Lainausten ottaminen teoksista

Teoksia voi siteerata eli teoksista voi ottaa lainauksia. On kuitenkin otettava huomioon, että lainatulla osalla pitää olla aina yhteys omaan työhön. Sitaatin tehtävänä on aina kytkeä oma työ aikaisempiin teoksiin. Lainausten täytyy olla hyvän tavan mukaisia ja lainaukset saavat olla vain niin laajoja kuin tarkoitus edellyttää. Tekijän nimi on mainittava eikä lainattavaa teosta saa muokata.

Tekijänoikeuslain 25 §:n mukaan julkistetusta taideteoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan ja tieteelliseen esitykseen. On syytä kuitenkin ottaa huomioon, että vaikka opetus yliopistoissa perustuu tieteeseen, ei ole varmaa voidaanko opetus kaikissa tilanteissa katsoa tieteelliseksi esitykseksi. Yliopistossa tehtyjä opinnäytetöitä pidetään pääsääntöisesti tieteellisinä esityksinä.

 
Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:
 

2003:14 Kirjalliseen teokseen sisältyvien käsitteiden kopioiminen toisiin teoksiinTiivistelmä

1988:1 Julkistettu teos, sitaatti, opinnäyte, ei linkkiä
Tiivistelmä
1996:13 Tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin tieteellinen siteeraaminen  Internet-tietoverkossa  tapahtuvassa  julkaisutoiminnassa Tiivistelmä
1997:8 Mainokseen sisältyvä viittaus tieteelliseen tutkimukseen Tiivistelmä
2002:16 Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla Tiivistelmä