Toimintakertomus 2023

Hyväksytty johtoryhmän kokouksessa 19.1.2024

 Yleistä

Vuonna 2023 verkosto jatkoi monipuolista ja hyvää  toimintaansa, perustutkintoihin soveltuvia sukupuolentutkimuksen verkko-opintoja suoritettiin verkostossa entistä enemmän ja feministisen pedagogiikan koulutuksen uusittu 25 op kokonaisuus saatiin päätökseen.

Verkostossa on kymmenen jäsenyliopistoa: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi, Aalto yliopisto ja Taideyliopisto. Helsingin yliopisto on koordinoinut verkostoa jo vuodesta 2004 alkaen.

Vuoden 2021 alussa on uudistettu ja allekirjoitettu uusi toistaiseksi voimassa oleva verkostosopimus, jonka laatimisessa auttoivat kaikkien mukana olevien yliopistojen juristit.  Painetta sopimuksen uusimiseen erityisesti opetusyhteistyön ja ristiinopiskelun tarpeisiin on, ja tämän strategiakauden päättyessä laadittaneen uusi sopimus.

 

Johtoryhmän jäsenet ja kokoukset

Verkoston toiminnasta päättää sen johtoryhmä. Hilman johtoryhmään kuuluivat vuonna 2023 seuraavat varsinaiset ja varajäsenet:

Helsingin yliopisto: Elina Oinas (vars.), Mira Karjalainen (vara)
Itä- Suomen yliopisto: Jaana Vuori (vars.); Sinikka Vakimo (vara)
Lapin yliopisto: Leena-Maija Rossi (vars.); Kirsti Lempiäinen (vara)
Oulun yliopisto: Joa Hiitola (vars.); Suvi Pihkala (vara) Joa Hiitolaa sijaistivat myös Ilmari Leppihalme ja Laura Menard.
Jyväskylän yliopisto:  Marjo Kolehmainen/Minna Nikunen (vars.), Martina Reuter (vara)
Tampereen yliopisto: Hanna Ojala (vars.); Tuula Juvonen(vara)
Turun yliopisto: Riikka Taavetti (vars.); Lotta Kähkönen (vara)
Åbo Akademi:  Lotta Palmgren(vars.); Taru Leppänen (vara)
Aalto yliopisto: Saija Katila (vars.), Annamari Vänskä (vara)
Taideyliopisto: Hanna Johansson (vars.); Aune Kallinen (vara)

Opiskelijoiden edustajat: Ida Sofia Tuomisto (Aalto) ja Adelina Appel (ÅA)

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 8 kertaa, 20.1, 17.3, 5.5, 2.6, 25.8, 29.9, 3.11 ja 8.12.2023. Näistä 5.5.ollut sessio oli sisällöltään juhlavuoden 2024 suunnitteluun, johtoryhmän virkistäytymiseen ja työhyvinvointiin liittyvä, ja tapahtui Tampereella, ensin yliopistolla ja sitten taidemuseossa.  Muut kokoukset järjestettiin etänä zoomin välityksellä. Puheenjohtajana toimi professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta, varapuheenjohtajana yliopistonlehtori Hanna Ojala Tampereen yliopistosta ja sihteerinä verkoston suunnittelija.

Toteutetut kurssit ja suoritetut opintopistemäärät

Verkostossa suoritettiin tänäkin vuonna todella paljon opintopisteitä!  Tietoinen valinta oli opettaa paljon ja käyttää kursseihin liki koko budjetti.  Hilma toteutti vuonna 2023 seuraavat kurssit, joiden opettajien nimet ja opintopisteiden määrät ilmoitetaan alla:

