Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet 2019-2020

Hilma-verkostoa johtaa 6-8 kertaa vuodessa kokoontuva johtoryhmä. Siinä on edustaja kustakin verkoston jäsenyliopistosta ja se on koostettu ns. kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Kullakin jäsenellä on varajäsen. Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta, opiskelijajäsenten osalta kaksi vuotta. Verkoston puheenjohtajana toimii tällä kaudella yliopistonlehtori Taru Leppänen Turun yliopistosta ja varapuheenjohtajana professori Jaana Vuori Itä-Suomen yliopistosta.

Helsingin yliopisto
Mira Karjalainen
Jukka Lehtonen (varajäsen)

Kirsi Saarikangas on verkoston johtoryhmässä HY:n humanistisen tiedekunnnan ja kulttuurien osaston  edustajana

Itä-Suomen yliopisto
Jaana Vuori (varapuheenjohtaja)
Eeva Jokinen (varajäsen)

Jyväskylän yliopisto
Martina Reuter
Minna Nikunen (varajäsen)

Lapin yliopisto
Päivi Naskali
Kirsti Lempiäinen (varajäsen)

Oulun yliopisto
Suvi Pihkala
Vappu Sunnari (varajäsen)

Tampereen yliopisto
Tuija Koivunen
Marja Vehviläinen (varajäsen)

Turun yliopisto
Taru Leppänen (verkoston puheenjohtaja)
Marianne Liljeström (varajäsen)

Åbo Akademi
Nina Nyman
Katariina Kyrölä (varajäsen)

Opiskelijajäsenet kaudella 2019-2020 ovat  Tuuli Nivala (LaY) ja Venla Järvensivu (HY).


Verkoston suunnittelijana ja johtoryhmän sihteerinä toimii Aino-Maija Elonheimo (aino-maija.elonheimo at helsinki.fi).

Koordinoivana yliopistona Helsingin yliopistolla on kaksi virallista jäsentä.