LUMAn Tiedekerho Kalliolan koulussa

Olen kolmatta vuotta töissä luokanopettajana Hollolassa sijaitsevassa Kalliolan alakoulussa. Syksyllä 2021 sain kuulla rehtoriltamme, että Päijät-Hämeen LUMA-keskus olisi järjestämässä loppuvuodesta koulumme 3.–6.-luokkalaisille oppilaille Tiedekerhon. Pääsin mukaan valvomaan kerhoa ja hoitamaan sen toimintaa koulumme puolesta. Kerhon varsinaisina ohjaajina toimivat reippaat lukiolaiset Riia ja Hanna.

Kerho starttasi marraskuun 2021 ensimmäisenä päivänä ja kokoontui yhteensä seitsemän kertaa, joten tieteen parissa puuhailtiin ihan joulun korville saakka. Jokaisen kerhokerran aluksi ohjaajat kertoivat sen päivän tehtävistä kaikille osallistujille yhtä aikaa, ennen kuin alettiin töihin. Kerhossa valmistettiin ohjaajien opastuksella muun muassa kristalleja, sokerisateenkaaria, laavalamppuja sekä limaa, ja tutkittiin niiden kautta erilaisia fysiikkaan ja luonnontieteisiin liittyviä asioita. Kerholaisten reaktioista päätellen oman liman tekeminen oli suosituimpien kokeiden joukossa.

Kaikissa kerhon kokeissa käytettiin materiaaleja, jotka ovat varmasti kaikille tuttuja ja turvallisia arkielämästä, kuten elintarvikevärejä, kertakäyttöastioita, pyykkipoikia ja perunajauhoa. Tämä voi tulla yllätyksenä luonnontieteisiin tarkemmin vihkiytymättömille. Itse taidesuuntautuneena ihmisenä seurasin mielenkiinnolla koululaisten tekemiä luonnontieteellisiä kokeita ja mietin, että näinkö helppoa se oikeasti onkin. Kenties minuunkin on juurtunut liiankin tiukasti se median välittämä käsitys, että tieteellisiä kokeita suoritetaan lähinnä lääketehtaiden kliinisissä laboratorioissa.

Liikuntaharrastusten lisäksi koulumme tiloissa on viime vuosina järjestetty lähinnä käsitöihin ja kuvataiteeseen liittyvää kerhotoimintaa, joten LUMAn Tiedekerho oli tervetullut tuulahdus jotain uutta ja mielenkiintoista Kalliolan koulun vapaa-ajan tarjontaan. Aiheen erikoisuus näkyi oppilaissakin, sillä suurin osa kerholaisista oli innokkaasti mukana joka kerta, kun pääsivät paikalle. Parin kerholaisen koulupäivä ei ehtinyt päättyä ennen kerhon alkamista, mutta he ehtivät aina hyvin mukaan kokeisiin, vaikka pääsivätkin paikalle vasta kerhokerran puolivälissä.

LUMA pyrkii tuomaan luonnontieteet lähelle ihmisten elämää jo lapsuudessa. Oli hyvin hauska kokemus saada seurata läheltä, millä eri tavoilla tällaista voi toteuttaa. Helppojen ja aiheeltaan motivoivien kokeiden kautta oppii luonnontieteistä niin aikuinen kuin lapsikin. Näinpähän itsekin nyt ensimmäistä kertaa, kun koululaiset valmistavat kristallia muovimukeihin.

– Cilla Lohi

Helmikuun 2022 verkostoviesti

Tiedekerho Online alkaa taas maaliskuussa!

Suosittu virtuaalinen tiedekerhomme alkaa taas maaliskuussa. Kerhossa pääset tutustumaan luonnontieteisiin ja tekemään hauskoja kokeita. Kerho kokoontuu Teamsissä kerran viikossa, alkaen torstaina 24.3.2022, klo 18–19. Osallistujille toimitetaan pienet tutkijan tarvikepaketit ja kerho on maksuton. Huomioitavaa on, että kerhon sisältö on sama kuin talven kerhossa. Ilmoittautuminen aukeaa 21.2.2022, linkin löydät kanaviltamme!

Lainattava materiaali: Seikkailukasvatus!

Seikkailukasvatus on seikkailullisia aktiviteetteja hyödyntävää toimintaa, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen ihmisenä kehittyminen ja yhteistoiminnallisuus. Päijät-Hämeen LUMA-keskus lainaa materiaalia opetuksen tueksi. Yhteisöllisyys on tärkeää ihmisenä kasvamisessa ja ryhmässä toimimalla saadaan elämyksiä, palautetta ja opitaan ryhmässä toimimisesta, sekä itsestään ryhmänjäsenenä.

Seikkailukasvatuksen menetelmien on todettu kehittävän erityisesti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista itsetuntemusta sekä vahvistavan yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuun ottamista, identiteetin rakentumista ja rohkeutta.

Lainattavissa ovat materiaalipaketit seuraaviin töihin:

 • Suojavärit
 • Kappaleen kuljetus
 • Luonnonmukaiset tornitalot
 • Metsän arvoitus
 • Hämähäkkiverkko
 • Sananmuodostus ihmiskirjaimilla
 • Matematiikkapeli
 • Tasapainorata
 • Puusokko

Materiaalin lainaaminen on maksutonta toiminta-alueemme oppilaitoksille. Laina-aika on sovittavissa. Lainausohjeet ja varaukset phluma(a)helsinki.fi

Lisätietoa, työohjeet ja tarkemmat kuvaukset www-sivuilta: https://luma.lahdenyliopistokampus.fi/materiaalit/

Materiaalit on tuotettu osana Koulutuksesta Kouluun- hanketta (LUMA-Suomi Ohjelma 2014–2019).

LUMAn lumoa -koulutus eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta

Eheyttävä ja laaja-alainen opetus on kirjattu opetussuunnitelmien perusteisiin, mutta kuinka sitä tulisi toteuttaa kouluissa ja päiväkodeissa? Mitkä työtavat ja oppimisympäristöt on todettu tutkimuksen perusteella toimiviksi? Entä miten tällaista opetusta voidaan arvioida?

