Uutiskirje 4/2014

Ilmestymispäivä 16.12.2014

Finnan ajankohtaiskatsaus

Vuoden lopussa Finnassa on niin juhlittu kuin suunniteltu tulevaa. Finna-päivää juhlistettiin 3.12.2014 ensimmäisellä Finna-käyttäjäjäfoorumilla sekä osallistuvien organisaatioiden juhlaseminaarilla. Finnalle avattiin myös oma Facebook-tili. Tässä katsauksessa käydään läpi projektisuunnitelmaa vuodelle 2015 sekä kerrotaan käyttäjä- ja asiakaspalautteesta.

Finton uusi tiekartta

Kirjastoverkkopalvelujen kärkihankkeet julkaisivat uudet tiekartat. Finton, Finnan ja Melindan tiekarttojen ulkoasu on yhtenäistetty ja erityistä huomiota on kiinnitetty projektien välisiin riippuvuuksiin. Seuraavan kerran tiekarttoja on tarkoitus tarkistaa kesän kynnyksellä. Ensimmäisenä ehtii esittelyyn Finton tuore tiekartta.

FinELib-strategia uusitaan vastaamaan konsortion tulevia tarpeita

FinELib-konsortion toimintaa on ohjannut strategia vuodesta 2004 lähtien ja nykyinen strategiakausi ulottuu vuoden 2015 loppuun. Jäsenorganisaatioilta toivotaan kommentteja.

Artiva-hanke päättyy, Artiva-tallentaminen jatkuu

Artiva-hankkeessa (2013–2014) on kehitetty helppokäyttöinen artikkelitietojen syöttölomake, jolla niin tiedekustantajat kuin kirjastotkin voivat tallentaa artikkelien viitetietoja ARTOon. Artiva-hankkeen projektikausi ja hankerahoitus päättyy vuoden 2014 lopussa, mutta Artiva-lomakkeella tallentaminen jatkuu. Helmikuussa 2014 järjestetään hankkeen päätösseminaari.

Melindan automaattiset korjaukset

Melindaan on viimeaikaisissa tietokantojen aineistoajoissa tullut häiritseviä tuplakenttiä ja tuplatietueita. Näitä varten on nyt kehitetty automaattisia korjauksia, jotka on tarkoitus ajaa Melindassa joulu–tammikuussa.

Muita uutisia

Kuvailun uudistumisen ensimmäinen vaihe, uusien kuvailusääntöjen käyttöönotto, käynnistyy Suomessa ensi vuonna. Käyttöönotosta vastaa Kansalliskirjaston Kilda-projekti (Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi). RDA (Resource Description and Accesson) on Kansalliskirjaston Tutkimuskirjasto-osaston palvelu.

Muissa uutisissa tietoa myös Kiwin päivityksestä ja siihen liittyvästä käyttökatkosta.

Ensi kesän LIBER- ja IFLA-konferenssit kutsuvat

Kirjastoalan kansainvälisiin konferensseihin kutsutaan jälleen esityksiä.

Koulutukset ja tapahtumat

Vuoden 2015 Asiantuntijaseminaarien päivät on julkistettu. Myös Avoin tiede ja tutkimus -hanke tarjoaa koulutuksia ensi vuonna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *