Aineiston digitointi ja digitaalinen kopiointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut Kopiostolta digiluvan kaikille ammattikorkeakouluille ja yliopistoille vuoden 2012 alusta. Luvan nojalla oppilaitoksen henkilökunta ja opiskelijat voivat skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta opetus ja tutkimuskäyttöön. Lupa koskee sekä koti- että ulkomaisia aineistoja. Se on lisäksi teknologianeutraali, eli aineiston muuttaminen digitaaliseen muotoon voidaan toteuttaa millä tahansa välineellä.

Lisätietoja digiluvasta Kopioston sivuilta.