Tekijänoikeuslain alaisen aineiston käyttäminen opetuksessa

Tässä mainittu koskee vain Suomen tekijänoikeuslain mukaista aineistoa. Katso kohta Suomen tekijänoikeuslain soveltaminen. Kun aineistoon ei voida soveltaa Suomen tekijänoikeuslakia, on joko selvitettävä aineistoon soveltuvasta laista, miten aineistoa saa käyttää, tai pyydettävä lupa aineiston käyttämiseen tekijältä.

Sopimuslisenssejä myöntävät edunvalvontaorganisaatiot saattavat edustaa myös ulkomaisia tahoja. Organisaatioilta voi tarkistaa, onko ja millä ehdoin muissa maissa tuotettu aineisto käytettävissä. Katso kohta Luvat ja oikeuksia valvovat tahot.

Kaikilla henkilöillä, niin opettajilla, tutkijoilla, opiskelijoilla, hallintohenkilöillä kuin yliopiston ulkopuolisilla henkilöillä, on oikeus määrätä omiin töihin liittyvien tekijänoikeuksien käyttämisestä. Tekijänoikeuden alaiset aineistot ovat vapaasti käytettävissä vain siinä laajuudessa, kuin tekijänoikeuslain rajoitussäännökset sallivat. Katso tarkemmin kohta Rajoituksia tekijän oikeuksiin.

Muunlaisesta käytöstä on sovittava tekijänoikeuden haltijan / haltijoiden kanssa. Oikeuksien haltija ei aina ole tekijä, vaan tekijä on voinut siirtää oikeutensa joko kokonaan tai osaksi. Oikeuksien haltijoita voi myös olla useampia. Katso tarkemmin kohdat Teoksen tekijä(t) ja Oikeuksien hankinta ja yhteistyöprojektit.