Valokuvien käytöstä

Valokuvat saavat suojaa kahdella tavalla: valokuva voi olla tekijänoikeuslain 1 §:ssä suojattu teos (katso kohta Suojattu teos) tai tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaan suojattu valokuva ns. tavallinen valokuva. Valokuvateoksen tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuodesta. Tavallisen valokuvan oikeus on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.

Valokuvaa koskevat lähtökohtaisesti samat säännökset ja rajoitukset kuin muitakin tekijänoikeuslain alaisia aineistoja. Seuraavat erityispiirteet on kuitenkin syytä ottaa huomioon:

Tekijänoikeuslain 25 §:n mukaan julkistetusta taideteoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan ja tieteelliseen esitykseen. On syytä kuitenkin ottaa huomioon, että vaikka opetus yliopistoissa perustuu tieteeseen, ei ole varmaa voidaanko opetus kaikissa tilanteissa katsoa tieteelliseksi esitykseksi.

Opetuksen yhteydessä voidaan teoksia esittää tekijänoikeuslain 21 §:n mukaisesti. Katso tarkemmin kohta Luento-opetus. Tämä säännös ei kuitenkaan koske tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaista tavallista valokuvaa.

Teosten kappaleita kuten valokuvia voi tekijänoikeuslain 20 §:n nojalla käyttää teoksen näyttämiseen julkisesti, mikäli teoksen kappale on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu. Tällaisesta valokuvakappaleen näyttämisestä ei kuitenkin ole kyse silloin, jos kuvaa näytetään internetissä.

Valokuvia voi kuitenkin kopioida kopiointia koskevien sopimusten mukaisesti. Katso tarkemmin kohta Valokopiointi. Sopimuksen mukaan digitaalisesta lähteestä esim. internetistä voi tulostaa valokuvan ja ottaa tulosteesta valokopioita opetusta varten. Valokopiointisopimus ei koske diakuvia.

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja: