Suomen tekijänoikeuslain soveltaminen

Lain säännöksiä sovelletaan:

  1. Suomen kansalaisen tai Suomessa vakinaisen asuinpaikan omaavan henkilön valmistamaan teokseen
  2. teokseen, joka ensiksi on julkaistu Suomessa tai joka ensiksi on julkaistu toisessa valtiossa ja sen jälkeen kolmenkymmenen päivän kuluessa Suomessa
  3. elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa
  4. Suomessa olevaan rakennukseen ja
  5. taideteokseen, joka on osana Suomessa olevasta rakennuksesta tai joka muuten on kiinnitetty maapohjaan.

Lisäksi laissa on säännöksiä siitä, milloin sovelletaan esittävän taitelijan suojaa koskevia säännöksiä sekä radio- ja televisiolähetyksiä koskevia säännöksiä. Säännösten periaatteena on, että lain säännöksiä sovelletaan kun esitys tai lähetys tapahtuu tai tallennetaan laitteelle Suomessa.

Myös muualla kuin Suomessa tehdyt työt, esitykset ja lähetykset voivat olla ja yleensä ovat erilaisten tekijänoikeussäännösten alaisia ja aineistojen käyttö on rajoitettua. Erilaisten kansainvälisten sopimusten perusteella Suomi on sitoutunut antamaan suojaa myös muissa maissa tehdyille töille ym. oikeuksille.

Kun teoksiin, esityksiin ja lähetyksiin ei sovelleta Suomen tekijänoikeuslakia, on erityisesti otettava huomioon, etteivät Suomen tekijänoikeuslain mukaiset rajoitussäännökset ole sovellettavissa. Aineistoja ei välttämättä voi käyttää vapaasti siten kuin Suomen lain säännösten alaista aineistoa. Kansainvälisissä sopimuksissa, on joitakin rajoitussäännöksiä, mutta säännökset eivät ole samanlaisia kuin Suomen lain säännökset. Toisaalta muissa maissa on omat tekijänoikeuslakinsa, eivätkä muiden maiden rajoitussäännökset anna käyttäjille samanlaisia käyttöoikeuksia kuin Suomen lain säännökset.

  • Tekijänoikeuslain 63 §