Valokopioiden ottaminen

Opettaja voi opetusta varten ottaa valokopioita tai muita vastaavalla menetelmällä valmistettuja kopioita lain 13 §:n nojalla tehdyn sopimuslisenssin mukaisesti. Katso kohta Valokopiointi. Valokopioita otettaessa on muistettava tehdä ero maksullisen ja maksuttoman opetuksen välillä. Kopiointiehdot ovat erilaisia. Jos opiskelija itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ottaa kopioita omaa yksityistä käyttöä ja opiskelua varten, opiskelijan toimintaan voidaan soveltaa tekijänoikeuslain yksityiskäyttöä koskevia säännöksiä. Katso kohta Yksityiskäyttö.