Kansallisen audiovisuaalisen arkiston elokuvien käyttäminen

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto saa välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisöön kuuluvalle henkilölle tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten tekijänoikeuslain 16 b §:ssä tarkoitetun kirjaston (kulttuuriaineistoja säilyttävä kirjasto) tiloissa yleisölle välittämiseen varatuilla laitteilla, jos muu kuin teoksen käytön edellyttämä kappaleen valmistaminen digitaalisesti on estetty sekä jos teoksen välittäminen edelleen on estetty. Tätä ei sovelleta ulkomaisen tuottajan valmistamaan elokuvateokseen.

Lisäksi on todettu, että Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kokoelmissa olevaa teosta saa, lukuun ottamatta ulkomaisen tuottajan valmistamaa elokuvateosta, käyttää tutkimukseen ja korkeakoulutasoiseen elokuvaopetukseen.

  • Tekijänoikeuslain 16 c §