Lähioikeudet

Lähioikeudet eli esim. esittävän taiteilijan, valokuvan, äänilevyn, radio- ja televisiolähetysten, luetteloiden ja tietokantojen suoja.Tekijänoikeuslain 5 luvussa on säännökset tekijänoikeutta lähellä olevista oikeuksista. Lain 45 §:ssä on säännöksiä esittävän taiteilijan oikeuksista. Teossuojan ulkopuolelle jäävää valokuvaa suojataan tekijänoikeuslain 49 a §:ssä. Lain 46 §:ssä on säännöksiä äänitallenteen tuottajan oikeuksista, 46 a §:ssä on säännöksiä kuvatallenteen tuottajan oikeuksista ja 48 §:ssä säännöksiä radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettämisestä.

Lisäksi tekijänoikeuslain 49 §:ssä on luetteloita, taulukoita ja ohjelmia sekä tietokantoja koskevia säännöksiä. Tietokanta voi saada myös tekijänoikeuslain 1 §:n mukaista suojaa.

Tietokoneohjelmaa suojataan tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan. Mikä on tekijänoikeuslaissa suojattu teos.

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

1992:6 Suojan kohde, lomake (ei linkkiä) Tiivistelmä
1998:7 Tekijänoikeudet tietokoneella luettavissa olevaan kirjekokoelmaan Tiivistelmä
2005:2 Tekijänoikeus matematiikan ja fysiikan tehtäviin ja tehtäväkokoelmiin Tiivistelmä
2008:10 Kurssimateriaalin tekijänoikeussuoja Tiivistelmä
2012:6 Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin Tiivistelmä