Opettajalle

Kurssin suunnittelu

Hilma-verkosto ottaa vastaan uusia verkkokursseja perus-, aine- ja syventävien opintojen tasolle. Kurssiohjelmasta päätetään 2 kertaa vuodessa verkoston johtoryhmässä. Varsinkin uusia temaattisia kursseja otetaan mielellään, samoin englanninkielistä opetusta. Kurssit ovat 5 op laajuisia. Seuraavan kerran kursseista päätetään huhtikuussa 2022.

Kurssia ehdotettaessa tarvitaan sisältösuunnitelma, kuvaus tavoitteista ja lukemistoista sekä toivotusta ajankohdasta. Kurssien on hyvä olla sellaisia, että ne soveltuvat korvaamaan useita kohtia eri yliopistojen tutkimusvaatimuksista. Voit ehdottaa kurssia tällä e-lomakkeella. Ehdotuksia voi tehdä ympäri vuoden, kullekin kalenterivuodelle kurssipäätökset tehdään alustavasti marraskuussa, ja kunkin lukukauden osalta noin puolta vuotta aiemmin. Nyt ehdotettavat kurssit toteutetaan siis aikaisintaan syksyllä 2022.

Kun kurssi on päätetty järjestää, opettaja toimittaa tarkennetun kuvauksen ja sopii mahdollisista kurssille hakemiseen liittyvistä asioista. Kursseille haetaan e-lomakkeella, joka on auki vähintään 3 viikkoa, ja opiskelijoille ilmoitetaan mukaan pääsystä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Kursseille otetaan lähtökohtaisesti 30-50 opiskelijaa, sen luonteesta riippuen. Opettajat tekevät kurssien moodle-alueet itse, tukea on saatavilla eri yliopistojen verkko-opetuksen tukipalveluista. Uutena muotona olemme tehneet myös pysyvästi verkossa suoritettavissa olevan Feministisen ajattelun klassikkojen kurssin, tätä formaattia tulemme varmaankin toteuttamaan jatkossa lisää. Helmikuussa 2021 aukeaa myös jatkuvasti suoritettava Sukupuolentutkimuksen perusteet.

Kurssien perusideana on feministinen pedagogiikka, ja niissä pyritään osallistujien omaan vastuullisuuteen ja vuorovaikutukseen. Kannustamme opettajia myös yhteisopettamiseen ja uudenlaisiin suoritustapoihin. Verkkokurssien suorituksessa huomioidaan aina myös käyty keskustelu ja aktiivisuus mahdollisten esseiden tai lopputehtävien lisäksi. Huomaa myös kursseja varten laaditut turvallisemman tilan ohjeet.

Kurssit arvostellaan asteikolla 1–5, vain poikkeustapauksissa hyväksytty/hylätty. Opettajat toimittavat arvosanat 1 kuukauden sisällä verkoston suunnittelijalle, ja suunnittelija toimittaa ne edelleen yliopistojen sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen rekisteröitäväksi. Kursseista korvataan sen tuntimäärästä riippuen palkkioina tai tuntiopettajan työsopimuksella, ja tämä maksetaan kurssin päättyessä kerralla.

Kaikissa kursseihin liittyvissä asioissa ole yhteydessä verkoston suunnittelija Aino-Maija Elonheimoon , tai oman yliopistosi verkko-opetuksen tukeen.

Järjestämme opettajille yhteisiä tapaamisia verkossa lukukausittain, ja lisäksi Feministisen pedagogiikan opintoja.

 

Ehdota kurssia Hilmaan!

Tule mukaan Hilma-verkoston verkko-opettajien joukkoon! Uusista kursseista päätetään huhtikuussa 2022,  ja voit ehdottaa niitä meille täällä.