Sukupuolentutkimuksen peruskurssi, Hannareeta Seling 1105  op
Feministisen ajattelun klassikot, Hannareeta Seling  745 op
Hankaluus lukea ja kirjoittaa, Penni Pietilä ja Leea Lakka,  225 op
White women, white feminism, Anais Duong-Pedica 105 op
Miehet työssä, Tuija Koivunen 145 op
Decolonial & post-white feminism, Joa Hiitola, Zeinab Karimi et al 195 op
Sukupuoli ja seksuaalisuus historiantutkimuksessa, Riikka Taavetti 75 op
Feministinen tietäminen, Anna Rönkä et al 150 op
Feministinen pedagogiikka 4 – ohjauskurssi, useita opettajia 65 op
Managing diversity and inclusion, Saija Katila 18 op
Feministinen pedagogiikka 5 – oma projekti, useita opettajia 70 op
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä;
Seling, Heinonen, Kauranen, Elonheimo  135 op
Gender, body, water, Anastasia Khodureva  130 op
Feminist revolution in Iran, Laya Geramizadegan 110 op
Introduction to Gender Studies, Eira Juntti  60 op

 TOT 3393 op

Yhteensä 3393 opintopistettä. Tämä on paras tulos Hilman historiassa tähän mennessä, eli löimme taas edellisen vuoden ennätyksen!

 Opintopistemäärät yliopistoittain:

Helsingin yliopisto 1148 op
Turun yliopisto  805 op
Tampereen yliopisto  510 op
Jyväskylän yliopisto  330 op
Lapin yliopisto 250 op
Oulun yliopisto 145 op
Itä-Suomen yliopisto 140  op
Aalto yliopisto 95 op
Taideyliopisto 40 op
Åbo Akademi 20 op
Muut:
Metropolia /Avoin/Turun taideakatemia 30  op

 

Opintopistemääristä voi havaita, että jatkuvasti suoritettavissa olevat, itsenäiseen opiskeluun perustuvat kurssit ovat sekä taloudellisen tehokkuuden että opintopisteiden kertymisen kannalta olleet parhaita. Näitä avautui verkostossa vuoden 2023 aikana peräti 3 uutta: feministisen tietämisen kurssi yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa sekä suomeksi että englanniksi, opettajana Anna Rönkä, sekä englanninkielinen peruskurssi Introduction to Gender Studies, opettajana Eira Juntti.  Reilu kolmannes kursseista opetettiin tänäkin vuonna englanniksi, ruotsin kielistä opetusta kaivataan jatkuvasti enemmän.

Kurssisuoritusten rekisteröimiseen eri yliopistojen käyttämät järjestelmät (Sisu, Peppi) ovat tuoneet tähänkin vuoteen oman haasteensa. Odotamme aikaa, jolloin nämä kaikki (2025?) toimivat sujuvasti yhteen ja kurssi-ilmoittautumisiin ja suoritusten rekisteröinteihin liittyvän manuaalisen työn määrä vähenee.

 

Taloudesta ja resursseista

Verkoston toimintamenot katetaan yliopistojen jäsenmaksulla. Vuonna 2023 jäsenmaksu oli lähtökohtaisesti 5000 euroa, jonka liki kaikki jäsenyliopistot tänä vuonna myös maksoivat.  Helsingin yliopisto ei maksa jäsenmaksua, vaan kustantaa verkoston työntekijän osana omaa yliopistopalvelujen budjettiaan.

Vuoden kokonaistuotot olivat 42 500 ja menot 41 223 euroa. Verkoston talouden wbs-numero muuttuu v. 2024 alussa, joten voidaan tarkastella myös talouden pitkiä linjoja, vuosien 2014-2023 välillä. Verkoston kokonaistulot ovat olleet kymmenessä vuodessa 308 000 euroa ja menot 309 164 euroa, eli olemme harjoittaneet aika tarkkaa taloudenpitoa ja saaneet vaatimattomalla euromäärällä paljon aikaan.  Toki esitetyt luvut eivät kerro täyttä totuutta tilanteesta, koska suunnittelija palkka ei näy niissä.

HY:n puolelta on paineita siihen, että kaikki jäsenet pystyvät jatkossa maksamaan täyden jäsenmaksun, samoin vuotuisen jäsenmaksun maltillisen korotuksen. Opettajien palkkiot ovat nousseet, lisäksi jatkuvasti suoritettavissa kursseissa on vaikea ennakoida ja budjetoida palkkioiden määrää. Mahdollisissa yhteistyökursseissa pitää jatkossa tehdä tarkemmin selviksi myös taloudelliset vastuut.

