Historiaa

Hilma-verkosto käynnistettiin vuonna 2001 Helsingin yliopiston naistutkimuksen professori Aili Nenolan aloitteesta valtakunnallisen yhteistyön, tiedotuksen ja verkko-opetuksen tarpeisiin. Ensimmäinen virallinen Opetusministeriön rahoittama sopimuskausi on 2004–2006. Verkoston puheenjohtajina ovat toimineet professorit Aili Nenola, Kirsi Saarikangas ja Päivi Naskali, ja  yliopistonlehtorit Taru Leppänen ja Hanna Ojala. Tällä hetkellä puheenjohtaja on professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta.

Verkostoa on koordinoitu koko ajan Helsingin yliopistossa, ja verkostossa on ollut töissä suunnittelija, yliopiston lehtori, tuntiopettajia ja harjoittelijoita. Jäsenyliopistoina ovat alusta saakka olleet koordinaatioyliopiston lisäksi Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Vuonna 2021 mukaan ovat liittyneet Aalto-yliopisto ja Taideyliopisto.

Verkosto järjestää vuosittain 12-15 verkkokurssia, joilla suoritetaan  nykyään yli 3000 opintopistettä vuosittain. Osa kursseista on toistunut vuodesta toiseen, osa temaattisista kursseista on taas vaihtunut ajankohtaisten tutkimuskysymysten vaihdellessa. Verkosto on tarjonnut erityisesti opettajan uran alkuvaiheessa oleville tutkijoille työtilaisuuksia sekä mahdollisuuksia kokeilla verkko-opettamista. Uusia kursseja voi jatkuvasti tarjota! Voit lukea lisää verkoston kurssitoiminnasta täältä.

Verkosto on osallistunut eri tavoin myös oppimateriaalien, verkko-opetuksen ja opetuksen laadun kehittämiseen. Se on osallistunut verkko-opetuksen laatua kehittävään VOPLA-hankkeeseen vuosina 2004–2007 ja ollut mukana Korkeakoulujen arviointineuvoston tukemassa kolmen yliopiston vertaisarvioinnissa vuonna 2009.

Hilma-verkosto palkittiin myös Helsingin yliopiston tasa-arvotyössä ansioituneen toiminnan Maikki Friberg -palkinnolla vuonna 2014.