Ohjeita verkkoympäristöön

Vaikka aineistoa on vapaasti saatavilla verkossa, ei aineistoa välttämättä saa vapaasti käyttää millä tavalla tahansa. Verkossa oleva aineisto on useimmiten tekijänoikeuden alaista.

Tarkista verkkosivuilta, onko sivuilla käyttöoikeusehtoja. Jos käyttöoikeusehtoja ei ole, on mietittävä, mitä säännöksiä aineistoon tulee soveltaa.

Jos aineistoon voidaan soveltaa Suomen tekijänoikeuslakia, voidaan toimia kuten kohdassa Tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttäminen opetuksessa.

Jos aineistoon ei voida soveltaa Suomen tekijänoikeuslakia (Katso kohta Suomen tekijänoikeuslain soveltaminen), on joko selvitettävä aineistoon soveltuvasta laista, saako ja miten aineistoa käyttää tai pyydettävä lupa aineiston käyttämiseen tekijältä. (Katso kohta Oikeuksien hankinta ja yhteistyöprojektit). Sopimuslisenssejä myöntäviltä edunvalvontaorganisaatioilta voi myös tarkistaa, onko muissa maissa tuotettu aineisto käytettävissä sovittujen lisenssien mukaisesti (Katso kohta Luvat ja oikeuksia valvovat tahot).

Vastuu lupien hankkimisesta on sillä, joka ottaa verkosta materiaalia osaksi omaa aineistoaan. Tekijällä on kuitenkin oikeus kohdistaa vaatimuksensa omien oikeuksiensa loukkaamisen osalta ketä tahansa käyttäjää kohtaan.

Aineiston saatavuuden rajoittaminen verkossa salasanalla ei tee käytöstä sallittavampaa.

Sivuja linkitettäessä suoraa linkkiä, jolla siirrytään toisille sivuille, voidaan pitää sallittuna. Muunlaisten linkkien käyttäminen on ongelmallista. Hyvä tapa on kysyä aina sivustojen ylläpitäjältä lupa linkittämiseen ja lupaa on syytä kysyä varsinkin silloin, jos olet ajatellut käyttää muuta kuin suoraan toisen sivuille ohjautuvaa linkkiä.