Verkoston taloustilanne on aiempaa vakaampi, mutta suurempi budjetti mahdollistaisi luonnollisesti entistä enemmän opetusta. Syksyn 2023 aikana haettiin lisärahoitusta erityisesti v 2024 aikana tapahtuvaan verkoston 20-vuotisjuhlintaan ja jotakin jo saatiinkin (Kansan sivistysrahasto 1500 e).  Mahdollisia uusia apuraha tai projektihakemuksia toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen on syytä tehdä myös vuonna 2024.

 

Kehittämistyötä ja työryhmiä

Verkostolla oli johtoryhmän lisäksi kehittämisryhmä feministisen pedagogiikan koulutukseen. Koulutuksen uusittu 25:n opintopisteen versio saatiin loppuun syksyllä 2023. Feministisen pedagogiikan kurssien ohjausryhmään kuuluivat Leena-Maija Rossi (HY), Hanna Ojala (Tuni), Kristiina Brunila (HY), Tuija Saresma (JY), Riikka Taavetti (TY) ja Aino-Maija Elonheimo, tämä ryhmä kokoontui 17.2., 31.3. ja 18.8. Lisäksi FemPeda5-kurssin yhteydessä opettajatiimiin liittyi mentoreita (Päivi Korvajärvi, Jaana Vuori, Kirsi Saarikangas, Kirsti Lempiäinen ja Päivi Iikkanen), tämä ryhmä kokoontui 18.8. ja 3.11.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä -kurssin lähitapaaminen toteutettiin kokonaan etänä. Kurssilaiset osallistuivat yhtenä tehtävänään verkossa toteutettuihin valtakunnallisiin tasa-arvopäiviin 11.-12.10.24, sekä tekivät projektitehtävän todellisten työtehtävien parissa ja oikeiden työpaikkojen konteksteissa. Palaute tästä oli sekä opiskelijoilta että työnantajilta erittäin hyvää.  Työnantajien kanssa järjestettiin yhteiset suunnittelupalaverit 21.9. ja 26.9.

Ristiinopiskelun palvelun (RiPa) projektipäällikkö Outi Lassi (HY) osallistui johtoryhmän kokoukseen 29.9. Tulemme jatkossa tarvitsemaan laajan verkostosopimuksen lisäksi myös erillisen opetusyhteistyöhön liittyvän sopimuksen, asian selvittäminen jatkuu.

 

Henkilökunta ja opettajat

Verkoston suunnittelijana toimi FM Aino-Maija Elonheimo.  Tuntiopettajina verkoston kursseilla toimivat vuonna 2023 Eira Juntti, Hannareeta Seling, Joa Hiitola, Anastasia Khodureva, Penni Pietilä, Leea Lakka, Tuija Koivunen, Piia Lavila, Riikka Taavetti, Saija Katila, Anais Duong Peng, Zeinab Karimi, Anna Rönkä, Laya Geramizadegan, Anna Heinonen ja Ina Kauranen. Lisäksi maksettiin yksittäisiä luentopalkkioita tasa-arvokurssin ja webinaarien alustajille.

Taloushallintoa hoitivat Maikki Viitikko HY:n Yliopistopalveluiden (YPA) talousyksiköstä ja henkilöstöasioita HY:n YPA:n HR-tiimi, erityisesti Rosa-Maria Thomander.  Lisäksi syksyllä 2023 toteutetun tasa-arvokurssin opiskelijat Laura Hankimo ja Lotta Arvilommi tekivät projektityönsä Hilma-verkostolle haastattelemalla verkoston toimijoita historiikkia varten.

