Opettaja aineiston tuottajana

Opettajalla on tekijänoikeus tekemäänsä tekijänoikeuden alaiseen aineistoon. Opettaja voi määrätä, miten aineistoa käytetään. Opettajan oikeudet eivät siirry yliopistolle työnantajana eikä yliopistolle ja yliopiston työntekijöille, opettajille, tutkijoille, opiskelijoille ym. ilman erillistä sopimusta siirry oikeutta käyttää aineistoa. Aineisto on käytettävissä vain tekijänoikeuslain rajoitussäännösten mukaisesti, ellei toisin sovita. Katso kohta Rajoituksia tekijän oikeuksiin ja kohta Oikeuksien hankinta ja yhteistyöprojektit.

Jos aineisto on syntynyt yhteistyössä muiden henkilöiden kanssa, on myös muilla henkilöillä tekijänoikeus aineistoon ja mikäli aineiston käyttäminen vaatii tekijän lupaa, on kaikilta henkilöiltä muistettava pyytää lupa. Jos kyse ei ole yhteen liitetystä teoksesta, jolloin eri tekijöiden työpanokset voidaan erottaa toisistaan, on kyse yhteisteoksesta eikä yksittäinen opettaja voi yksin määrätä aineiston käyttämisestä. Katso tarkemmin kohta Teoksen tekijä(t).

Kun teet oppimateriaalia, kirjoitat kirjoja tai artikkeleita, mieti, haluatko töiden olevan myös muiden yliopistolaisten käytettävissä ja millä ehdoilla olet valmis antamaan käyttöoikeuksia. Oikeuksia myönnettäessä voi hyväksi käyttää esim. Creative Commons lisenssejä. Creative Commons lisenssillä tekijä tarjoaa osan oikeuksistaan kenelle tahansa teoksen käyttäjälle tietyillä, tekijän määrittelemillä ehdoilla. Lisenssejä ja lisätietoa on saatavissa Creative Commons Suomi – verkkosivuilta.

Kun teet kustannussopimuksia tai muuten luovutat oikeuksia, muista säilyttää itselläsi sellaiset käyttöoikeudet, että voit käyttää aineistoa tarkoituksenmukaisella tavalla omassa työssäsi yliopistolla. Jos et oikeuksia luovuttaessa pidätä itselläsi riittäviä käyttöoikeuksia, et välttämättä pysty myöhemmin liittämään töitäsi osaksi omaa opetusohjelmaasi ja tutkimustyötäsi. Olisi myös suotavaa, että itsellä pidätetään niin laajat käyttöoikeudet, että aineisto on tarkoituksenmukaisella tavalla käytettävissä koko yliopistossa.