Omaan tahtiin suoritettavissa

Nämä kurssit ovat  suoritettavissa  omaan tahtiin koska tahansa / Self Study-courses; timetable is free!

Introduction to Gender Studies; independent study! 5 ECTS
Teacher Eira Juntti

A general introduction to gender studies, focusing on the social sciences.   By the end of the course, students will be familiar with the basic concepts used in gender studies, know the main theories on gender in the social sciences, and understand how gender is part of different social structures.  This course is designed to be done independently by students.  Organised by the Finnish Network for Gender Studies HILMA.

Material: Hilary M. Lips, Gender: The Basics, 2nd ed., Routledge 2019.  As e-book in university libraries.  Also other texts and videos.

Access the course at: https://moodle.helsinki.fi

Click on Log In
University of Helsinki Students: use your University of Helsinki account.
All others: Access Moodle by using the HAKA Account. Click on it. On the next page, choose your university from the drop-down list and proceed.
Find the course: Introduction to Gender Studies HILMA Independent Study
Enroll yourself to the course by using the Enrolment Key: intro2023

*****************************


Feministisen ajattelun klassikot (5 op)
Opettaja Hannareeta Seling

Kurssilla tutustutaan feministisen ajattelun historiaan klassikon asemaan nousseiden avaintekstien välityksellä, ja sen tavoitteena on feministisen ajattelun historian ja klassikkotekstien perustuntemus. Kurssi kattaa tekstejä ja ajattelijoita 1790-luvulta 1970-luvulle.

Kurssi perehdyttää eri aikakausien feministisiin teemoihin, käsitteisiin ja kysymyksiin sekä asettaa ne yhteiskunnalliseen ja aatehistorialliseen kontekstiinsa. Kurssi auttaa ymmärtämään feministisen ajattelun kehittymiseen liittyviä jatkumoita ja katkoksia sekä katsomaan nykyfeminismiä uusin silmin.

Tämä kurssi on suoritettavissa koska vaan! Moodleen pääset hakakirjautumisen kautta oman yliopistosi tunnuksilla, kurssiavain on FEMKLASSIKKO ja tästä linkistä löydät kurssin.  Kurssille ei tarvitse ilmoittautua. Osallistua voivat kaikki Hilman jäsenyliopistojen opiskelijat. Kurssi soveltuu parhaiten aineopintovaiheeseen. Kurssi on itseohjautuva ja voit suorittaa sen omaan tahtiisi. Monivalintatehtävien lisäksi opettaja tarkastaa jokaiselta opiskelijalta kaksi esseetä kurssin kuluessa.

 

_______________________________________________________

Sukupuolentutkimuksen peruskurssi (5 op)

Opettajat Taru Leppänen ja Lotta Kähkönen;
suoritukset vastaanottaa Hannareeta Seling  (yhteistyössä Turun Avoimen yliopiston kanssa)

Kurssin kuvaus: Kurssi johdattaa sukupuolentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Lisäksi kurssilla perehdytään sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoajattelun kehittymiseen sekä transtutkimuksen ja queertutkimuksen lähtökotiin. Kurssi tarjoaa välineitä muun muassa sukupuolen, seksuaalisuuden ja rodullistamisen kriittiseen tarkasteluun sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnassa.

Kurssin tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sukupuolentutkimuksen historiaan ja sukupuolten asemaan tutustumisen perusteella sukupuolentutkimuksen suuntauksien moninaisuuden ja osaa hahmottaa keskeisimpien tutkimussuuntauksien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä limittyneisyyttä. Hän tuntee sukupuolentutkimuksen keskeisten tutkimussuuntausten välillä käytyä keskustelua. Lisäksi hän tuntee feministisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja on tutustunut niiden määrittelyihin. Opiskelija ymmärtää liberalistisen tasa-arvofeministisen ajattelun saavutukset, mutta osaa suhtautua myös kriittisesti siihen sekä kykenee hahmottamaan vaihtoehtoja tälle ajattelutavalle.

Tämä kurssi on suoritettavissa koska vaan! Moodleen pääset Haka-kirjautumisen kautta oman yliopistosi tunnuksilla, kurssiavain on  SUPEHILMA  ja tästä linkistä löydät kurssin.  Kurssille ei tarvitse erikseen  ilmoittautua. Osallistua voivat kaikki Hilman jäsenyliopistojen opiskelijat. Kurssi on itseohjautuva ja suoritetaan katsomalla ja opiskelemalla opetusvideoita omaan tahtiin Moodlessa, perehtymällä kurssin kirjallisuuteen  ja kirjoittamalla essee.

