Sopimuksenvarainen käyttö

Mikäli tekijänoikeudellista aineistoa on saatu käyttöön sopimusehtojen perusteella, pitää aineistoa käyttää sovitulla tavalla. Sopimuksessa voidaan sitoutua noudattamaan tekijänoikeuslain rajoitussäännöksiä tiukempia ehtoja ja vastaavasti tekijä voi antaa sopimuksessa tekijänoikeuslain rajoitussäännöksiä laajempia käyttöoikeuksia. Katso kuitenkin myös kohta Tietokantojen käyttäminen ja kohta Tietokoneohjelmien käyttäminen. Tekijänoikeuslaissa on pakottavia säännöksiä, joita ei voi sopimuksin sivuuttaa.

Mikäli aineiston käyttöehdoissa edellytetään, että kaikki käyttäjät noudattavat sopimusehtoja, on huolehdittava siitä, että jokainen aineiston käyttäjä kirjallisesti sitoutuu noudattamaan sovittuja käyttöehtoja.