Tuleva opetus syksy 2024

Syksyn 2024 Kurssiohjelma; Courses Autumn 2024

 

16.9 – 22.11.2024
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä;
opettajat Hannareeta Seling,  Maija Jones, Nelli Ruotsalainen & Aiska Elonheimo

 

Hilma-verkosto on järjestänyt tätä suosittua työelämäkurssia jo vuodesta 2008. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys on kasvanut koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden kurssi  toimii eräänä vastauksena juuri tähän. Kurssin zoom-tapaamisessa tutustutaan tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin. Kurssin tehtäviin kuuluu niin urahaastatteluja kuin projektitöitäkin, jotka toteutetaan todellisten tasa-arvokentän toimijoiden kanssa. Opiskelijat osallistuvat myös valtakunnallisille tasa-arvopäiville, joiden teemana tänä vuonna on Tasa-arvo muutoksessa. Perehdymme kurssin aikana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen käytännön tasolla ja siihen, kuinka sukupuolentutkimuksen opintoja voi hyödyntää työelämässä.

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, yhdenvertaisuus tai DEI voi tulla työksi.

Kurssi sisältää:
* verkkokeskusteluja ja niihin liittyviä tehtäviä
* kaksi pakollista livepäivää verkossa yhdessä muiden kurssilaisten ja vierailijoiden kanssa; 10-11.10.24, sekä yhden luennon 16.10 ip
* urahaastattelun
* projektityön, joka tehdään oikeiden työnantajien kanssa todellisissa paikoissa viikoilla 44 ja 45.

Ilmoittaudu täällä: 19.8- 6.9.2024

***

23.9-22.11.2024
Gender perspectives on Finland (5 ECTS);
Teacher Ph D Eira Juntti

This course looks at Finland through a gender lens. By analyzing Finnish history, culture, and society from a gender perspective we can better understand the development of Finland first to a nation state and then to a Nordic welfare state in the 20th century. Today, Finland is known as one of the leaders in gender equality, however, there are a number of paradoxes in the Finnish situation, namely there are trends which seem not to fit this image (e.g. high degree of gender segregation in the labor market, gender wage gap, high degree of violent crimes compared to other European countries). Analyzing the history and current situation through a gender lens can help put those trends in perspective and provide a more nuanced analysis of social and cultural change, as well as show how gender is an important aspect of almost every facet of society.

The course is primarily meant for second- or third-year Bachelor’s (Candidate’s) students, or students in their early years of Master’s programs in the social sciences or humanities (e.g. history, sociology, anthropology, political science, cultural studies). It is desirable to have completed an introductory gender studies course or other similar introductory courses in the social sciences or history.

Students will post short reflections on the course material in Moodle every week and discuss the topics in small groups online. In the end of the course, students will write a personal learning diary based on their weekly reflections.

COURSE PROGRAMME (Overview)  1. Gender & History I: Women and Nation Building  2. Gender & History II: Men and Masculinities  3. (Gendered) Aspects of Finnish Culture  4. Colonial History, (Post)Colonial Present?  5. Gender & Politics: National and International Relations  6. Gender & Education  7. Gender & Work & Family   8. Gendered & Racialized Politics

Apply here: 26.8 – 13.9.2024

* * *

23.9 – 15.11.2024
Feminist politics and ecologies of the art world (5 ECTS)

Teacher(s): Anastasia Khodyreva et al

Online-lectures on Wednesdays 12:00 – 14:00

Course description
The course centres on the ecology of the contemporary art world. It explores feminist politics that crystallises in this ecology understood as a politically charged field. It explores feminist politics and practices that flash out there as situated theoretical propositions. Specifically, the course discusses practices and processes constitutive of the art world: facilitating, hosting, publishing, editing, curating, designing, managing an artist-led space, and collaborating.

The course discusses how theoretical feminisms inform critical social practices and overall ecologies of the art world in specific geopolitical contexts and how the art world practically presses back upon feminist theory. The course explicitly challenges the idea of an ‘ivory tower’ and detachment of feminist theory from other socially embedded critical practices; it pays close attention to existing synergies and discords between feminist theory and practices and the contemporary art world. What kind of politically, conceptually, and ethically enriching and challenging relations between feminism, feminist theory and the contemporary art world surface now? How are feminist theories practised in the milieu of contemporary art? How do feminist practices in contemporary arts nuance and challenge theoretical propositions? What type of knowledge and critique may emerge between the two?

The course engages with a range of feminist accounts that include the work of Kim Donaldson and Katve-Kaisa Kontturi, Taru Elfving, Alison Place, Ellen Lupton, Farah Kafei, Jennifer Tobias, Josh A. Halstead, Kaleena Sales, Leslie Xia, and Valentina Vergara, Moritz Grünke, Pascale Obolo, Michalis Pichler, Parfait Tabapsi, Eileen Cadman, Gail Chester, Agnes Pivot, Alex Martinis Roe, Trinh T. Minh-ha and María C. Lugones, among others.

