Feministinen pedagogiikka

Hilma-verkosto on järjestänyt sukupuolentutkimuksen opettajille suunnattua feminististä yliopistopedagogiikkaa jo vuodesta 2005 alkaen. FemPeda 1 on järjestetty toistaiseksi viisi kertaa ja FemPeda 2 kerran. Molemmat kurssit ovat laajuudeltaan 10 opintopistettä, ja niille on osallistunut yhteensä noin 100 sukupuolentutkimuksen piirissä toimivaa opettajaa.

Hakuilmoitus!
Odotettu Hilma-verkoston FemPeda 2 järjestetään lukuvuonna 2019-2020

Sukupuolentutkimuksen yliopistopedagogiikkaa – Feministinen opettaminen 2
lv. 2019-2020
(10 op)

Kuvaus:
Koulutuksen sisältönä on feministisen yliopisto-opettajuuden pohdinta, oppiminen asiantuntijuuteen valmistautumisena, ohjauksen, palautteen antamisen ja arvioinnin tematiikka sekä opetus vuorovaikutussuhteena, erityisesti ruumis, valta ja tunteet. Pohditaan myös intersektionaalisuuden kysymyksiä, opetuksen paikkaa yliopistojen globaalissa kontekstissa, feminististä opetusta tiedontuottamisena sekä opettamisen käytäntöjä suhteina ja tilanteina.

Tavoitteet:
Koulutus tarjoaa yleiskuvan feministisen yliopisto-opetuksen kehittämiseen liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksen teoreettisista lähtökohdista ja feministisistä ja pedagogisista käytännöistä. Osallistujat myös reflektoivat ja kehittävät omaa opetustaan koulutuksen aikana.

Osallistujat: 20-25 monitieteisen ja tieteiden välisen sukupuolentutkimuksen opettajaa, joilla on suoritettuna Hilma-verkoston FemPeda 1, tai vastaava vähintään 10 opintopistettä yliopistopedagogiikan opintoja. Edellytämme myös aiempaa opetuskokemusta ja omaa opetusta yliopistossa koulutuksen aikana.

Ohjausryhmä: Hanna Ojala (TaY), Kristiina Brunila (HY), Leena-Maija Rossi (LaY), Kirsi Tuohela (TY), Tuija Saresma (JY), Mari Kupiainen syksy 2019 / Aino-Maija Elonheimo (Hilma/HY)

Aikataulu /tehtävät:
Koulutus koostuu kahdesta lähitapaamisen ja verkkojakson yhdistelmästä, kurssilaisten pienemmissä ryhmissä organisoimista opetuksen kehittämispäivistä ja muista tehtävistä.
Haku 8.-30.4.2019, tieto koulutukseen valituille viikolla 20 toukokuussa. Hakulomake täällä

Verkkojakso 19.8. – 28.8. 2019
Lähitapaaminen I, 29.-30.08.2019, Jyväskylä
Verkkojakso 2.9. – 20.9.2019
Verkkojakso 2.3. – 18.3.2020
Lähitapaaminen II, 19,- 20.3.2020, Helsinki – Peruttu Covid19-pandemian takia
Verkkojakso 23.3. – 3.4.2020
Verkkojaksojen ja lähitapaamisten lisäksi:
* avoimien opetuksen teemapäivien organisoiminen osallistujien kotiyliopistoissa, 3-4 kpl
(syyskuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä, jokainen opiskelija osallistuu yhteen)
* opetuksen seuraamisen ja palautteen antamisen tehtävä, syyslukukaudella 2019
* kurssin julkinen blogi (jokaisella opiskelijalla vastuuviikko)
Omien opetusta kehittävien/analysoivien lopputöiden palautus 9.4.2020
Palaute ja todistukset 8.5.2020 mennessä

* * * *
FemPeda 1 toteutuu seuraavan kerran näillä näkymin lukuvuonna 2021-22.

* * * *

FemPeda-koulutusten lisäksi Hilma-verkosto on järjestänyt opetuksen kehittämispäiviä eri teemoista ja eri paikkakunnilla. Sukupuolentutkimuksen päivät ja tasa-arvopäivät ovat vuotuisesti näitä tilaisuuksia. Syksyllä 2019 julkaistiin Vastapainon kustantamana myös Feministisen pedagogiikan ABC-kirja, jonka toteuttamiseen Hilma-verkosto osallistui.

Linkkejä FemPeda-koulutusten yhteisiin blogeihin:
FemPeda 2; 2019-2020
FemPeda 2017-2018
FemPeda 2014-2015