Muille kuin  jäsenyliopistojen perustutkinto-opiskelijoille kurssi on avoinna  Turun yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Yhteyshenkilö Anu Laukkanen.

NB. Kurssi uusitaan kuluvan vuoden aikana, uusi versio tulossa syyskuussa 2024.

Pyrimme toteuttamaan peruskurssista myös ruotsinkielisen version vuoden 2024 aikana.

_______________________________________________________

Feministiset tutkimusmenetelmät;
Monia opettajia, suoritukset vastaanottaa Anna Rönkä

Tervetuloa Feministiset tutkimusmenetelmät (HILMA-verkosto) ja Feministinen tietäminen 417142P-3002 (Oulun yliopisto) kurssille!Kurssi toteutetaan HILMA-verkoston ja Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä.

Kurssin Moodle-ympäristö aukesi 1.3.2023 ja kurssia on  mahdollista suorittaa itsenäisesti ja omaan tahtiin.  Kurssi koostuu Johdanto-luennosta, sekä kymmenestä nauhoitetusta luennosta, jotka käsittelevät laaja-alaisesti feministisen tutkimuksen menetelmiä ja niihin kietoututuvia teoreettisiä keskusteluja. Lyhyiden (noin 30 min) vierailijaluennoitsijoiden luentojen ja heidän esittämiensä lukemistojen kautta paneudutaan eri menetelmäperinteisiin ja pohditaan, miten ja miksi menetelmistä tulee feministisiä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-soveltaa erilaisia feministisiä ja yhteiskuntatieteellisiä refleksiivisiä tutkimusmenetelmiä -kuvata ja eritellä feministisessä tutkimuksessa käytäviä tietoteoreettisia ja tutkimusmetodisia keskusteluja
-tarkastella tietoa sukupuolivastuullisesti ja kriittisesti
-tunnistaa tutkimuksen eettiset velvoitteet tunnistaa tutkimuksen vallankäyttöön liittyviä haasteita.

Jokaiseen luentoon liittyy luennoitsijan laatima luentotehtävä, josta kirjoitetaan 1 sivun mittainen vastaus (pientä vaihtelua voi olla eli vähän yli tai ali sivumäärän sopii). Kun kaikki luennot on katsottu ja luentotehtävät tehty, tehtävävastaukset kootaan yhteen tiedostoon ja toimitetaan kurssin koordinaattorille Anna Röngälle arvioitavaksi Moodlen palautuslaatikon kautta. Jos sinulla on vaikeuksia palautuksessa tai muuta kysyttävää, ota yhteyttä anna.r.ronka (at) oulu.fi. Arviontiasteikko on 1-5.

Oulun yliopiston opiskelijat pääsevät kurssille Peppi-ilmoittautumisen kautta ja HILMA-verkoston opiskelijat voivat siirtyä suoraan tekemään sitä omaan tahtiin alla olevilla ohjeilla.

Opiskelijat pääsevät kurssille HAKA-tunnuksilla osoitteesta: https://moodle.oulu.fi.  Tarkempi osoite: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=17111 Kirjautuminen kurssille tapahtuu käyttämällä kurssiavainta: Ftietäminen2023. Muistathan etsiä kurssin nimellä ”Feministinen tietäminen 417142P-3003”. Tämä poikkeaa hieman HILMA-kurssin nimestä.

Kaikissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Anna Rönkään.

 

Same course is now available in English:

Feminists research methods (HILMA-network) and Feminist knowing 417142P-3003 (University of Oulu), 5 op

We  have opened this  same course also in English, 2.10.2023; Feminist knowing! You can find this course here!  https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=20210.
Enrollment key Femknow23. Teacher Piia Lavila will read the essays.

Course description

This course introduces a wide range of feminist research methods and theoretical discussions that are intertwined with them. Through concise introductory video lectures by guest lecturers and assigned readings, you will explore various methodological traditions and contemplate what defines methods and methodologies as feminist.

The lectures discuss issues such as the situatedness of knowledge, power relations and normativity, as well as how to do analysis in practice. As a student, you will also gain insight into complex research topics, such as studying violence and torture and so-called indirect trauma (vicarious trauma).

The course features an exceptional group of prominent feminist researchers in Finland. While it is particularly well-suited for advanced students pursuing their bachelor’s or master’s degrees, it is also open to those in earlier stages of their academic journey. However, for individuals new to gender studies, the course content may present some challenges.

Learning goals

Upon completing the course, students will be able to:

  1. Identify various feminist methodological traditions and select approaches that align with their research needs.
  2. Explore the situatedness of information and consider ethical and personal issues related to research on challenging topics.
  3. Acquire a comprehensive understanding of methodological concepts.
  4. Develop practical skills for analysing different materials effectively.