Oikeuksien hankinta ja yhteistyöprojektit

Tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttämisestä on aina sovittava, jos käyttö ei ole tekijänoikeuslain rajoitussäännösten mukaan sallittua. Katso kohta Rajoituksia tekijän oikeuksiin.

Kannattaa myös tarkistaa, onko käyttö kokonaisuudessa rajoitussäännösten tai yliopistoa koskevien sopimuslisenssien alaista vai ei. Mikäli sopimuslisenssi kattaa käyttötarkoituksen, voidaan aineistoa käyttää lisenssin mukaisesti. Mikäli sopimuslisenssi ei kata käyttöä, kannattaa olla yhteydessä asianomaiseen edunvalvontaorganisaatioon ja kysyä siltä, voiko se antaa luvan käyttää aineistoa. Katso kohta Luvat ja oikeuksia valvovat tahot. Mikäli edunvalvontaorganisaatiot eivät voi antaa käyttölupaa, on oltava yhteydessä tekijään tai muuhun oikeuden haltijaan.

Verkko-opetusta koskevat yhteisprojektit edellyttävät yleensä monitahoista sopimista tekijänoikeuksista. Aineistojen tekijänoikeudet kuuluvat yleensä joillekin henkilöille, ja ennen kuin yliopisto voi sitoutua noudattamaan tekijänoikeudenalaista aineistoa koskevia sopimusehtoja ja luovuttaa tekijänoikeuksiin liittyviä oikeuksia yhteistyökumppanille, yliopiston on saatava tekijöiden kirjallinen suostumus. Tekijöiden on sitouduttava noudattamaan yhteistyösopimusten ehtoja. Sopimukset voivat edellyttää laajempaa käyttöoikeutta, kuin mitä tekijänoikeuslain rajoitussäännökset tai sopimuslisenssit antavat.

Muistathan varmistaa, että sovit asioista oikean oikeudenhaltijan / oikeiden oikeudenhaltijoiden kanssa.

Tekijänoikeuksista sovittaessa voi käyttää hyväksi Opetusministeriön sivuilla olevia verkko-opetusta varten tehtyjä mallisopimuspohjia. Sivuilla on myös ohjeita sopimusten käyttämiseksi.

 
Voit käyttää myös näillä sivuilla olevia yliopiston omia mallipohjia. Katso kohta  Sopimusmallit.

Mieti sopimuksia tehdessäsi ainakin seuraavia asioita:

  • Saat käyttöoikeuksia vain ja ainoastaan sitä tarkoitusta varten, josta sovit. Muu käyttö edellyttää uuden sopimuksen tekemistä.
  • Mieti keiden kaikkien olisi hyvä voida käyttää aineistoa yliopistolla eli pitääkö oikeuksien olla vain kyseisen laitoksen tai tiedekunnan käytettävissä vai olisiko järkevää, että aineisto on käytettävissä koko yliopistossa.
  • Onko järkevää hankkia oikeuksia vain ko. käyttötarkoitusta esim. opetusohjelmaa/luentosarjaa varten vai olisiko parempi hankkia samalla kertaa laajempia oikeuksia.
  • Onko järkevää hankkia oikeuksia vain määrätyksi ajaksi vai olisiko parempi samalla kertaa hankkia ikuinen käyttöoikeus.
  • Muista aina sopia oikeudesta muokata aineistoa, ja mieti tarvitseeko sinun mahdollisesti jossain vaiheessa luovuttaa saamasi käyttöoikeus edelleen jollekin muulle, jolloin sopimuksessa on sovittava myös oikeudesta luovuttaa saatu käyttöoikeus edelleen kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa muuttaa eikä saatuja oikeuksia voi luovuttaa toiselle, ellei asioista ole erikseen sovittu.

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

1998:20 Oppimateriaalin valmistamiseen liittyvät tekijänoikeukysymykset Tiivistelmä