Feministinen pedagogiikka

FEMINISTISEN PEDAGOGIIKAN OPINTOKOKONAISUUS 25 OP

Feministinen pedagogiikka on sukupuolentutkimuksen ja kriittisen pedagogiikan keskusteluista rikastunutta pedagogista ajattelua, opetuksen käytäntöjä ja vuorovaikutuksen tapoja. Feministisen pedagogiikan keskiössä ovat kysymykset opettamisesta tiedon tuottamisena sekä opetuksesta valtaan kytkeytyvänä tilanteisena ja ruumiillisena toimintana ja suhteena. Feministisessä pedagogiikassa pedagoginen osaaminen nähdään sekä yksilön että yhteisön osaamisena ja voimavarana. Feministisessä yliopistopedagogiikassa pohditaan opettamista ja ohjaamista erityisesti korkeakoulutuksen kontekstissa ja aikuisten opiskelijoiden kanssa toteutettavana toimintana.

Opintokokonaisuuden käytyään tutkijaopettaja osaa hyödyntää omassa opetus- ja ohjaustyössään feministisen pedagogiikan periaatteita ja käytäntöjä sekä edistää opiskelijoiden oppimista sukupuolen ja muut erot huomioon ottavalla intersektionaalisella tavalla. Opintokokonaisuuden suoritettuaan osallistuja osaa lisäksi tunnistaa henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen kehittämisen tarpeita ja tuottaa ratkaisuja niihin.

Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto HILMAn järjestämä Feministisen pedagogiikan opintokokonaisuus (25 op) koostuu viidestä opintojaksosta (a’ 5 op), joista ensimmäiset kaksi – Feministisen pedagogiikan perusteet I ja II – ovat edellytyksenä kolmen muun opintojakson suorittamiselle. Opintokokonaisuus soveltuu sekä sukupuolentutkimuksen että muiden tieteenalojen tutkijaopettajille. Uudistettu koulutus on toteutettu ensimmäisen kerran vuosina 2021-23.

Seuraavan kerran FemPeda1 käynnistyy helmi-maaliskuussa 2025. Haku kurssille marras-joulukuussa 2024. Koulutuksen muut osat toteutuvat seuraavasti:

FemPeda 1 – kevät 2025
FemPeda 2 – syksy 2025
FemPeda 3 – kevät 2026
FemPeda 4 – syksy 2026
FemPeda 5 – kevät 2027

Vastuuyliopistot HY, JY,  LaY,Tay ja TY, koulutuksen ohjausryhmässä eli opetiimissä ovat  Hanna Ojala, Kristiina Brunila, Leena-Maija Rossi,  Riikka Taavetti, Minna Nikunen ja Aino-Maija Elonheimo.

********************************************

Linkkejä vanhojen FemPeda-koulutusten yhteisiin blogeihin:
FemPeda 2; 2019-2020
FemPeda 2017-2018
FemPeda 2014-2015