Opiskelijoiden palautetta Hilman kursseista

Lue täältä, mitä Hilman kursseista on sanottu keväällä 2019...

”Kurssi oli todella mielenkiintoinen, laaja ja hyvin järjestetty. Tykkäsin kurssin jakamisesta osioihin, jolloin pystyi keskittymään tiettyyn aiheeseen aina kerrallaan ja keskustelemaan siitä kanssaopiskelijoiden kanssa. Kurssilukemisto ja aineisto olivat hyvin mielenkiintoisia ja niistä sai myös uusia ajatuksia.”

”Keskustelumuotoisuus auttaa myös omien ajatusten ja argumenttien muotoilussa, ja on ainakin minulle mielekästä oppimisen kannalta. Siksi olenkin aina pitänyt Hilman kursseista, vaikka ne saattavatkin olla verrattain työläitä, ainakin intensiivisiä”

”Olen kokenut, että Hilma-verkkokurssit ovat itselleni toimivampi oppimismuoto, kuin vaikka itsenäisesti suoritettavat tentit”

”Pidän Hilma-kursseista, koska niissä on sopivan paljon tekemistä. Näin ollen viikon aikana ei yleensä aihe pääse unohtumaan, vaan lukemisen ja kommenttien kirjoittamisen/lukemisen kautta ajatukset muotoutuvat pitkin viikkoa. Pidän erityisesti siitä, että viikonloput on vapaita, ja kurssin tehtävät jakautuvat erikseen lukemiseen ja kommentointiin.

”Kurssi oli mielestäni oikein innostava, ja inspiroi tutkimaan tärkeää ja haastavaa aihepiiriä. Kokonaisuus oli palasteltu sopiviin osiin, jotta eri näkökulmiin pystyi paneutumaan ja pysähtymään hetkeksi ilman kiireen tai paineen tuntua.”

”Haluan antaa erityisen kiitoksen opettajalle joka loi mielestäni koko kurssin ajan kannustavan ja suvaitsevan ilmapiirin, tämä oli todella hienoa!”

.. ja syksyllä 2019

” Tasa-arvokysymyksiin liittyviä kursseja ei ole tarpeeksi, joten tämä on erittäin tarpeellinen ja tärkeä kokonaisuus. Kurssin toteutus Moodlessa oli selkeää ja johdonmukaista. Etämahdollisuus on monille ainut mahdollisuus osallistua kursseille. Meidän pienryhmä oli mielestäni aktiivinen ja keskustelua käytiin asiallisesti ja kannustavasti läpi koko kurssin. ”

Kurssilla parasta oli se, että siihen liittyen minulle syntyi vahva tunne siitä, että oma asiantuntijuuteni ja käsittelykompetenssini sukupuolentutkimuksellisiin teemoihin liittyen vahvistui kurssin aikana.

”Tällaiset kurssit, jotka keskittyvät työelämään ja oman asiantuntijuuden pohtimiseen ovat todella tarpeellisia, joten kiitos Hilma-verkostolle tämän kurssin järjestämisestä. Kiitos myös ryhmä! Mielestäni ryhmässämme käymä keskustelu oli koko kurssin ajan todella hyvää, ja siihen oli helppo osallistua.”

”Olen sitä mieltä kurssi kannattaa pitää Hilman kurssitarjonnassa tulevaisuudessakin. Esimerkiksi asiantuntijahaastattelun teko oli todella hyödyllistä tulevaisuuden kannalta. Samalla tutustui oman alan asiantuntijaan sekä tuli harjoiteltua haastattelun tekoa, litterointia jne. Samoin myös projektityön teko, sekä lähipäivien alumnipaneelit ja muut esittelyt olivat mielenkiintoisia ja antoisia.”

”Tärkeintä ja hyödyllisintä itselleni oli ehkä uskallus lähteä mukaan verkostokurssiin ja saada näkemystä eri alojen edustajilta, jotka opiskelevat sukupuolentutkimusta. Opin sitä kautta ehkä eniten. Ja toivon, että kurssi järjestyisi ensi syksynä uudelleenkin, että muutkin sukupuolentutkimuksen opiskelijat pääsevät käsiksi tietoon, jota kurssi pitää sisällään. Kussin työelämälähtöisyys antoi toivoa sille, että sukupuolentutkimuksen opinnoista on hyötyä työelämässä eri aloilla.”