelijat. Kurssi soveltuu parhaiten aineopintovaiheeseen. Kurssi on itseohjautuva ja voit suorittaa sen omaan tahtiisi. Monivalintatehtävien lisäksi opettaja tarkastaa jokaiselta opiskelijalta kaksi esseetä kurssin kuluessa.

 

_______________________________________________________

Sukupuolentutkimuksen peruskurssi (5 op)

Opettajat Taru Leppänen ja Lotta Kähkönen;
suoritukset vastaanottaa Hannareeta Seling  (yhteistyössä Turun Avoimen yliopiston kanssa)

Kurssin kuvaus: Kurssi johdattaa sukupuolentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Lisäksi kurssilla perehdytään sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoajattelun kehittymiseen sekä transtutkimuksen ja queertutkimuksen lähtökotiin. Kurssi tarjoaa välineitä muun muassa sukupuolen, seksuaalisuuden ja rodullistamisen kriittiseen tarkasteluun sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnassa.

Kurssin tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sukupuolentutkimuksen historiaan ja sukupuolten asemaan tutustumisen perusteella sukupuolentutkimuksen suuntauksien moninaisuuden ja osaa hahmottaa keskeisimpien tutkimussuuntauksien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä limittyneisyyttä. Hän tuntee sukupuolentutkimuksen keskeisten tutkimussuuntausten välillä käytyä keskustelua. Lisäksi hän tuntee feministisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja on tutustunut niiden määrittelyihin. Opiskelija ymmärtää liberalistisen tasa-arvofeministisen ajattelun saavutukset, mutta osaa suhtautua myös kriittisesti siihen sekä kykenee hahmottamaan vaihtoehtoja tälle ajattelutavalle.

Tämä kurssi on suoritettavissa koska vaan! Moodleen pääset Haka-kirjautumisen kautta oman yliopistosi tunnuksilla, kurssiavain on  SUPEHILMA  ja tästä linkistä löydät kurssin.  Kurssille ei tarvitse erikseen  ilmoittautua. Osallistua voivat kaikki Hilman jäsenyliopistojen opiskelijat. Kurssi on itseohjautuva ja suoritetaan katsomalla ja opiskelemalla opetusvideoita omaan tahtiin Moodlessa, perehtymällä kurssin kirjallisuuteen  ja kirjoittamalla essee.

Muille kuin  jäsenyliopistojen perustutkinto-opiskelijoille kurssi on avoinna  Turun yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Yhteyshenkilö Anu Laukkanen.

NB. Kurssi uusitaan kuluvan vuoden aikana, uusi versio tulossa syyskuussa 2024.

Pyrimme toteuttamaan peruskurssista myös ruotsinkielisen version vuoden 2024 aikana.

_________________________________________________________________

Feministiset tutkimusmenetelmät;
Monia opettajia, suoritukset vastaanottaa Anna Rönkä

Tervetuloa Feministiset tutkimusmenetelmät (HILMA-verkosto) ja Feministinen tietäminen 417142P-3002 (Oulun yliopisto) kurssille!

Kurssi toteutetaan HILMA-verkoston ja Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä.

Kurssin Moodle-ympäristö aukesi 1.3.2023 ja kurssia on  mahdollista suorittaa itsenäisesti ja omaan tahtiin.  Kurssi koostuu Johdanto-luennosta, sekä kymmenestä nauhoitetusta luennosta, jotka käsittelevät laaja-alaisesti feministisen tutkimuksen menetelmiä ja niihin kietoututuvia teoreettisiä keskusteluja. Lyhyiden (noin 30 min) vierailijaluennoitsijoiden luentojen ja heidän esittämiensä lukemistojen kautta paneudutaan eri menetelmäperinteisiin ja pohditaan, miten ja miksi menetelmistä tulee feministisiä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-soveltaa erilaisia feministisiä ja yhteiskuntatieteellisiä refleksiivisiä tutkimusmenetelmiä -kuvata ja eritellä feministisessä tutkimuksessa käytäviä tietoteoreettisia ja tutkimusmetodisia keskusteluja
-tarkastella tietoa sukupuolivastuullisesti ja kriittisesti
-tunnistaa tutkimuksen eettiset velvoitteet tunnistaa tutkimuksen vallankäyttöön liittyviä haasteita.

Jokaiseen luentoon liittyy luennoitsijan laatima luentotehtävä, josta kirjoitetaan 1 sivun mittainen vastaus (pientä vaihtelua voi olla eli vähän yli tai ali sivumäärän sopii). Kun kaikki luennot on katsottu ja luentotehtävät tehty, tehtävävastaukset kootaan yhteen tiedostoon ja toimitetaan kurssin koordinaattorille Anna Röngälle arvioitavaksi Moodlen palautuslaatikon kautta. Jos sinulla on vaikeuksia palautuksessa tai muuta kysyttävää, ota yhteyttä anna.r.ronka (at) oulu.fi. Arviontiasteikko on 1-5.

Oulun yliopiston opiskelijat pääsevät kurssille Peppi-ilmoittautumisen kautta ja HILMA-verkoston opiskelijat voivat siirtyä suoraan tekemään sitä omaan tahtiin alla olevilla ohjeilla.

Opiskelijat pääsevät kurssille HAKA-tunnuksilla osoitteesta: https://moodle.oulu.fi.  Tarkempi osoite: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=17111 Kirjautuminen kurssille tapahtuu käyttämällä kurssiavainta: Ftietäminen2023. Muistathan etsiä kurssin nimellä ”Feministinen tietäminen 417142P-3003”. Tämä poikkeaa hieman HILMA-kurssin nimestä.

Kaikissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Anna Rönkään.

 

Same course is now available in English:

FEMINIST KNOWING /FEMINIST RESEARCH METHODS  – independent study!

We  have opened this course also in English, 2.10.2023; Feminist knowing! You can find this course here!  https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=20210.
Enrollment key Femknow23. Teacher Piia Lavila will read the essays.

*********************************

FemPeda  – feminististä yliopistopedagogiikkaa

Hilma-verkoston suosittu ja uusittu  FemPeda – feministisen yliopistopedagogiikan koulutus (25 op) käynnistyy seuraavan kerran helmikuussa 2025  perusteisiin keskittyvällä FemPeda1-jaksolla ( 5 op). Haku kurssille marraskuussa 2024.

Katso lisää näiltä sivuilta kohdasta Feministinen pedagogiikka. Vastuuyliopistot HY, JY,  LaY,Tay ja TY, koulutuksen ohjausryhmässä Hanna Ojala, Kristiina Brunila, Leena-Maija Rossi, Minna Nikunen Riikka Taavetti  ja Aino-Maija Elonheimo. Arvioimme  koko uusitun koulutuksen (5 op) kevään 2024 aikana.

 

 


Syksyn  2024 kurssiohjelma julkaistaan huhtikuussa 2024.   Otamme jatkuvasti vastaan uusia kurssi-ideoita ja opettajia! Paitsi tiettynä periodina järjestettäviä kursseja, suosimme myös jatkuvasti suoritettavissa olevia.  Englannin ja ruotsinkieliset kurssit erityisen tervetulleita! Kursseilla, jotka toteutetaan yhteistyössä jonkun yliopiston on samoin  hyvät mahdollisuudet päätyä ohjelmaan. Myös opiskelijat voivat toivoa, mitä kursseja haluaisivat opiskella. Kysy lisää suunnittelijalta, tai tarjoa kurssi-ideaasi tällä e-lomakkeella!