Tekijänoikeus ja tutkimus

Tutkimusta koskevat kaikki normaalit tekijänoikeuslain säännökset, joita on esitelty tässäkin oppaassa riippumatta siitä, onko kyse tutkimusaineistosta vai tutkimuksen tuloksista tai julkaisuista. Tarkempia tietoja saat tutustumalla tämän oppaan eri kohtiin.

Perusperiaatteita ovat:

Tekijänoikeuden alaisen tutkimusaineiston käyttäminen edellyttää oikeudenhaltijan lupaaelleivät rajoitussäännökset toisin määrää. Katso tarkemmin kohta Rajoituksia tekijän oikeuksiin.

Oikeudet tekijänoikeuden alaisiin tutkimustuloksiin kuuluvat tekijöilleellei nimenomaisesti toisin ole sovittu ja oikeuksia siirretty. Katso tarkemmin kohta Oikeuksien luovuttaminen ja siirtäminen.

Tutkimusprojektien yhteydessä on otettava huomioon, että yhteistyöosapuolten kesken tehdään sopimuksia, joissa sovitaan tutkimusaineistojen sekä tutkimustulosten omistuksesta ja käyttämisestä. Yhteistyösopimusten osapuolena on yliopisto, ja jotta yliopisto voi sitoutua sopimuksiin, on tekijöiltä ensin siirrettävä yhteistyösopimusten edellyttämät oikeudet yliopistolle ja muille yhteistyöosapuolille. Katso tarkemmin kohta Oikeuksien hankinta ja yhteistyöprojektit.

Erityisesti on syytä ottaa huomioon, että yliopistotutkimuksen yhteydessä oikeudet tietokoneohjelmiin ja tietokantoihin kuuluvat pääsääntöisesti niiden tekemiseen osallistuneille tutkijoille. Katso tarkemmin kohdat Tietokoneohjelmien käyttäminen ja Tietokantojen käyttäminen sekä Tekijänoikeus työsuhteessa.

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

1996:13 Tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin tieteellinen siteeraaminen Internet-tietoverkossa tapahtuvassa julkaisutoiminnassa Tiivistelmä
1997:8 Mainokseen sisältyvä viittaus tieteelliseen tutkimukseen Tiivistelmä
1998:7 Tekijänoikeudet tietokoneella luettavissa olevaan kirjekokoelmaan Tiivistelmä
1999:15 Tekijänoikeudet harjututkimuksen yhteydessä syntyneeseen aineistoon Tiivistelmä
1999:17 Tietokannan tekijänoikeudellinen suoja Tiivistelmä