Viralliset asiakirjat

Tekijänoikeutta ei ole

  1. lakeihin ja asetuksiin
  2. muihin Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000)   ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain (189/2000)  mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin
  3. valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin
  4. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin
  5. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1-4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin ja teettämiin käännöksiin.

Tämä ei kuitenkaan koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät edellä mainittuihin asiakirjoihin.

Tekijänoikeuslain 9 § 1 momentti