Mitä: Luman Lumoa- koulutuksessa opit erilaisista tavoista rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä osiosta, joista ensimmäinen on pakollinen. Toisen voit valita vapaasti lopuista neljästä kurssista tai suorittaa vaikka ne kaikki. Jokainen osio on laajuudeltaan kaksi opintopistettä.

Teemat: kestävä kehitys, teknologiakasvatus ja digitaalinen opetus.

Kenelle: opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Missä: DigiCampus- alustalla https://digicampus.fi/login/index.php

Milloin: Ensimmäinen osio on auki nyt, osiot 2-5 aukeavat alkuvuodesta 2022.

Hinta: maksuton

 1. Eheyttävä ja laaja-alainen opetus monialaisissa oppimisympäristöissä (pakollinen)
 2. Virtuaaliset oppimisympäristöt, kurssi avautuu keväällä 2022 (vapaavalintainen)
 3. Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit, kurssi avautuu keväällä 2022 (vapaavalintainen)
 4. Koulu-yritysyhteistyö, kurssi avautuu keväällä 2022 (vapaavalintainen)
 5. Luonto oppimisympäristönä, kurssi avautuu keväällä 2022 (vapaavalintainen)

Lisätietoa: luma-keskus ((at)) helsinki.fi, https://www.luma.fi/luman-lumoa/

LUMAn lumoa -täydennyskoulutushanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

 

Henkilöesittelyssä Veera – innostutaan mikrobiologiasta!

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen henkilöstön esittelysarjan avaa asiantuntija, filosofian tohtori Veera Pukkila. Lahden lyseossa koulunsa käynyt Veera teki ympäristöbiotekniikan alan väitöskirjansa Lahdessa, Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden laitoksella (nyk Ekosysteemit ja Ympäristö -tutkimusohjelma) ja selvitti tutkimuksessaan, voiko ympäristön mikrobeja hyödyntää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistuksessa. Mikrobiologian lisäksi Veera on opiskellut solubiologiaa ja biokemiaa.

Mikrobit ovat lähellä Veeran sydäntä myös tiedekasvatuksen asiantuntijana: ysiluokkalaiset ovat kuluvan lukuvuoden aikana saaneet hänen johdollaan tutustua tartuntatautien historiaan ja nykyisyyteen ja tutkineet hauskan ja ajankohtaisen simulaation avulla, miten taudit leviävät. Monen alueemme eskariryhmän tietämys bakteereista on karttunut Veeran kehittämän, supersuositun Bakteerit -opetuskokonaisuuden kautta. Mikrobeja sivutaan myös Lahdessa käynnistyneen JunnuYliopisto –toiminnan eskarien osuudessa, Vesitutkimuksia eskarilaisille –tutkimuslaatikossa, jonka kehitystyössä Veera on ollut mukana. Lukiolaisten kanssa Veera pilkkoo, monistaa ja tutkii DNA:ta Tiedeluokka SOLUn laboratoriossa.

Uusia kiinnostuksen ja innostuksen kohteita tarjoavat kivet ja mineraalit ja geologian aihepiirissä kehitettävä tiedeluokkaopetus. Tiedekasvatustyössä Veeran mielestä parasta on, kun lapset ja nuoret innostuvat ihmettelemään maailmaa ja elämän monimuotoisuutta. Työssä motivoivat myös mahtavat kollegat sekä omien kiinnostuksen kohteiden yhdistäminen tiedekasvatukseen.

 

Helsingin yliopiston tiedekasvatus

Helsingin yliopiston tiedekasvatus tuo tieteen koko yhteiskunnan käyttöön. Tietoa Helsingin yliopiston tiedekasvatuksesta, tutkimuksestamme, tavoitteistamme, historiasta ja yhteistyöstä löytyy nyt yhdeltä sivustolta. Oppimisen ilo ja uteliaisuus uutta kohtaan syntyvät jo lapsena. Jokaisella on kyky oppia, läpi elämän. Oikeaan tietoon perustuva itsenäinen ajattelu on muuttuvassa maailmassa ehkäpä tärkein kansalaistaitomme. Siksi tiede kuuluu kaikille. Helsingin yliopiston tiedekasvatus tuo tieteen koko yhteiskunnan käyttöön. Innostamme ajattelemaan, oivaltamaan ja tekemään yhdessä. Sillä uteliaisuus muuttaa maailmaa.

Oletko kiinnostunut saamaan sähköpostitse tietoa Helsingin yliopiston tiedekasvatustoiminnan ajankohtaisista asioista, tarjonnasta lapsille? Tilaa tiedekasvatusuutiset!

Uusi sivusto ja tiedekasvatusuutisten tilaus täältä: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus

LUMA Strategia 2030

 

LUMA-strategia 2030 on esitys LUMA-osaamisesta ja -toiminnasta sekä haasteista, joita niihin kansallisesti liittyy. Strategia piirtää vision, jossa sekä yksilö että yhteiskunta hyötyvät LUMA-taitojen ja LUMA-osaamisen kasvamisesta hyvinvoinnin lisääntymisenä ja kestävänä kehityksenä. Esitys määrittää kansalliset päätavoitteet, joiden osalta tulee erikseen laatia toimenpiteet ja mahdolliset osatavoitteet.

Tutustu strategiaan: https://okm.fi/luma-strategia

LUMA-päivät 2022- ennakkotieto

 

LUMA-päivät 2022 järjestetään Aalto-yliopistossa ma 13.6.- ti 14.6.2022. Lisätietoja seuraa lähempänä tapahtumaa. Merkkaa päivä jo nyt kalenteriisi.

Lisätietoa: https://www.luma.fi/tapahtuma/luma-paivat-2022/

 

Tammikuun 2022 verkostoviesti

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen esittelyvideo on julkaistu

Mikä on Päijät-Hämeen LUMA-keskus? Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen esittelyvideo on nyt julkaistu. Esittelyvideolle on koottu viime vuoden toiminnan kohokohtia sekä lapsia ja nuoria toiminnan keskiössä. Videolla voit innostaa esimerkiksi työtoveriasi tiedekasvatuksen pariin.

 

Tilaa LUMA-keskus Suomen LUMA-uutiskirje

LUMA-uutiskirje kertoo matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ajankohtaisista uutisista, tapahtumista lapsille ja nuorille sekä tuesta opettajille eri asteilla.  Uutiskirje julkaistaan noin kerran kahdessa kuukaudessa. Uutiskirjeen tilaaminen ei sido tilaajaa mihinkään ja tilauksen voi koska tahansa peruuttaa.