Among the case studies are artist-led galleries, residencies, publishing, curatorial and other collaborative projects operating in Finland and Northern Europe. Their founders, curators, managers, editors and publishers are guest lecturers on the course.

No prior knowledge is required, but background in gender studies, cultural studies, feminist theory, art history, curatorial studies, or fine arts is a benefit. The course will be equally beneficial both for degree students and participants from outside of academia working in the field of contemporary arts.

Learning outcomes:
By the completion of the course, participants will be able
– to analyse artistic practices and processes that make the artworld through the lens of feminist theory and analyse them as critical social practices that challenge and nuanced feminist theory;
– to understand the role of a body, its locatedness and situatedness in feminist theory and practices in the context of contemporary arts;
– to synthesize theoretical discussions and course materials with one’s personal artistic, research and professional interests.

Teaching methods:
Lectures, discussions, artist/curator talks, practical exercises, and an optional gallery visit.

Study materials/course literature:
Reading and audio-visual material will be available by the beginning of the course.

Forms of examination:
A written assignment. Depending on participants’ needs, alternative forms of an assignment are possible. Please, contract the course instructor for more details.

Basis of assessment:
Attendance, a written assignment

Apply here 26.8 – 13.9.2024

 * * *

7.10 -29.11.2024
Queer ja uskonto;  5 op
opettajat Moona Kinnunen ja Heli Yli-Räisänen;

Kurssilla tutustutaan muinaisen Lähi-idän sekä antiikin uskontojen kautta sukupuoleen, seksuaalisuuteen, HLBTIQA+ ja queer-representaatioihin ja ruumiillisuuteen uskontojen yhteydessä. Kurssin tarkoituksena on pohtia yhdessä, miten sukupuolentutkimuksen kysymyksiä voidaan soveltaa uskontoja ja uskonnollisia ilmiöitä tutkittaessa, ja toisaalta tuoda esiin uskonnollisuuden/uskonnottomuuden vaikutus intersektionaalisena identiteetin osatekijänä sukupuolentutkimuksessa.   Kurssi käsittelee sukupuolentutkimusta suhteessa uskontoihin ja uskonnollisuuteen aika- ja paikkakontekstiin katsomatta, mutta muinainen Lähi-itä ja antiikki toimivat esimerkkitapauksina. Kurssi perustuu kriittiseen ajatteluun, vallankäytön tarkasteluun sekä eri näkökulmien muodostamien leikkauspisteiden hahmottamiseen. Intersektionaalisuus on lähtökohta kaikessa kurssilla opetettavassa. Kurssin edetessä opiskelija oppii käyttämään erilaisia metodologisia työkaluja aihepiirin käsittelemiseen monipuolisesti. Kurssille osallistujia kannustetaan tunnistamaan ja tiedostamaan oma positionsa suhteessa uskontoihin ja uskonnottomuuteen.  Opiskelijalla voi olla valmiina mielessään uskonto tai aihe, jota hän haluaa tarkastella kurssin edetessä ja kurssin lopputehtävässä. Kurssille osallistuvat tuovat mukanaan oman osaamisensa ja henkilökohtaisen taustansa. Kurssille toivotaan ihmisiä monenlaisista eri konteksteista ja lähtökohdista.

Kurssi toteutetaan Moodlessa. Kurssin aikana osallistujat lukevat opettajien laatimat opastukset, syventyvät kurssilukemistoon ja osallistuvat Moodle-keskusteluihin, kommentoivat muiden esseitä ja kirjoittavat oman esseensä kurssin teemoista. Lukutehtävät orientoivat opiskelijan kurssin aiheeseen ja auttavat kartoittamaan alan kirjallisuutta monipuolisesti. Kurssin lopputyönä opiskelija kirjoittaa esseen itse valitsemastaan aiheesta. Työssä hyödynnetään kurssilla opittuja teoreettisia näkökulmia ja kysymyksiä. Annamme tarvittaessa apua aiheen valintaan ja kirjallisuuden etsimiseen. Kurssilla noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

Ilmoittaudu täällä: 9.-27.9.2024

* * *

7.10 – 29.11.2024
Women in Public Administration; 5 ECTS
Teacher Valeriya Utkina

Today, in many countries around the world, there is a feminization of public administration, i.e., significant representation of women in public authorities at all levels of government: municipal, regional, and federal. At the same time, according to statistics, the number of women at the decision-making level remains low, and the ”gender pyramid” persists in many countries. We will discuss the reasons for the segregation of women in government, as well as such phenomena as the ”glass ceiling”, ”glass walls”, etc.; find out why ministries are divided into ”men’s” and ”women’s”; and learn what measures make it possible to maintain gender balance in governance. The course will briefly cover the history of women’s political representation and focus on women’s participation in the modern political process and gender aspects of international relations.

