Teoksen tekijä(t)

Teoksen tekijänä pidetään sitä luonnollista henkilöä, joka on tehnyt teoksen.

Jos useampi henkilö luo teoksen eikä eri tekijöiden työpanoksia voida erotella erillisiksi teoksiksi, on syntynyt yhteisteos ja tekijöillä on yhteinen tekijänoikeus teokseen. Yhteistyö voi tapahtua joko samanaikaisesti tai eri aikoina. Tekijänoikeus kuuluu tekijöille yhteisesti ja teoksen käyttäminen edellyttää kaikkien tekijöiden suostumusta. Kukin tekijä voi kuitenkin itsenäisesti esittää vaatimuksia loukkauksen johdosta.

Jos tekijöiden työpanokset voidaan erottaa toisistaan, ei kysymys ole yhteisteoksesta vaan yhteen liitetystä teoksesta. Jokainen voi määrät omasta osuudestaan itsenäisesti, mutta koko teoksen käyttäminen edellyttää kaikkien tekijöiden suostumusta.

Teoksen muuntelija voi saada itsenäisen tekijänoikeuden omaan muuntelutyöhönsä. Sillä, joka on kääntänyt teoksen tai muunnellut sitä tai saattanut sen muuhun kirjallisuus- tai taidelajiin, on tekijänoikeus teokseen tässä muodossa. Muuntelija ei kuitenkaan saa loukata alkuperäiseen teokseen kohdistuvaa tekijänoikeutta. Jos muuntelutyö on syntynyt teosta vapaasti muuttaen ja se voidaan katsoa uudeksi itsenäiseksi teokseksi, ei uuden teoksen tekijän tekijänoikeus riipu alkuperäisteoksen tekijänoikeudesta.

  • Tekijänoikeuslain 6 §
  • Tekijänoikeuslain 4 §

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

1988:2 Elokuva, oikeuksien siirtyminen, opinnäyte Tiivistelmä
1995:9 Videotallenne, elokuva, taloudelliset ja moraaliset oikeudet Tiivistelmä
1998:20 Oppimateriaalin valmistamiseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset Tiivistelmä
2001:10 Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Tiivistelmä