Tilaa kirje täältä: https://us14.list-manage.com/subscribe?u=60e76d7e9b13e94f733f00903&id=c24be4e1a3

SOLU:n kevään opetusvierailut varattavissa 4.1.2022 alkaen

Tiedeluokka SOLU:n kevään 2022 opetusvierailut ovat varattavissa tiistaina 4.tammikuuta. Opetusvierailuja on varattavissa helmikuusta toukokuulle (viikot 7-21) biologian, kemian ja maantieteen oppiaineissa. 9lk-ohjelma täyttää SOLU:n alkuvuoden, siksi muita opetusvierailuja ei valitettavasti voida tällöin toteuttaa. Opetusvierailuja tarjotaan esiopetuksesta toiselle asteelle. Vierailutoiminta on maksutonta Kanta- ja Päijät-Hämeen oppilaitoksille.

Varaa opetusvierailu phluman sivuilta: https://luma.lahdenyliopistokampus.fi/tiedeluokka-solu/

Lainattavaa materiaali oppilaitoksille

Päijät-Hämeen LUMA-keskus lainaa materiaali opetuksen tueksi maksutta toiminta-alueemme oppilaitoksille. Lainattavaan materiaaliin sisältyy myös valmiita työohjeita. Lainausohjeet ja varaukset phluma(a)helsinki.fi

 • Blue- ja Bee-bot- robotit

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksella on lainattava setti Bee (6kpl) ja Blue (6kpl) -Bot-robotteja. Lisäksi lainauspakettiin kuuluu opetusmateriaalia ja -ohjeita.

Laina -aika on 3 viikkoa. Haku ja palautus Niemen kampukselle (Niemenkatu 73).

Lisätietoa Blue-Bot-roboteista: https://www.youtube.com/watch?v=yoen3Msb0EQ

Lisätietoa Bee-Bot-roboteista: https://www.youtube.com/watch?v=cTYMGP6TwNM

 • SANDRICH- kokonaisuus

SANDRICH- kokonaisuus on lisätyn todellisuuden hiekkalaatikko, johon kuuluu opetusmateriaaleja ja työohjeita. SANDRICH- yksikkö on lainattava versio Tiedeluokka SOLUn omasta Sandbox-yksiköstä. Sandbox rakentuu hiekkalaatikosta ja AR-tekniikasta. Augmented Reality (AR) tarkoittaa digitaalisia ratkaisuja joilla hiekkalaatikkoon lisätään graafisia ja keinotekoisia elementtejä. Sandbox visualisoi topografiaa eli maan pinnanmuotoja korkeuskäyrien ja värien avulla.

Laina-aika on yhden lukukauden. Kokonaisuus on tällä hetkellä Lahden Steiner- koulussa, josta nouto seuraavaan kouluun tapahtuu.

Lisätietoja: https://blogs.helsinki.fi/phlumakeskus/2019/10/03/sandrich-kokonaisuus/

 • Easi Scope ja läppäri

Helppokäyttöinen pieni mikroskooppi innostaa tutkimaan omassa koulussa tai sen ympäristössä. Lainattavaan kokonaisuuteen kuuluu mikroskooppi, sekä tietokone.

Laina-aika on 3 viikkoa tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: https://www.youtube.com/watch?v=CSohm0_pjdg

LUMA-viikot 24.1.-13.2.2022!

Tämän vuoden LUMA-viikkojen teema on Luovuus ja LUMA. LUMA-viikoilla jaetaan oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Kannustamme kaikkia oppimisyhteisöjä järjestämään viikoilla pienempää tai isompaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyvää toimintaa.

Jakakaa oppimisyhteisönne aktiviteetit sosiaalisessa mediassa käyttäen aihetunnistetta #LUMAviikot ja tagaamalla @lumasuomi . LUMA-keskus Suomi palkitsee luovimmat ideat yllätyspalkinnolla.

Ideoita LUMA-viikoille

 • Tervetuloa oppimaan yhdessä StarT-tiedepolulle! Tiedepolku on yhteinen oppimisen kokemus, jossa tehdään yhdessä luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyviä aktiviteetteja, onnistutaan ja oivalletaan yhdessä. Polku on erinomainen toiminta esimerkiksi perheiden kerhoon tai vaikkapa vanhempainiltaan. https://start.luma.fi/start-tiedepolku/
 • Järjestäkää koko koulun LUMA-juhla tai taidenäyttely, jossa esitellään LUMA-aineisiin liittyviä töitä
 • Pitäkää aamunavauksia LUMA-aineisiin liittyen

Lisätietoa luma.fi-sivustolta: https://www.luma.fi/luma-viikot/

LUMATIKKA – Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma

Opettaja, tervetuloa maksuttomaan LUMATIKKA-täydennyskoulutukseen kehittämään matematiikan opetusta yhdessä kollegoiden ja kouluttajien kanssa! Verkkokoulutuksessa mietimme yhdessä käytännönläheisesti muun muassa sitä, miten tukea oppijoiden matikkainnostusta sekä mikä merkitys toiminnallisella ja  tutkivalla matematiikan opetuksella on.

Lumatikasta sanottua: “Parasta LUMATIKKA -kurssissa on ollut ehdottomasti konkreettiset esimerkit ja opit, joista sain eväitä opetukseeni. Kurssin aikana reflektoin opettajuuttani. Sain myös lisää itsevarmuutta erilaisten opetustyylien kokeilemisessa ja vanhojen tapojeni uudistamisessa.”

Maksuton matematiikan opetuksen täydennyskoulutus toteutetaan vielä vuoden 2022 keväällä ja syksyllä.  Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Kursseja on tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kevään verkko-opinnot ovat käynnissä 31.1.–8.5.2022. Tällä aikavälillä kursseilla on suositeltavaa edetä yhteisessä, mutta joustavassa aikataulussa. Tällöin saat tukea myös kollegoilta ja kurssin kouluttajilta. Kurssialueeseen pääsee tutustumaan viikkoa ennen kurssin alkua.

