Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma 2023
pohjaa Verkoston strategiaan 2021-2024;   hyväksytty johtoryhmän kokouksessa 20.1.2023

Sukupuolentutkimuksen Hilma-verkoston jäseninä jatkavat entiset 10 yliopistoa vuonna 2023. Uusia jäseniä ei olla hankkimassa, yhteistyötahoja harkitaan projektikohtaisesti. Verkoston työntekijäresurssit ovat vuonna 2023 ennallaan, budjettia pyritään aktiivisesti rahoitushakemuksin lisäämään. Samalla todetaan tyytyväisinä, että yhä useampi jäsenyliopisto maksaa nykyään täyttä jäsenmaksua (5000 e vuodessa).

Verkoston voimassa olevassa strategiassa määritetään verkoston toiminnalle kolme painopistealuetta, jotka ovat:

 1. Sukupuolentutkimuksen teoreettinen ja metodologinen opetus
 2. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen koulutuksessa ja työelämässä
 3. Jatkuva oppiminen

Feministinen pedagogiikka ja siihen liittyvä erilainen kehittämistyö leikkaavat ja yhdistävät näitä kaikkia.

Vuoden 2023 aikana teemme seuraavaa ja pyrimme erityisesti seuraaviin asioihin:

 • Järjestämme suosittuja verkkokursseja, joilla suoritetaan paljon opintopisteitä. Osa kursseista on suoritettavissa koska vaan ja osa järjestetään englanniksi ja ruotsiksi. Kurssien teemat ovat vaihtelevia, ajankohtaisia ja sovitettavissa monien opiskelijoiden tutkintoihin. Kurssien osallistujamääriä kasvatetaan ja opettajien palkkauskäytäntöä järkevöitetään. Jatkuvasti suoritettavien kurssien määrää pyritään kasvattamaan.
 • Kiinnitämme huomiota Hilman verkko-opettajien yhteisön tarpeisiin ja kehitämme opetuksen käytäntöjä. Tarjoamme verkko-opettajille yhteisiä tapaamisia, kaikille avoimia webinaareja ja feministisen pedagogiikan koulutusta. Kursseja kehitetään jatkuvasti pedagogisesti.
 • Huomioimme erityisesti niitä jäsenyliopistojamme, joilla on hieman toisista poikkeavia tarpeita ja erilainen profiili. Järjestämme keväällä Aallossa ja syksyllä mahdollisesti Åbo Akademissa oman temaattisen opetuspäivän, jossa esitellään verkostoa.
 • Toteutamme uudistetusta Feministisen pedagogiikan koulutuksesta osat 4 (ohjaus) ja 5 (omat projektit ja mentorointi), järjestämme koulutuksen arvioinnin ja haemme ulkopuolista rahoitusta sen kehittämistyöhön sekä levittämiseen yliopistojen ulkopuolelle. Feministinen pedagogiikka yhdistää verkoston yliopistoissa toimivia opettajia valtakunnalliseksi yhteisöksi ja nivoo samalla verkoston strategian eri kohdat yhteen. Esittelemme verkoston piirissä toimitettua kirjaa Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka ja käynnistämme feministisen pedagogiikan blogin koulutuksen tulosten levittämiseksi laajemmalle.
 • Hilman kaikille avoimena toimintana ja osana feministisen pedagogiikan koulutusta järjestämme webinaareja ajankohtaisista opetukseen liittyvistä aiheista aiheista 2-3 kappaletta vuoden aikana.
 • Toteutamme Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä –kurssin, jonka osana on työelämäprojekti todellisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskentän toimijoiden kanssa. Myös tälle toiminnalle on mahdollista ja järkevää hakea lisärahoitusta ja yhteistyötahoja.
 • Jatkamme yhteistyön rakentamista Avoimien yliopistojen suuntaan ja samalla koulutustarjonnan laajentamista kaikille jatkuvan oppimisen idealla. Tähän tarvitaan kuitenkin myös erillisiä resursseja. Mahdollisesti tähän kuuluu yhteistyö yliopistojen henkilöstökoulutuksen kanssa.
 • Osallistumme valtakunnallisiin tasa-arvopäiviin (lokakuu 2023) ja sukupuolentutkimuksen päiviin (mahdollisesti joulukuu 2023?) verkoston omilla ohjelmilla.
 • Vahvistamme verkoston kansainvälisiä suhteita kuulumalla eurooppalaiseen AtGender-järjestöön. Hilman feministisen pedagogiikan koulutusta esiteltiin EFRC-konferenssissa Milanossa kesäkuussa 2022, ja toiveita kansainvälisen, eurooppalaisen FemPeda-koulutuksen etätoteutuksesta on olemassa. Tutkimme mahdollisuuksia sen käynnistämiseen.
 • Vahvistamme verkoston taloudellista pohjaa tekemällä yhteisiä isoja rahoitushakemuksia vuoden aikana (Koneen säätiö, kulttuurirahasto, mitä muita?); hakemusten kärkinä ainakin Feministinen pedagogiikka ja Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen työelämäkurssi.
 • Käynnistämme syksyllä 2023 Hilma-verkoston oman etänä toteutettavan vertaismentorointiohjelman, joka feministisen pedagogiikan tavoin nivoo kaikkia strategian kolme kohtaa yhteen. Tämä on aluksi FemPeda5, mutta myöhemmin itsenäinen toiminta, jonka kohderyhmää voidaan miettiä (opiskelijat/jatko-opiskelijat/hlökunta/kaikki), samoin toteuttajia.
 • Olemme mukana yhteistyössä NSU:n (Nordic Summer University) kanssa toteuttamassa helmi-maaliskuussa 2024 kansainvälistä seminaaria teemasta Intersektionaaliset feministiset pedagogiikat, mikäli sen rahoitus (NordPlus) järjestyy.
 • Verkoston johtoryhmä kokoontuu vuoden aikana 7-9 kertaa, joista suurin osa etänä. Kevään aikana järjestetään yksi läsnätapaaminen, jonka tarkoituksena on toiminnan kehittäminen, verkoston toimintakulttuurin lujittaminen ja johtoryhmän jäsenten virkistäminen.