Toimintasuunnitelma 2022

Taustana Verkoston strategia 2021-2024

Sukupuolentutkimuksen Hilma-verkoston jäseninä jatkavat entiset 10 yliopistoa vuonna 2022. Uusia jäseniä ei olla hankkimassa, yhteistyötahoja voidaan tarvittaessa projektikohtaisesti harkita. Verkoston työntekijäresurssit ovat vuonna 2022 ennallaan, budjettia pyritään aktiivisesti rahoitushakemuksin lisäämään. Samalla todetaan tyytyväisinä, että yhä useampi jäsenyliopisto maksaa täyttä jäsenmaksua.

Verkoston voimassa olevassa strategiassa määritetään verkoston toiminnalle kolme painopistealuetta, jotka ovat:

 1. Sukupuolentutkimuksen teoreettinen ja metodologinen opetus
 2. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen koulutuksessa ja työelämässä
 3. Jatkuva oppiminen

Feministinen pedagogiikka ja siihen liittyvä erilainen kehittämistyö leikkaavat ja yhdistävät näitä kaikkia.

Vuoden 2022 aikana teemme seuraavaa ja pyrimme erityisesti seuraaviin asioihin:

 • Järjestämme suosittuja verkkokursseja, joilla suoritetaan paljon opintopisteitä. Osa kursseista on suoritettavissa koska vaan ja osa järjestetään englanniksi ja ruotsiksi. Kurssien teemat ovat vaihtelevia, ajankohtaisia ja sovitettavissa monien opiskelijoiden tutkintoihin. Kurssien osallistujamääriä kasvatetaan ja opettajien palkkauskäytäntöä järkevöitetään.
 • Kiinnitämme huomiota Hilman verkko-opettajien yhteisön tarpeisiin ja kehitämme opetuksen käytäntöjä. Tarjoamme verkko-opettajille yhteisiä tapaamisia, kaikille avoimia webinaareja ja feministisen pedagogiikan koulutusta. Kursseja kehitetään jatkuvasti pedagogisesti. Perustamme uuden erillisen verkko-opetuksen kehittämisryhmän.
 • Huomioimme erityisesti niitä jäsenyliopistojamme, joilla on hieman toisista poikkeavia tarpeita ja erilainen profiili. Järjestämme Åbo Akademin, Aallon ja Taideyliopiston kanssa omat neuvottelut siitä, miten Hilma voisi huomioida näiden toiveita paremmin ja mitä tarjottavaa näistä itse kullakin olisi verkostolle.
 • Arvioimme uudistetun Feministisen pedagogiikan koulutuksen ja haemme ulkopuolista rahoitusta sen kehittämistyöhön sekä levittämiseen yliopistojen ulkopuolelle. Feministinen pedagogiikka yhdistää verkoston yliopistoissa toimivia opettajia valtakunnalliseksi yhteisöksi ja nivoo samalla verkoston strategian eri kohdat yhteen. Käynnistämme feministisen pedagogiikan blogin koulutuksen tulosten levittämiseksi laajemmalle.
 • Hilman kaikille avoimena toimintana ja osana feministisen pedagogiikan koulutusta järjestämme webinaareja ajankohtaisista aiheista 2-3 kappaletta vuoden aikana.
 • Toteutamme uudistetun Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä-kurssin yhä suuremmalla työelämäprojektien osuudella ja todellisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskentän toimijoiden kanssa. Haemme myös tälle toiminnalle lisärahoitusta ja uusia yhteistyötahoja.
 • Jatkamme yhteistyön rakentamista Avoimien yliopistojen suuntaan ja samalla koulutustarjonnan laajentamista kaikille jatkuvan oppimisen ja avoimien oppimateriaalien idealla. Tähän kuuluu myös yhteistyö yliopistojen henkilöstökoulutuksen kanssa. Tähän tarvitaan kuitenkin myös erillisiä resursseja, ja tämä toimii kolmantena painopisteenä ulkopuolisen rahoituksen haussa v. 2022.
 • Osallistumme valtakunnallisiin tasa-arvopäiviin (lokakuu 2022) ja sukupuolentutkimuksen päiviin (joulukuu 2022) verkoston omilla ohjelmilla.
 • Vahvistamme verkoston kansainvälisiä suhteita kuulumalla eurooppalaiseen AtGender-järjestöön ja esittelemällä Hilman  feministisen pedagogiikan koulutusta EFRC-konferenssissa Milanossa kesäkuussa 2022.
 • Vahvistamme verkoston taloudellista pohjaa tekemällä yhteisiä isoja rahoitushakemuksia vuoden aikana; hakemusten kärkinä Feministinen pedagogiikka, Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen työelämäkurssi sekä jatkuvan oppimisen ja avoimien oppimateriaalien ideat.
 • Käynnistämme Hilma-verkoston oman vertaismentorointiohjelman suunnittelun. Tämä voi käytännössä olla FemPeda5 tai kokonaan itsenäinen oma asiansa, kohderyhmänä sukupuolentutkimuksen opettajat.
 • Verkoston johtoryhmä kokoontuu vuoden aikana 7-9 kertaa, joista suurin osa etänä. Mahdollisuuksien mukaan sekä kevään että syksyn aikana järjestetään yksi läsnätapaaminen, joiden tarkoituksena on paitsi kokous, myös toiminnan yhteinen kehittäminen ja johtoryhmän jäsenten virkistäminen.

(hyväksytty verkoston johtoryhmän kokouksessa 21.1.2022)