Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet Hilma-verkoston verkkokurssilla

Hilma-verkoston kurssi on ns. turvallisempi tila ja oppimisympäristö. Noudatamme verkoston Feministisen pedagogiikan kurssilla (2017-2018) yhdessä työstettyjä periaatteita sekä verkossa että mahdollisissa lähitapaamisissa. Halutessanne voitte käydä niistä kurssiryhmän kanssa keskustelua ja muokata omat.

1. Olemme kaikki erilaisia; meillä on erilaiset taustat, mieltymykset ja elämäntilanteet, intressit ja temperamentit. Kunnioitamme erilaisuutta ja toistemme itsemäärittelyä.

2. Emme siis oleta. Emme voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta tai itsemääriteltyä identiteettiä. Yritämme tiedostaa omat oletuksemme, kuuntelemme toisiamme, olemme avoimia ja annamme kaikille tilaa käsitellä asioita.

3. Olemme huomaavaisia kommentoidessamme, kuuntelemme muiden näkemyksiä emmekä mene henkilökohtaisuuksiin. Kritiikin tulee olla aina perusteltua eikä henkilöön kohdistuvaa.

4. Tutustumme ryhmän jäseniin ja muodostamme käsityksen ryhmän yhteisestä tavoitteesta. Otamme huomioon osallistujien välisiä eroja ja puramme niihin kytkeytyviä hierarkioita aktiivisesti.

5. Kurssin keskusteluissa on läsnä luottamus: toisten yksityisyyttä ja jaettuja kokemuksia kunnioitetaan.

6. Otamme huomioon erilaiset tavat osallistua. Kannustamme osallistumaan, mutta jätämme myös tilaa perääntyä. Kuunnellaan, kun toinen puhuu.

7. Luodaan myönteinen ja kannustava ilmapiiri. Kurssilla vallitsee hyväntahtoisuuden oletus ja mahdollisuus osallistua omista lähtökohdistaan: olemme yhdessä oppimassa. Tulemme eri taustoista ja erilaisista keskusteluista, joten lähtötaso asioihin ei saa liian korkea.

8. Saa kysyä tyhmiä kysymyksiä ja mokat ovat sallittuja – mutta voi luottaa siihen, että niistä saa rakentavaa palautetta ja että niistä päästään eteenpäin. Annetaan toisillemme tilaa erehtyä ja ollaan armollisia, itsellemme ja muille.

9. Syrjivä tai sortava kielenkäyttö ei ole sallittua. Otamme yhdessä vastuuta myös hankalista tilanteista.

(Hyväksytty Hilman johtoryhmän kokouksessa 15.3.2019)