Taideteoksen kuvaaminen

Julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen. Yliopistossa tehtyjä opinnäytetöitä pidetään pääsääntöisesti tieteellisinä esityksinä.

Lisäksi on todettu, että kun taideteoksen kappale on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu, taideteoksen saa sisällyttää valokuvaan, elokuvaan tai televisio-ohjelmaan, jos toisintamisella on valokuvassa, elokuvassa tai televisio-ohjelmassa toisarvoinen merkitys.

Lain 25 a § antaa luvan kuvata taideteoksen, jos teos on pysyvästi sijoitettu julkiselle paikalle tai sen välittömään läheisyyteen. Mikäli taideteos on kuvan pääaihe, kuvaa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. Rakennuksen saa vapaasti kuvata.

Tekijänoikeuslain 25 ja 25 a §

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

1993:8 Valokuva, taideteos, ei linkkä Tiivistelmä