 

Muu toiminta

Verkoston piirissä toimivat opettajat ja tutkijat kirjoittivat ja toimittivat Vastapainon marraskuussa 2022 julkaiseman kirjan ”Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka”. Sen tiimoilta järjestettiin Helsingissä HY:n Tiedekulmassa 13.2.23 paneelikeskustelu otsikolla ”Utopioita, murroksia ja valonsäteitä”.  Sen juonsi toimittaja Anna-Stina Nykänen ja siihen osallistuivat kirjan kirjoittajista Tuija Saresma, Anna Keski-Rahkonen ja Aiska Elonheimo.

Osana FemPeda4-koulutusta järjestettiin Espoossa Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella lähitapahtumana 21.4 ohjaukseen ja feministiseen pedagogiikkaan liittyvä seminaari, otsikolla ”Academic supervision and feminist pedagogy”.  Seminaarissa alustivat Kristiina Brunila, Johanna Moisander, Saija Katila, Annamari Vänskä ja Kirsti Keltikangas, puheenjohtajana Hanna Ojala.

Hilman verkko-opettajien vuotuiset zoom-treffit, Teacher’s meeting järjestettiin 28.4, keskusteltiin etäopetuksen uusista muodoista, kurssien kokemuksista ja verkoston opetuksen ajankohtaisista asioista. Alustajina Olga Zielemecka ja Anastasia Khodureva.

Verkoston kaikille kiinnostuneille avointa toimintaa olivat feministisen pedagogiikan webinaarit ja teemasessiot ajankohtaisista aiheista. Valtakunnallisten tasa-arvopäivien yhteydessä 11.10. järjestettiin webinaari otsikolla ”Sukupuolen kielet tutkimuksessa, opetuksessa ja lainsäädännössä”. Tilaisuudessa alustivat Lotta Kähkönen, Merja Kähkönen ja Syksy Walden, puheenjohtajana toimi Leena-Maija Rossi. Osallistujia oli etänä ja paikan päällä yhteensä noin 40.

 Anastasia Khodyrevan Gender, body, water –kurssin yhteydessä järjestettiin 1.11. kaikille avoin webinaari otsikolla ”How can I touch you if you are not there? Writing love letters to the seas”, sen alustajana toimi Angeliki Tzorzakaki. Kumpaankin näistä syksyn webinaareista osallistui 20-30 ihmistä.

Verkoston suunnittelija Aino-Maija Elonheimo oli jäsenenä valtakunnallisten tasa-arvopäivien ja THL:n tasa-arvotiedonkeskuksen ohjausryhmissä. Näiden tuoma synergia näkyy verkoston kannalta esimerkiksi tasa-arvokurssiin liittyvissä projekteissa ja yhteisissä webinaareissa. Hän osallistui myös tasa-arvopäivien paneelikeskusteluun Tasa-arvon käsitteistö – muutoksen edistäjiä vai estäjiä? Vaasassa 12.10.

Verkosto oli vuonna 2023 eurooppalaisen AtGender-järjestön verkostojäsen ja osallistui sen jatko-opiskelijoille ja muillekin suunnatun vertaismentoroinnin toteuttamiseen. Hilma-verkoston ja sen blogin yhteydessä ylläpidettiin Klassikkogalleria -verkko-oppimateriaalia.  Vastaava vakituinen Hilman ylläpitämä oppimateriaali voisi olla Feministisen pedagogiikan kurssiblogi-tekstien kokoaminen yhteiseen osoitteeseen.

Verkosto osallistui myös Nordic Summer Universityn (NSU) talvikoulun suunnitteluun yhdessä eri toimijoiden kanssa. Talvikoulu toteutuu Helsingissä maaliskuussa 2024 otsikolla: Feminist intersectional pedagogies: reimagining and rebuilding education.

Vuoden aikana järjestettiin  myös verkostoyhteistyötä koskeva palaveri Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun avoimen kesken 27.4., sekä kokous verkostosopimuksesta Oulun yliopiston kanssa.

