Suojattu teos

Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Suojattavia teostyyppejä ovat mm:

 • kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen esitys
 • sävellys- tai näyttämöteos
 • elokuvateos
 • valokuvateos tai muu kuvataiteen teos
 • rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote.

Lisäksi  kirjallisena teoksena pidetään

 • karttaa
 • muuta selittävää piirustusta
 • graafista tai plastillisesti muotoiltua teosta
 • tietokoneohjelmaa.

Luettelo ei ole tyhjentävä, joten muukin kuin luettelossa mainittu teos voi saada tekijänoikeussuojaa.

Kirjallinen tai taiteellinen teos on tekijänoikeudellisesti suojattu, jos sitä voidaan pitää tekijänsä luovan ilmaisun omaperäisenä tuloksena.

Suojaa eivät saa idea tai teoksen sisältämät tiedot sellaisinaan. Tällaisen tiedon käyttämistä voivat säännellä kuitenkin esim. tutkimuseettiset ohjeet tms. säännökset. Katso esimerkiksi Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

Tekijänoikeus suojaa sekä koko teosta että teoksen osaa, jos osaa voidaan muusta teoksesta erillisenä pitää teoksena.

Sillä, joka yhdistämällä teoksia tai teosten osia on aikaansaanut kirjallisen tai taiteellisen kokoomateoksen, on tekijänoikeus kokoomateokseen. Kokoomateoksen tekijän oikeus ei ylety kokoomateokseen sisältyviin teoksiin tai teosten osiin eikä rajoita näiden teosten tai teosten osien tekijänoikeuksia. Kokoelmaan sisältyvät teokset ja teosten osat saavat erillistä suojaa oman tekijänoikeuden kautta.

 • Tekijänoikeuslain 1 §:n 1 momentti
 • Tekijänoikeuslain 5 §

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja:

1996:2 Oppi- ja käsikirjan lääketieteellisen kuvituksen tekijänoikeus Tiivistelmä
2003:14 Kirjalliseen teokseen sisältyvien käsitteiden kopioiminen toisiin teoksiin Tiivistelmä
2006:11 Luentoesityksen tekijänoikeussuoja, tekijänoikeus virkasuhteessa Tiivistelmä
2008:10 Kurssimateriaalin tekijänoikeussuoja Tiivistelmä
2010:9 Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete Tiivistelmä 
2011:12 Tekijänoikeus oppikirjan tekinisiin piirroksiin Tiivistelmä
2012:6 Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin Tiivistelmä