Lisätietoja ja ennakkoilmoittautuminen 23.1. mennessä: lumatikka.luma.fi | info@lumatikka.luma.fi

LUMATIKKA on Luma-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke, jota Opetushallitus rahoittaa.

lumatikka-logo

Joulukuun 2021 verkostoviesti

Lahtelainen Toukkakompostori-projekti valittiin Suomen edustajaksi kansainvälisille Science on Stage 2022- Festivaaleille

Länsiharjun koulun 4.luokan oppilaat toteuttivat lukuvuonna 2020–2021 Toukkakompostori-projektin, jossa toukat muuttivat kouluruokalan biojätettä mullaksi koulun kasvihuoneeseen. Toukkakompostori-projekti osallistui StarT-ohjelmaan, jossa se palkittiin sekä projekti-, että hyvä käytänne -kategorioissa. Huipennuksena Toukkakompostori hyvä käytänne valittiin Suomen ehdokkaaksi kansainvälisille Science on Stage 2022- Festivaaleille.

Toukkakompostori oli monen toimijan yhteinen projekti, jossa aktiivisina toimijoina olivat lahtelaiset koululaiset. He tutustuivat kierto- ja ruokatalouden teemoihin ja saivat vastuulleen hoitaa mustasotilaskärpäsen toukkia. Toukkia ruokittiin koulun ruokahävikillä, ne muodostivat multaa ja lopulta kasvaneet toukat päätyivät koulun opettajan kanojen, sekä Vesijärven kalojen ruoaksi.

Luokan opettaja Tarja Niemeläinen uskoo oppilaiden muistavan projektin varmasti alakoulun päättymisen jälkeenkin. Kiinnostuksen herääminen luonnontieteitä kohtaan ja lasten luontosuhteen vahvistaminen olivat kantavia teemoja projektin käytännön toteutuksen takana.

Hienosti toteutettu projekti valittiin Suomen edustajaksi Science on Stage 2022- Festivaaleille Prahaan ensi maaliskuussa. Tapahtuma on opettajille suunnattu kansainvälinen tapahtuma, joka tavoitteena on kehittää luma-aineiden opetusta jakamalla ideoita ja malleja. Tapahtumaan on normaalisti osallistunut noin 500 eurooppalaista luma-aineiden opettajaa. Ideoita ja tietoa jaetaan toiminnallisuuden ja esitysten kautta. Toukkakompostorin lisäksi Suomen edustajina ovat Forssan ja Taipalsaaren oppimisyhteisöt.

Lue lisää muista valituista ehdokkaista: https://start.luma.fi/start-uutiset/suomesta-ideoita-tutkivaan-oppimiseen-yhteistyohon-ja-monialaisuuteen-science-on-stage-2022-festivaaleilla/

Lisätietoa SonS-Festivaaleista ja StarT-ohjelmasta: https://start.luma.fi/ota-yhteytta/

LUMAT-tutkimusseminaari

Tervetuloa LUMAT-tutkimusseminaariin torstaina 9.12. klo 14–16. Tutkimusseminaari pidetään tällä kertaa sekä suomeksi, että englanniksi. Ilmoittaudu mukaan saadaksesi linkin ZOOM-tapahtumaan.

Esitykset:

 • Algoritminen ajattelu kemian opetuksen tukena (suomeksi). Kemianlehtori Ari Myllyviita, Helsingin yliopisto
 • Learning Computational Thinking in a Multi-Disciplinary STEAM Design Project in Middle School Makerspace (englanniksi). ICT-koordinaattori Aleksi Markkanen, Kulosaaren yhteiskoulu & kuvataide ja LUMA-opettaja Erika Perttuli-Borobio,Kulosaaren yhteiskoulu

Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.fi/reg/LUMAT_Science_Research_Forum_2185

Lisätietoa ja abstraktit: https://www.luma.fi/tapahtuma/lumat-tutkimusseminaari-9-12/

Järjestäjänä LUMAT tutkimusfoorumi: https://www.luma.fi/en/lumat-science-research-forum/

SOLU:n kevään opetusvierailut varattavissa 4.1.2022 alkaen

 

Tiedeluokka SOLU:n kevään 2022 opetusvierailut ovat varattavissa tiistaina 4.tammikuuta. Opetusvierailuja on varattavissa helmikuusta toukokuulle (viikot 7–21) biologian, kemian ja maantieteen oppiaineissa. 9lk-ohjelma täyttää SOLU:n alkuvuoden, siksi muita opetusvierailuja ei valitettavasti voida tällöin toteuttaa. Opetusvierailuja tarjotaan esiopetuksesta toiselle asteelle. Vierailutoiminta on maksutonta Kanta- ja Päijät-Hämeen oppilaitoksille.

Varaa opetusvierailu phluman sivuilta: https://luma.lahdenyliopistokampus.fi/tiedeluokka-solu/

LUMA Finland – Together we are more

How to inspire future makers to study mathematics, science and technology? How to support skilled teachers and pre-service teachers in their important work? How to build a good and sustainable future in collaboration and research-based way? Among other things, these questions will be answered in a new online book describing national and international LUMA science education activities. A total of about one hundred people from the LUMA Center Finland network (11 Universities and 13 LUMA Centers) have participated in the design and creation of the book.

Together we are more! – LUMA motto

Editors Maija Aksela, Jan Lundell & Topias Ikävalko (2020)

LUMA- joulukalenterit

Joulukuuta ilahduttamaan on julkaistu erilaisia luma-joulukalentereita 🎄

🎅Oivallusten joulukalenterista alakouluikäisille riittää iloa joulukuun jokaiseen päivään aina jouluaattoon asti! Joulukalenterin luukut löydät Oivalluksia etsimässä -blogista: https://blogs.uwasa.fi/lumakeskuspohjanmaa/

🎅I år handlar Skolresurs julkalendern om vardagsnära naturvetenskapliga fenomen, som presenteras med hjälp av begreppsbubblor (Concept Cartoons). Målgrupp för kalendern är elever i åk 5 och uppåt. Du hittar luckorna endera via vår hemsida (https://www.abo.fi/centret-for…/skolresurs-julkalender-2021 ) eller här på vår Facebook-sida Skolresurs. Lärarhandledningen finns i materialbanken bakom följande länk: https://bit.ly/skolresursjulkalender21.

