Sukupuolentutkimus

Mitä on sukupuolentutkimus?

Sukupuolentutkimus (entinen naistutkimus) on monitieteinen ja tieteidenvälinen ala, joka tutkii sukupuolten asemaa ja mahdollisuuksia, sukupuolen merkitystä eri kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa.

Sukupuolentutkimus pohjautuu feministisille kysymyksenasetteluille ja teorioille. Se suhtautuu sukupuolen käsitteeseen kriittisesti ja purkaa sukupuoleen liittyviä stereotypioita ja odotuksia. Sukupuolentutkimusta voi opiskella eri oppiaineista käsin ja monilla erilaisilla menetelmillä.

Sukupuolentutkimuksen opiskelu

Sukupuolentutkimuksen opinnot tarjoavat opiskelijoille ymmärrystä feminismin historiasta ja teorioista sekä erilaisten sukupuolittumisen ja sukupuolittamisen prosessien analysoimisesta. Sukupuolentutkimuksessa opiskellaan muun muassa nais-, mies- ja queer-tutkimusta.

Sukupuolentutkimusta alettiin opettaa suomalaisissa yliopistoissa naistutkimuksen nimellä jo 1970-luvulla, mutta oppiaineen statuksen se sai eri yliopistoissa 1990-luvun alussa. Vuodesta 2003 alkaen sukupuolentutkimusta on ollut mahdollista opiskella pääaineena maisterivaiheen opinnoissa ja jatko-opinnoissa.

Sukupuolentutkimuksen opiskelusta sivu- tai pääaineena neuvovat yliopistojen opintopalvelut.

>> Lue sukupuolentutkimuksen opiskelusta Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilman kautta