Oikeuksien luovuttaminen ja siirtäminen

Tekijä voi luovuttaa oikeutensa kokonaan tai osittain. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi luopua vain, mikäli kysymyksessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen.

Se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa muuttaa teosta tai luovuttaa oikeutta toiselle, ellei toisin ole sovittu.

  • Tekijänoikeuslain 27 §
  • Tekijänoikeuslain 3 §:n 3 momentti
  • Tekijänoikeuslain 28 §

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

2003:19 Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut Tiivistelmä