Opiskelijalle

Hilman kursseille voivat osallistua jäsenyliopistojen perustutkinto-opiskelijat sekä näissä yliopistoissa olevat vaihto-opiskelijat. Hilman kurssit soveltuvat moneen eri kohtaan tutkinnossa, ne voivat olla aine- ja syventävien opintojen tasoisia, mutta niillä voi korvata myös perusopintoja. Sovi korvaavuudesta, mieluiten etukäteen, oman yliopistosi sukupuolentutkimuksen vastuuopettajan tai opintosuunnittelijan kanssa.

Kursseista tiedotetaan Hilma-verkoston sivuilla, ST-listalla, Hilman Facebook-sivulla ja Suomen sukupuolentutkimuksen opiskelijoiden Facebook-ryhmässä ja eri yliopistojen omia tiedotuskanavia myöten. Kurssille haetaan e-lomakkeella, jossa tiedustellaan usein paitsi opintojen vaihetta, myös motivaatiota juuri kyseisen kurssin osalta.

Valintaperusteissa korostuu sukupuolentutkimuksen opintojen määrä, omat tavoitteet kurssin osalta ja alueellinen tasa-arvo. Tarvittaessa huomioimme myös opiskelijan opintojen vaiheen: lähellä valmistumista olevat pääsevät esimerkiksi työelämäkurssille varmemmin kuin opintojensa alussa olevat.

Verkkokurssit vievät aikaa, ja niihin tulee sitoutua. Huomaa, että kursseille ilmoittautuminen on sitova. Useimmiten hakijoita on paljon enemmän, kuin voimme ottaa mukaan, joten on tärkeää, että kurssille valitut myös osallistuvat. Verkkokursseilla kyse on myös yhteisestä oppimisen prosessista ja opiskelijoiden vertaisoppimisesta ja tuesta.

Suomenkielisten kurssien lopputehtävät ja esseet voi halutessaan kirjoittaa suomen, ruotsin ja englannin kielillä, vaikka kurssinkeskustelu muuten käytäisiinkin suomeksi. Englanninkielisillä kursseilla keskustelu käydään ja tehtävät, kuten loppuesseet yms. tehdään aina englanniksi, riippumatta siitä minkä maalainen opiskelija on. Kurssin opettaja auttaa kaikissa kurssiin liittyvissä sisällöllisissä asioissa (huomioi kuitenkin, että hänellä on rajallinen tuntimäärä ja monia opiskelijoita!), ja verkoston suunnittelija muussa.

Kurssisuoritus tulee 2 kk kuluessa kurssin päättymisestä omaan yliopistoosi ja opintorekisteriisi. Rekisteröimisen aikataulussa on yliopistokohtaisia eroja, samoin siinä, onko Hilma-kursseilla valmiiksi opinto-ohjelmassa rekisteröintikoodi. Kurssin korvaavuus tulee aina sopia oman yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen/Hilman yhteyshenkilön kanssa.

Pyrimme aktiivisesti saamaan verkoston opinnot RiPa- ristiinopiskelun palvelusopimuksen  ja sitä kautta Sisu/Peppi-järjestelmien piiriin vuoden 2025 aikana. Toistaiseksi verkoston opintoihin ilmoittaudutaan  erikseen ja suoritusten rekisteröinti tapahtuu manuaalisti.