Tekijän oikeudet

Tekijänoikeus tuottaa, tietyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (ns. taloudelliset oikeudet), muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

Kappaleen valmistamisena pidetään valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.

Teos saatetaan yleisön saataviin, kun:

  1. se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana,
  2. se esitetään julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle,
  3. sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muutoin levitetään yleisön keskuuteen tai
  4. sitä näytetään julkisesti teknistä apuvälinettä käyttämättä.

Yleisölle välittämistä on mm. teoskappaleen saattaminen yleisön saataviin tietoverkon välityksellä. Yleisön ja alkulähteen välimatka voi olla pidempi tai lyhyempi ja välittäminen voi tapahtua esim. samoissa tiloissa oleville yleisöön kuuluville henkilöille. Välittäminen voi tapahtua mikrofonien tai kameroiden avulla välittömästi läsnä oleville henkilöille. Myös pyynnöstä tapahtuva välittäminen sisältyy lain yleisölle välittämistä koskevaan määritelmään samoin kuin tilanne, jossa tietoverkkoon kytkeytynyt käyttäjä sallii tietokoneensa muistilaitteen sisällön käyttämisen tietoverkon välityksellä. Aineiston välittämisestä voi tilanteesta riippuen seurata myös julkinen esittäminen. (Hallituksen esitys 28/2004)

Teos esitetään julkisesti, kun se saatetaan läsnä olevan yleisön kuultavaksi tai nähtäväksi joko elävänä esityksenä tai tallenteelta teknisten apuvälineiden kuten kaiuttimien, kuvaruudun tai videoprojektorin avulla. Julkista esittämistä on myös teoksen saattaminen samanaikaisesti useiden henkilöiden saataviin henkilökohtaisen kuvaruudun tai kuulokkeiden välityksellä esim. kirjastoissa tai kielistudioissa. Jos henkilö kuitenkin itse voi määrätä ajankohdan, jolloin hän saa teoksen nähtäville tai kuultaville, kysymyksessä on pyynnöstä tapahtuva yleisölle välittäminen. Julkinen esittäminen ei riipu teoslajista ja esimerkiksi valokuvan, digitaalisen kuvatiedoston tai elokuvan tai ko. teoksiin sisältyvän teoksen kuvan projisoiminen teknisen apuvälineen avulla läsnä olevalle yleisölle on julkista esittämistä. (Hallituksen esitys 28/2004)

Levittäminen voi tapahtua monella tavalla, tarjoamalla myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi, lahjoittamalla, vaihtamalla ym.

Julkinen näyttäminen voi olla välitöntä tai välillistä. Teoksen näyttämisoikeus koskee kaikkia teoslajeja, joita on mahdollista näyttää ja joiden näyttäminen on merkityksellistä. Näyttää voidaan mm. valokuvia ym. kuvataiteen teoksia, karttaa selittävää piirustusta, graafista teosta taikka plastillisesti muotoiltua teosta.

Tekijä on ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin (ns. isyysoikeus). Teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla eikä sitä saa saattaa yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä (ns. respektioikeus). Edellä mainittuja oikeuksia kutsutaan usein yhteisnimikkeellä moraaliset oikeudet.

  • Tekijänoikeuslain 2 §
  • Tekijänoikeuslain 3 §

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

1989:4 Julkistamaton/julkistettu teos, opinnäyte, ei linkkiä Tiivistelmä
1991:13 Kuvasitaatti, ei linkkiä Tiivistelmä
1995:9 Videotallenne, elokuva, taloudelliset ja moraaliset oikeudet Tiivistelmä
1996:11 Käännösten tekijänoikeus Tiivistelmä
2003:19 Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut Tiivistelmä
2006:4 Tutkimussuunnitelmaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset Tiivistelmä
2006:11 Luentoesityksen tekijänoikeussuoja, tekijänoikeus virkasuhteessa Tiivistelmä