🎅 Summamutikan joulukalenterissa sukelletaan matematiikan pariin! Seuraa kalenteria Facebokissa Summamutikka tilillä.

Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2021

Päijät-Hämeen LUMA-keskus oli mukana Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirjan artikkelissa ” Tiede- ja ympäristökasvatusta Lahdessa”.  Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2021 ”Yksi luonto, yhteinen ympäristömme” julkistettiin Lahden tiedepäivän yhteydessä.

Lisätietoa https://www.phtutkimusseura.fi/wpr/vuosikirja-2021-yksi-luonto-yhteinen-ymparistomme/

LUMAN Lumoa- täydennyskoulutus

 

Kuinka eheyttävää ja laaja-alaista opetusta tulisi toteuttaa kouluissa ja päiväkodeissa? Mitkä työtavat ja oppimisympäristöt on todettu tutkimuksen perusteella toimiviksi? Entä miten tällaista opetusta voidaan arvioida?

LUMAN Lumoa -koulutuksessa pääset kuulemaan erilaisista tavoista rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Koulutus soveltuu opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Esiteltäviä työtapoja voit toteuttaa joko yhteistyössä oman koulusi tai päiväkotisi sisällä tai muiden kumppanien kanssa. Ideoiden lisäksi saat koulutuksesta kontakteja yhteistyön aloittamiseen.

Nyt ensimmäinen maksuton verkkokurssi on auki. Opittua pääset syventämään kevään jatkokursseilla.

Koulutukseen osallistumalla…

kuulet miksi eheyttävä ja laaja-alainen opetus on hyödyllistä

pääset pohtimaan aihetta kollegoidesi kanssa.

saat paljon esimerkkejä eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta sovellettavaksi omaan opetukseesi.

saat vinkkejä ja palautetta oman monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Lue lisää verkkosivuilta ja klikkaa itsesi kurssille: https://www.luma.fi/luman-lumoa/

 

Hyvää joulun aikaa!

Marraskuun 2021 verkostoviesti

1. Tiedekerho ONLINE

Tiedekerho ONLINE 2.12-27.1.2022.

Tervetuloa mukaan Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen järjestämään tiedekerhoon! Tiedossa kivaa ja oivaltavaa tekemistä yhteensä kuuden kerhokerran verran

ILMOITTAUDU: 8.-15.11.2021 täällä (linkki).

KENELLE: 7–9.vuotiaille.

AIKA: Kerho kokoontuu kuusi kertaa: 2.12., 9.12 ja 16.12 sekä 13.1, 20.1 ja 27.1.2022.

Kerho järjestetään Teams-yhteydellä torstaisin klo 17–18.

PAIKKA: vaikka oman kodin keittiö! Kerho toimii virtuaalisesti, joten tarvitset osallistumiseen toimivan nettiyhteyden, sekä tietokoneen!

TARVIKKEET: Osallistujille lähetetään materiaalipaketti, joka sisältää erikoisempia tutkimusvälineitä ja -aineita. Materiaalipaketin voi myös noutaa Lahden Yliopistokampukselta. Myös kotoa löytyviä peruselintarvikkeita käytetään. Itsehankittavat tarvikkeet: www-sivuilla.

MUUTA: Kerho on maksuton. Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta kerholaista.

Lisätietoja www-sivuilla (linkki).

2. Uusille verkostoviestin tilaajille arvonta

 

Järjestämme arvonnan kaikkien uusien verkostoviestin tilaajien kesken! Arvomme kuvitetun maailman kartan, joka sopii esimerkiksi koululaiselle. Arvontaan osallistuu tilaamalla verkostoviestin marraskuun aikana. Kerrothan mahdollisuudesta kaverille ja kollegalle!

Verkostoviestin voi tilata etusivumme alareunasta täältä: https://luma.lahdenyliopistokampus.fi/

3. LUMATIKKA Syksyn kurssit ovat parhaillaan käynnissä

LUMATIKKA on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta! Koulutus tarjoaa opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tuoreen, tutkimusperusteisen tiedon oman opetuksesi kehittämisen tueksi.

Syksyn kurssit ovat parhaillaan käynnissä ja kursseille pääsee liittymään kurssien jo alettuakin. Esimerkiksi kurssi: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (3 op) on käynnissä 28.11.2021 asti.

Kysy esimieheltäsi mahdollisuutta hyväksilukea koulutus VESO- tai KiKy-tunneiksi.

Lisätietoa LUMATIKKA-sivustolta: https://lumatikka.luma.fi/

4. NordStarT-kilpailu

NordStarT- ilmastonmuutoskilpailussa etsitään konkreettisia keinoja ilmastokriisin torjuntaan. Kilpailussa keskeistä on ilmastonmuutosteeman käsittely, ongelmanratkaisutaidot sekä lasten, nuorten ja korkeakouluopiskelijoiden äänen kuuleminen.

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 1. Lasten, nuorten ja korkeakouluopiskelijoiden projektityöt & 2. Opettajien ja kasvattajien hyvät opetuskäytänteet

Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.fi/reg/StarT_20212022_1018/fi

Lisätietoja StarT-sivuilta: https://start.luma.fi/nord-start-ilmastonmuutoskilpailu/

Kilpailun järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriö.

5. Päijät-Hämeen LUMA-keskus mukana Järvien kierroksella

Syyskuun viimeisenä viikonloppuna Hollolan Lions Clubien toteuttama Järvien kierros –luontopolkutapahtuma veti väkeä vauvasta vaariin. Osallistujat kiersivät kauniissa syyssäässä kolmen Tiilijärven ympärille suunniteltua reittiä, jonka varrelle oli sijoitettu noin kolmekymmentä luontopolkurastia. Osassa oli monenlaista puuhaa Leijonien yhteistyökumppaneiden toteuttamana ja mukana oli myös Päijät-Hämeen LUMA-keskus, joka toteutti Keski-Tiilijärven läheisyyteen sijoittuneen Kivitutkimuksia –pisteen.  Rastilla pääsi ihastelemaan suomalaisten kivien moninaisuutta spektroliitista erilaisiin kvartseihin sekä tutkimaan näytteitä mm suurennuslaseilla, mikroskopoimalla ja magneetin avulla. Päijät-Hämeen LUMA-keskus oli mukana myös edeltävänä perjantaina koululaisille ja päiväkotilapsille järjestetyssä, pienemmässä luontopolkutapahtumassa.