Uudet kehittämishankkeet; uudet suunnitelmat

Hilma-verkoston suosittu Feministisen yliopistopedagogiikan koulutus, joka vuodesta 2004 alkaen oli toteutettu kahtena 10 op jaksona (1. osa yhteensä 6 kertaa, 2.osa kahdesti), on nyt muokattu viideksi viiden opintopisteen moduuliksi, joita voidaan suorittaa myös irrallisina ja paljolti etänä.  Koulutuksen neljäs ja viides osa toteutettiin vuonna 2023.  Feministisen pedagogiikan opintoja suoritettiin verkostossa tänä vuonna yhteensä 135 opintopistettä.  FemPeda-koulutus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2024 ja nyt toteutettu vuosien 2021-23 koulutus arvioidaan ennen sitä.

Toiveita feministisen intersektionaalisen pedagogiikan koulutuksen toteuttamiseen englanniksi, Euroopan tasolla ja yhteistyössä AtGenderin tai jonkin muun verkoston kanssa on, ja tähän liittyen Hanna Holmberg laati FemPeda5-kurssin projektityönään ”Plan of intent”-paperin, jota voidaan hyödyntää resurssien hakemisessa. Samoin Päivi Iikkanen suunnitteli vertaismentoroinnin laajentamista Fempeda-kursseja suuremmalle joukolle, se voisi hyvin sopia myös Hilman tulevaisuuden toimintaan.

Jatkuvan oppimisen muodostaessa tulevaisuudessa yhä suuremman osuuden yliopistojen rahoituksesta on käynnistetty verkkokurssien kehittämistä yhteydessä avoimiin yliopistoihin. Toistaiseksi on järjestetty 3 yhteistyökurssia Helsingin ja Turun yliopistojen avoimissa. Jatkuvan oppimisen ideoiden myötä Hilman kursseille on varmasti kysyntää perustutkinto-opiskelijoita laajemmin.  Haasteena tälle on se, että avoimen opetuksen kuviot vaihtelevat suuresti eri yliopistoissa ja niiden ansaintalogiikka on Hilman harjoittamalle vastavuoroisuudelle jossakin määrin vieras.

Verkosto toteutti kaudelle 2021-24 laatimaansa toimintastrategiaa. Strategiana on jatkaa perusopiskelijoiden sukupuolentutkimuksen teoreettista ja metodista verkko-opetusta, mutta laajentaa toimintaa myös jatkuvan oppimisen sekä koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen kentille.  Vuoden 2024 aikana käynnistetään strategiatyö vuosia 2025-28 varten.

 

Lopuksi

Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma on selviytynyt hyvin aikana, jona monet valtakunnalliset, yliopistojen väliset tieteenala- ja opetusverkostot ovat vähitellen joutuneet lopettamaan toimintansa. Uudistamalla kurssitarjontaa ja koulutustoimintaa, hankkimalla uusia jäseniä ja yhteistyökumppaneita sekä jatkuvasti kehittämällä feminististä pedagogiikkaa verkosto pyrkii jatkossakin vastaamaan sekä opiskelijoiden toiveisiin että tarjoamaan työtilaisuuksia ja koulutusta opettajille ja lisäarvoa kaikille mukana oleville jäsenyliopistoille.

Hilma-verkosto täyttää 20 vuotta vuonna 2024. Asiaa tullaan juhlimaan niin kaikissa jäsenyliopistoissa kuin verkossakin erilaisin tapahtumin pitkin vuotta. Juhlavuoden ohjelmalla puhutellaan kaikkia Hilman ystäviä, opettajia, opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita.  Juhlavuoden teemoilla pyritään paitsi juhlimaan 20-vuotiasta historiaa, myös katsomaan eteenpäin ja pohtimaan, kuinka sukupuolentutkimuksen opetus ja sen valtakunnallinen verkosto toimii niin tasa-arvon kuin yhdenvertaisuudenkin edistäjänä.

Etäopiskelun ja etätyön aikakaudella, erilaisten yhteiskunnallisten kriisien ja huolten keskellä Hilman toimintatavat – valtakunnallisen opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteisön luominen ja ylläpitäminen, turvallisemmat tilat, kohtaamisten mahdollistaminen virtuaalisesti ja kasvokkain sekä akateeminen vieraanvaraisuus eri muodoissaan – ovat erityisen merkityksellisiä.