The course is primarily meant for students in their early years of master’s programs in the social sciences or humanities.

Ways of working: Online lectures, online masterclasses, and workshops.

Readings:

  1. Batista-Medina J. A. Public Administrations as Gendered Organizations. The Case of Spanish Municipalities //Revista Española de Investigaciones Sociológicas. – 2015. – Т. 149. – С. 3-30.
  2. Bearfield D. A. Equity at the intersection: Public administration and the study of gender //Public Administration Review. – 2009. – Т. 69. – №.3. – С. 383-386.
  3. Hsieh C., Winslow E. Gender representation in the federal workforce: A comparison among groups //Review of Public Personnel “

COURSE PROGRAMME (Overview)

  1. Achieving gender-balanced participation in political and public decision-making
  2. Women in Civil Service
  3. Women and Political Representation
  4. Gender Mainstreaming
  5. Gender citizenship
  6. Good practices of women’s empowerment
  7. Gender-based violenceApply here; 9.-27.9.2024

 * * *
21.10 – 21.11.2024
Managing Diversity and Inclusion,  (6 op)
Opettaja Saija Katila, yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa

 

Timetable  an place for lectures: to be announced later

NB. Course can be done either in Espoo Campus or online anywhere, most of the material is provided via net as well

The course provides an overview of managing diversity (DM) and inclusion in organizations and labour market in general. The course discusses how DM and inclusion can be promoted and what kind of tools and practices organizations have in their use. The course critically assesses the benefits and pitfalls of diversity management and inclusion efforts of organizations by interrogating how cultural assumptions concerning gender, race, ethnicity, sexuality etc., are reproduced in organizations in the level of interaction, practices and culture. Throughout the course possibilities for change are explored by considering forms of interventions for changing exclusionary practices in organizations.

Learning objectives:
The student
• can recognize and argue for the importance of gender, diversity, and inclusion at work.
•understands the difference between conceptualizing ‘gender/diversity as a category’ and ‘gender/diversity as doing’ (= the way we assign and assume gendered/racialized/classed meanings in our activities).
•  understands the difference between diversity management and inclusion in their current use and knows the benefits and pitfalls of diversity management and the basic tools used in DM practices.
• can analyze and critically evaluate how gender and diversity are done at the level of interaction, organizational practices, and society and how such doings can be read from visual and textual media. •   can reflect how one does gender and difference and how that may contribute to inequality and reproduction of privilege. •   can identify and develop interventions and practices that promote equality, diversity, and inclusion.

 

************

 Hilma-verkosto tarjoaa myös paljon kursseja, jotka ovat suoritettavissa koska tahansa omaan tahtiin!  Self Study-courses; timetable is free!

Introduction to Gender Studies (5 ECTS)

Feministisen ajattelun klassikot (5 op)

Sukupuolentutkimuksen peruskurssi (5 op)

Feministiset tutkimusmenetelmät (5 op)

 

Feminist knowing/ feminist research methods (5 ECTS)

 

*********************************

FemPeda  – feminististä yliopistopedagogiikkaa

Hilma-verkoston suosittu ja uusittu  FemPeda – feministisen yliopistopedagogiikan koulutus (25 op) käynnistyy seuraavan kerran helmikuussa 2025  perusteisiin keskittyvällä FemPeda1-jaksolla ( 5 op). Haku kurssille marraskuussa 2024.

Katso lisää näiltä sivuilta kohdasta Feministinen pedagogiikka. Vastuuyliopistot HY, JY,  LaY,Tay ja TY, koulutuksen ohjausryhmässä Hanna Ojala, Kristiina Brunila, Leena-Maija Rossi, Minna Nikunen, Riikka Taavetti  ja Aino-Maija Elonheimo. Arvioimme  koko uusitun koulutuksen (5 op) kevään 2024 aikana.

 

 


Syksyn  2024 kurssiohjelma julkaistaan huhtikuussa 2024.   Otamme jatkuvasti vastaan uusia kurssi-ideoita ja opettajia! Paitsi tiettynä periodina järjestettäviä kursseja, suosimme myös jatkuvasti suoritettavissa olevia.  Englannin ja ruotsinkieliset kurssit erityisen tervetulleita! Kursseilla, jotka toteutetaan yhteistyössä jonkun yliopiston on samoin  hyvät mahdollisuudet päätyä ohjelmaan. Myös opiskelijat voivat toivoa, mitä kursseja haluaisivat opiskella. Kysy lisää suunnittelijalta, tai tarjoa kurssi-ideaasi tällä e-lomakkeella!