Järvien kierros -tapahtuma oli osa Lahden seudun ympäristöviikkoa.

6. Tulossa: Kemian etätyöpajat lapsille

 

Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Lahden kaupunginkirjasto järjestävät yhteistyössä kaksi etätyöpajaa lapsille. Tunnin mittaisissa työpajoissa tutkitaan kemian ilmiöitä oikeilla laboratoriovälineillä ja keittiöstä tutuilla aineilla. Osallistujat saavat etukäteen maksuttoman tarvikepaketin.

Ajankohta ja ilmoittautuminen:

 • Kiehtovaa kemiaa -etätyöpaja 5–7-vuotiaille

Tiistaina 23.11. klo 17–18

 • Kiehtovaa kemiaa -etätyöpaja 8–10-vuotiaille

Keskiviikkona 24.11. klo 17–18

Molempiin työpajoihin ilmoittautuminen 19.11. mennessä Lahden kaupunginkirjaston lasten ja nuorten palveluihin tai puh. 044 018 7106.

Lisätietoja Lahden kaupunginkirjaston sivuilta https://lastu.finna.fi/Content/lasten_tapahtumat

sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen asiantuntijalta Veera Pukkilalta veera.pukkila(at)helsinki.fi

7. 9lk-ohjelma & podcast- jakso

Lahden 9. luokkien vierailuohjelma pyörähti syksyllä käyntiin neljättä kertaa. Ohjelmaa toteuttavat yhteistyössä Päijät-Hämeen LUMA-keskus, Lahden kaupungin Sivistyksen palvelualue ja Talous ja nuoret TATin Yrityskylä Yläkoulu. Vierailuihin osallistuvat kaikki Lahden perusopetuksen 9.luokkalaiset. Opetuspäivä 9lk-ohjelmassa on lukuvuodessa noin 25 ja tämä luonnollisesti Tiedeluokka SOLU:n muiden vierailujen toteuttamismahdollisuuksiin.

9lk-ohjelma sisältää vierialun Yrityskylä Yläkoulussa, sekä Tiedeluokka SOLUssa. 9lk-ohjelmassa koululuokka vierailee aamu- tai iltapäivän Yrityskylässä tai Tiedeluokka SOLUssa. Molemmat vierailu kestävät 2.5 tuntia ja sisältävät nuoria aktivoivaa ja opetussuunnitelmaa tukevaa tekemistä. Lounaan jälkeen luokka siirtyy Yrityskylästä SOLUun tai toisinpäin.

Lahden kaupungin perusopetuksen arjesta kertova ”Kuulumisia kouluilta” podcast teki jakson 9lk-ohjelmasta:

Kuuntele podcast-jakso täältä: https://open.spotify.com/show/2g1QzYYY8idi4LkGIOqymg?si=bb934e74103748f4

Lue lisää 9lk-ohjelmasta blogista täältä:

https://blogs.helsinki.fi/phlumakeskus/2021/03/02/9lk-ohjelma-yrityskyla-ja-tiedeluokka-solu/

Lokakuun 2021 verkostoviesti

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti  

Lokakuu 2021 

 

 

 

 

 

Hyvinvointia luonnosta –webinaari 17.11.2021  

Hyvinvointia luonnosta -webinaari kokoaan yhteen sekä tutkittua tietoa että Lahden alueen käytännön esimerkkejä luonnon hyvinvointivaikutuksista erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Tilaisuus toteutetaan osana Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hanketta. Webinaari on avoin ja maksuton kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Ajankohta: ke 17.11.2021 klo 14:00–16:00  

Paikka: Zoom  

Osallistumislinkki toimitetaan kaikille ilmoittautuneille erikseen.  

Kenelle 

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille, erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiville. Osallistua voit esimerkiksi vanhempana, opettajana, varhaiskasvatuksen ammattilaisena tai tutkijana, nuorisopalveluiden, terveydenhoidon tai etujärjestön edustajana tai muutoin lasten ja nuorten kanssa toimivana ja teemasta kiinnostuneena – mistä päin Suomea tahansa. 

Lisätietoa https://hyplus.helsinki.fi/koulutus/hyvinvointia-luonnosta-webinaari/   

 

Tilaa LUMA-uutiskirje 

LUMA-uutiskirje kertoo matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ajankohtaisista uutisista, tapahtumista lapsille ja nuorille sekä tuesta opettajille eri asteilla.  Uutiskirje julkaistaan noin kerran kahdessa kuukaudessa. Uutiskirjeen tilaaminen ei sido tilaajaa mihinkään ja tilauksen voi koska tahansa peruuttaa. 

Tilaa kirje täältä: https://us14.list-manage.com/subscribe?u=60e76d7e9b13e94f733f00903&id=c24be4e1a3

 

Tiedeluokka SOLU tarjoaa lähi- ja etäopetusta 

Syksyllä 2021 Tiedeluokka SOLU tarjoaa lähi- ja etäopetusta biologian, DNA-tekniikan, kemian, maantieteen sekä ympäristötieteiden aloilta. 

Syyslukukauden opetusvierailuajat on julkaistu. Kalenterista löytyy vielä muutamia vapaita aikoja. Varaus tehdään halutulle oppiaineelle ja työlle varauskalenterista. Onnistunut varaus vahvistetaan varaajalle sähköpostilla. Pääset tarkastelemaan varauskalentereita, oppiaineita ja töitä joko ikäryhmittäin tai oppiaineittain jaoteltuna. Vapaita aikoja lisätään syksyn aikana mahdollisuuksien mukaan. 

Vierailuryhmän kokoa on rajoitettu toistaiseksi 14 oppilaaseen. 

Tiloissamme noudatetaan maski- ja hygieniasuosituksia. 

Lisätietoja https://luma.lahdenyliopistokampus.fi/tiedeluokka-solu/ sekä tarja.kariola((at))helsinki.fi 

 

SUMMAMUTIKA:n matematiikkakerhot ala- ja yläkoululaisille järjestetään etänä. 

Miten lasketaan etäisyyksiä ja korkeuksia, joita ei voi mitata suoraan? Millä tavoin lukujonot ja fraktaalit liittyvät luontoon ja toisiinsa? Mitä oikein on äärettömyys ja miksi tämä konsepti putkahtaa esiin niin monessa paikkaa? 

