Tilapäisen kappaleen valmistusoikeus

Tekijänoikeuslaissa rajataan tekijän määräysvallan ulkopuolelle tilapäinen kappaleen valmistus. Tällä säännöksellä on haluttu täsmentää, ettei tekijänoikeuden ole tarkoitus rajoittaa puhdasta tietojen siirtämistä verkossa. Lain 11 a §:ssä todetaan:

Mitä 2 §:ssä säädetään oikeudesta valmistaa teoksesta kappaleita, ei koske sellaista tilapäistä kappaleen valmistamista:

  1. joka on väliaikaista tai satunnaista
  2. joka on erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia
  3. jonka ainoa tarkoitus on mahdollistaa välittäjän tekemä teoksen siirto verkossa kolmansien osapuolten välillä tai teoksen laillinen käyttö
  4. jolla ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta tietokoneohjelmaan eikä tietokantaan.

  • Tekijänoikeuslain 11 §