Feministinen pedagogiikka

Hilma-verkosto on järjestänyt sukupuolentutkimuksen opettajille suunnattua feminististä yliopistopedagogiikkaa jo vuodesta 2005 alkaen. FemPeda 1 on järjestetty toistaiseksi viisi kertaa ja FemPeda 2 kerran. Molemmat kurssit ovat laajuudeltaan 10 opintopistettä, ja niille on osallistunut yhteensä noin 120 sukupuolentutkimuksen piirissä toimivaa opettajaa.

Seuraava Hilma-verkoston Sukupuolentutkimuksen yliopistopedagogiikkaa – feministinen opettaminen, eli kotoisasti FemPeda- koulutus järjestetään lukuvuonna 2021-22. Muokkaamme koulutuksen viideksi 5 op mittaiseksi moduuliksi, joita voi suorittaa myös erillisinä, ja joita jatkossa on tarjolla 2-3 lukukausittain. Pysy kuulolla – haku ensimmäisiin keväällä 2021!

Kuvaus:
Koulutuksen sisältönä on feministisen yliopisto-opettajuuden pohdinta, oppiminen asiantuntijuuteen valmistautumisena, ohjauksen, palautteen antamisen ja arvioinnin tematiikka sekä opetus vuorovaikutussuhteena, erityisesti ruumis, valta ja tunteet. Pohditaan myös intersektionaalisuuden kysymyksiä, opetuksen paikkaa yliopistojen globaalissa kontekstissa, feminististä opetusta tiedontuottamisena sekä opettamisen käytäntöjä suhteina ja tilanteina.

Tavoitteet:
Koulutus tarjoaa yleiskuvan feministisen yliopisto-opetuksen kehittämiseen liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksen teoreettisista lähtökohdista ja feministisistä ja pedagogisista käytännöistä. Osallistujat myös reflektoivat ja kehittävät omaa opetustaan koulutuksen aikana.

Ohjausryhmä: Hanna Ojala (TaY), Kristiina Brunila (HY), Leena-Maija Rossi (LaY), Kirsi Tuohela (TY), Tuija Saresma (JY), Mari Kupiainen syksy 2019 / Aino-Maija Elonheimo (Hilma/HY)

* * * *

FemPeda-koulutusten lisäksi Hilma-verkosto järjestää opetuksen kehittämispäiviä eri teemoista ja eri paikkakunnilla. Sukupuolentutkimuksen päivät ja tasa-arvopäivät ovat vuotuisesti näitä tilaisuuksia. Seuraavan kerran Tampereella marraskuussa 2020, teemana feministinen pedagogiikka ja tulevaisuus!
Syksyllä 2019 julkaistiin Vastapainon kustantamana myös Feministisen pedagogiikan ABC-kirja, jonka toteuttamiseen Hilma-verkosto osallistui.

Linkkejä FemPeda-koulutusten yhteisiin blogeihin:
FemPeda 2; 2019-2020
FemPeda 2017-2018
FemPeda 2014-2015