Kerhot ovat jo alkaneet, mutta mukaan voi hypätä vallan mainiosti millä viikolla tahansa. Ilmoittautua voi ainakin vielä 31.10.2021 klo 23:59 asti. Kerhot jatkuvat joulukuun puoliväliin. 

Lisätietoa https://www2.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/matikkakerhot-ala-ja-ylakoululaisille 

 

Tiedekerho Online toi tieteen koteihin

Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää kevään 2021 aikana virtuaalisen tiedekerho Onlinen alakouluikäisille lapsille niin Päijät-Hämeen kuin koko Suomen alueelta. Tavoitteena on innostaa lapsia luonnontieteiden pariin ja tarjota heille mahdollisuus oppia uutta kokeellisten tehtävien kautta.

Viikoittaiset, tunnin mittaiset kerhokerrat toteutetaan Teams-yhteydellä ja linjoilla lasten kanssa on aina kaksi ohjaajaa Päijät-Hämeen LUMA-keskukselta. Kaikille osallistujille on etukäteen toimitettu kattava tarvikepaketti kerhotöiden tekemistä varten, sekä kerhovihko, joka sisältää lisäksi pieniä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Kerholaiset on jaettu kahteen ryhmään, 7-9 -vuotiaisiin Tutkijoihin ja 10-12 –vuotiaisiin Tieteilijöihin.

Kevään aikana kerhokertoja on kaikkiaan 12. Niissä tutustutaan monipuolisesti erilaisiin luonnontieteiden ilmiöihin, kuten ääniaaltoihin, optiikkaan ja säähän, ja valmistetaan esimerkiksi biomuovia perunajauhoista mikroaaltouunissa.

Vaikka tiedekokeita olisi varmasti mahtavampaa päästä tekemään oikeassa laboratoriossa, Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen Tiedeluokka SOLUssa, ovat lapset selvästi nauttineet myös virtuaalisesta ohjauksesta. ”Lähes kaikki lapset ovat läsnä ihan jokaisella kerhokerralla! Ja jos lapsi ei ole jollekin kerhokerralle päässyt, ovat vanhemmat kyselleet työohjeita kotiin, jotta väliin jääneet tiedekokeet on voitu testata jälkikäteen”, kertoo yksi tiedekerhon ohjaajista, Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen asiantuntija Veera Pukkila.

Maaliskuun toisella kerhokerralla päästiin tutustumaan niin hiivan toimintaan, veden pintajännitykseen ja aineiden polaarisuuteen (Tanssiva maito -työ), kuin liuosten väkevyyteen ja tiheyteen (Partavaahtopilvityö). Ennen itse kokeellisen työn suorittamista lapsille kerrotaan hieman teoriaa työn taustalla ja keskustellaan heidän kanssaan kyseisestä ilmiöstä. Tämän jälkeen ohjaaja vaihe vaiheelta ohjeistaa työn teossa ja lapset innokkaina esittelevät tuotoksiaan kameran välityksellä. Lapsilla on koko ajan myös mahdollisuus keskustella ja kysyä joko suoraan tai chatin kautta. Kun lapset kerhon lopussa äänestivät omasta mielestään parasta työtä, saivat kaikki työt ääniä, mutta ehdoton voittaja oli Partavaahtopilvityö. ”Partavaahtopilvi on kiva työ, jonka tarkoituksena on demonstroida sateen muodostumista. Partavaahto itsessään on jo hauska aines ja siihen kun lisätään värikkäitä vesiliuoksia ja pipetointia, on kaikilla kivaa, myös itselläni!” toteaa toinen tiedekerhon ohjaajista, Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen asiantuntija Olga-Sofia Alitalo.

StarT-kansallinen palkintotilaisuus huipensi tiedeprojektien kilpailun Suomessa

StarT-ohjelma innostaa, tukee ja jakaa tiedeprojektien tekoon, ideointiin, oppimiseen ja jakamiseen.

StarT-ohjelmassa kilvoilellaan ja juhlitaan ensin StarT-festareilla. Kanta- ja Päijät-Hämeen StarT-ohjelman tiedeprojekteja juhlittiin StarT-festareilla 16. maaliskuuta verkossa.  Tilaisuudessa julkistettiin ja palkittiin alueelliset parhaat projektit. Parhaat projektit etenivät StarT-kansalliseen sarjaan. Kansallisen sarjan parhaat projektit julkistettiin ja palkittiin 16.4 StarT-kansallisessa palkintotilaisuudessa.

StarT-kansallisessa virtuaalisessa palkintotilaisuudessa palkittiin Suomen parhaat projektit ja hyvät käytänteet, sekä julkistettiin Suomen ehdokkaat kansalliseen StarT-kilpailuun. Alueemme projektit menestyivät hienosti! 

Tilastokeskus on lahjoittanut kaksi nimikkostipendiä ansiokkaasti tilastollisia menetelmiä ja aineistoja hyödyntäneille projektitiimeille. Lukuvuoden 2020-2021 ansioitunein lasten projekti oli Länsiharjun 6A- luokan Green Lahti 2021 -projekti Tilastokeskus jakoi yhden 200 euron arvoisen nimikkostipendin lasten projektitiimille. Onnea!  

Lisätietoa Tilastokeskuksen stipendistä Länsiharjun koululle: 

https://start.luma.fi/yhteistyokumppanit/tilastokeskus/tilastokeskus-palkitsi-nuoria-tilastotieteilijoita/ 

Länsiharjun koulussa toteutettiin upea Toukkakompostori-projekti, joka menestyi hyvä käytänne- sarjassa myös kansallisesti. Toukkakompostori-hyvä käytänne valittiin yhdeksi Suomen edustajaksi kansainväliseen Science of Stage 2022-festivaaleille. Palkinnon voittaja selviää toukokuussa. Pidämme peukkuja!

Lisätietoa: https://start.luma.fi/start-kilpailu/kansainvalisen-start-kilpailun-suomen-edustajat-seka-ehdokkaat-edustajaksi-sons-festivaaleille-on-valittu/ 

Lisätietoa StarT:sta

StarT-ohjelmasta täällä alueellisesti (linkki) ja kansallisesti (linkki).

