Tasa-arvon edistäminen työnä

Hilma-verkosto on järjestänyt suosittua tasa-arvokurssia jo vuodesta 2008. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden tapaaminen toimii eräänä vastauksena juuri tähän. Kurssin lähitapaamisessa tutustutaan tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin. Kurssin tehtäviin kuuluu niin urahaastatteluja kuin projektitöitäkin, joissa perehdytään esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmiin, portfolioihin tai projektisuunnitelmiin. Uutena muotona projektitöitä tehdään  jonkun todellisen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuus-alan toimijan tilauksesta, syksyllä 2020 tämä oli THL:n tasa-arvon tietopalvelu, tänä vuonna näitä on lukuisia.

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Seuraava Tasa-arvon edistäminen työnä- kurssi järjestetään syksyllä 2021 yhteistyössä HY:n Avoimen yliopiston kanssa. Sille voivat siis osallistua paitsi yliopistojen perustutkinto-opiskelijat, myös työelämässä olevat ja  tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin liittyvää tietoa kaipaavat.