Liitemateriaali

Agreement between Joint Owners 25 kt
Co-operation project agreement
Agreement for co-operation projects
51 kt
Copyright license employment
Transfer or user rights from an employee to the employer
17 kt
Käyttöoikeussopimus työsuhteessa
Aineiston käyttöoikeuksien antaminen työntekijältä työnantajalle
33 kt
Simple copyright license 45 kt
Yhteisomistajien välinen sopimus 26 kt
Yhteistyöprojektisopimus
Sopimus yhteistyöprojekteja varten
42 kt
Yksinkertainen käyttöoikeussopimus 54 kt