StarT-festareista täällä (linkki).

Yhteistyö ja lasten innostus kannustavat tiedeprojektien tekoon Päijät-Hämeessä

StarT-ohjelma käynnistyi syksyllä poikkeukselliseen kouluvuoteen. StarT-ohjelmassa toteutetaan tiedeprojekti, juhlitaan oppimisen iloa alueellisilla StarT-festareilla, jonka jälkeen parhaat etenevät kansalliseen ja kansainväliseen StarT-kilpailuun. 

Kanta- ja Päijät-Hämeen projekteja juhlittiin StarT-festareilla 16. maaliskuuta verkossa. Festareilla oli myös aitoa festivaali tunnelmaa, kun tilaisuudessa esiintyi Virtuaalitaikuri Joni Pakanen. Temput hämmästyttivät ja viihdyttivät osallistujia ja opetushenkilökuntaa. Vaikka taikuri ei koskaan paljasta temppujaan, opetti Joni osallistujille kaksi silmänkääntötemppua. 

Tilaisuudessa julkistettiin ja palkittiin alueelliset parhaat projektit. Tiedeprojektien arviointi tapahtui ennakkoon toimitettujen päiväkirjojen ja videoiden perusteella. Alueemme parhaat pääsivät mukaan myös yleisöäänestykseen, jossa äänestää voi mieleistään projektia. 

Alueemme parhaat projektit vuonna 2021 ovat:

 • Toukkakompostori, Länsiharjun koulun 4 lk, Lahti
 • Green Lahti 2021, Länsiharjun koulu, 6A lk, Lahti
 • Kohotuksia, Kailaan koulun iltapäiväkerho, Heinola

Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki vuoden hengessä toteutettu projekti “Green Lahti 2021” hyödynsi ansiokaasti tilastollisia menetelmiä projektissaan.Tämä projekti asetettiin ehdolle kansallisena parhaana Tilastokeskuksen stipendin saajaksi. Voittaja selviää StarT-virtuaaliviikon päätteeksi 16.4.2021. Länsiharjun koulun oppilailla onkin paljon jännitettävää!

Hyvä käytänne “Toukkakompostori” palkittiin alueen parhaana. Opettajien hyvän käytänteen tarkoituksena on levittää toimivaksi todettuja toimintamalleja, joita voidaan kopioida muissa kouluissa ja opettajien tiimeissä. Hyvän käytänteen tiimiläiset korostivat yhteishengen sekä -työn merkitystä. Heitä innostaa jatkamaan lasten aito kiinnostus tutkittavia teemoja kohtaan. Toukkakompostori konkretisoi kiertotaloutta, sekä elämän ja ravinteiden kiertokulkua. Projekti itsessään on helposti toteutettavissa, jos sen alulle laittamiseen saa tukea. Luokkaa ohjanneen Tarja – opettaja mukaan oppilaat tulevat varmasti muistamaan tämän projektin läpi elämänsä.

Heinolan Kailaan koulu ja sen yhteydessä toimiva iltapäiväkerho ovat olleet jo vuosia aktiivisesti mukana StarT-ohjelmassa. Ryhmiä aktiivisesti luotsannut Mia-Mari Lahti kannustaa kaikkia mukaan StarT-ohjelmaan. Ohjelmassa voi olla mukana oman panostuksensa mukaisesti, eikä se näin ollen kuormita tai rasita liikaa. Hän kannustaa myös kaikkia tutustumaan materiaaleihin, joita voi suoraan kokeilla pientenkin oppilaiden kanssa ilman kummempia valmisteluja. Heinolalainen koulu onkin osallistunut ohjelmaan usein juuri pienten lasten projekteilla, joita on toteutettu koko ryhmän voimin. Kohotuksia-projektissa tutustuttiin keittiöstä tuttuun hiivaan. Pieniä oppilaita innosti tutkimusvälineiden käyttö ja he kannustavat kaikkia tutkimaan, koska se on kivaa! 

Onnea kaikille ja tervetuloa mukaan ensi kaudella! Kiitos yhteistyökumppaneille: Lahti Energia, Kino Iiris sekä URSA.

Lisätietoa:

Kansallinen StarT-toiminta https://start.luma.fi/

Alueellinen StarT-toiminta https://luma.lahdenyliopistokampus.fi/tapahtumat-ii/

Kansallinen yleisöäänestys Padletissa: Kansalliset projektit ja Kansalliset hyvät käytänteet

StarT-festarit 2021

StarT-ohjelma 2020-2021 käynnistyi kouluvuoden alussa ja on siirtynyt monen muun toiminnan tavoin virtuaaliseksi. Kanta- ja Päijät-Hämeen StarT-ohjelmaan osallistui noin kymmenen projektia ja yksi hyvä käytänne. Kaikki mukaan ilmoittautuneet tiimit kutsuttiin StarT-festareille. StarT-festarit järjestetään 16.3.2021 online.

StarT-festarit ovat tärkein alueellinen tapahtuma, jonka tarkoitus on palkita mukaan lähteneitä projekteja ja innostaa mukaan projektioppimiseen. Alueellisesti menestyneet projektit on valittu ennakkotietojen perusteella. Palkinnot olivat tänä vuonna lahjoituksia yritysyhteistyökumppaneilta.

StarT-festareilla julkistetaan myös alueelliset ehdokkaan kansalliseen sarjaan. StarT-kansallinen kilpailu huipentuu StarT-virtuaaliviikkoon huhtikuussa. Virtuaaliviikon lopuksi julkistetaan StarT-kansallisen sarjan parhaat projektit ja tiimit, sekä yleisöäänestyksessä menestyneet projektit. Yleisöäänestykseen pääsevät alueellisesti parhaat projektit. Yleisöäänestys toteutetaan StarT:n Youtubekanavalla.

Kanta- ja Päijät-Hämeen StarT-festareilla nähdään myös virtuaalitaikuri Joni Pakanen, joka opettaa osallistujille muutaman taikatempun!

Kiitos yhteistyökumppaneille: Lahti Energia ja Kino Iiris.

StarT:n kansalliset sivut: täällä (linkki).

StarT:n alueelliset sivut: täällä (linkki).

StarT:n yleisöäänestys 15.3 alkaen: täällä (linkki).