Liikuntatoimenjohtaja kaipaa aikaa teksteihin syventymiseen

Lahden kaupungin liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki työskentelee tekstien parissa suuren osan työajastaan. 20-vuotisen työuran aikana työn tempo on kiihtynyt. Syventymisen sijaan Langin työssä valttia on nykyään nopea reagointi ja argumentointi.

Tommi Lanki ja Salpausselän hyppyrimäet. Kuva: Pyry Aarnio

Tommi Lanki on toiminut virassaan Lahden kaupungin liikuntatoimenjohtajana 23 vuotta. Tehtävään hän kertoo päätyneensä urheilutaustansa sekä liikuntahallinnon ja sosiologian opintojensa kautta. Lanki vastaa Lahden kaupungin liikuntapalveluiden työnjohdosta sekä esimerkiksi liikuntapaikkojen hallinnoinnista, kunnossapidosta ja liikunnanohjauksen järjestämisestä. Liikuntatoimenjohtajalla kuluu tekstien parissa noin 70 prosenttia työajasta. Työn ja vapaan välinen raja on kuitenkin liukuva ja liikunta-alan tekstit innostavat Lankia vapaa-ajallakin.

Tekstityö liikunta-alan muutosten paineessa

Langilla on pitkä kokemus samasta tehtävästä, joten hän on päässyt todistamaan monia muutoksia. Vaikka kokemus on tuonut tekstien ja esitysten suunnitteluun tehokkuutta ja varmuutta, aikaa paneutua teksteihin on Langin mukaan yhä vähemmän. Liikuntatoimenjohtaja toimii muun muassa virallisten asiakirjojen valmistelijana, joten suunnittelun pohjana olevien dokumenttien lukemiseen pitäisi varata aikaa. Erityisesti suunnitteluun aikaa jää nykyisin vain vähän, sillä työssä painottuvat pikemminkin reagointi ja raportointi.

Yksi syy ajanpuutteeseen on Langin mukaan liikuntalajien ympärivuotistuminen. Talvi- ja kesäkausien välille ei enää jää välikausia, jolloin olisi aikaa tekstityölle. Vuodenaikojen sijaan vuotta jaksottavat hallinnolliset tehtävät, kuten harjoitusvuorojen koordinointi, määrärahojen jakaminen ja liikuntatapahtumat, joihin kaikkiin liittyy huomattava määrä tekstityötä. ”Tapahtumien merkitys korostuu erityisesti Lahdessa, sillä monet urheilutapahtumat järjestetään täällä,” Lanki selittää ja viittaa toimistonsa ikkunasta näkyvää stadionia ja hyppyrimäkiä kohti.

Joustava johtaja mukautuu viestinnän muutoksiin

Lanki kertoo, että tekstityön siirtyminen pikaviestikanaviin, kuten Teams-palveluun ja WhatsAppiin, on muuttanut työn tekemisen määrää ja rytmiä viimeisten vuosien aikana. Työ on pirstaloitunut, kun viestejä täytyy seurata useammasta kanavasta ja niihin täytyy reagoida nopeasti. Uusista kanavista huolimatta sähköposti on yhä tyypillisin liikuntatoimenjohtajan tuottama teksti.

Pikaviestinnän lisäksi Teamsissa suunnitellaan ja tuotetaan nykyisin myös virallisia asiakirjoja, kuten raportteja, pöytäkirjoja, muistioita ja suunnitteluasiakirjoja. Teams on siten tärkeä julkishallinnon tekstityön työkalu, jonka käyttöä Lanki on joutunut opettelemaan. Työuransa alussa hän tottui kirjoittamaan itsekseen ja antamaan sitten tekstinsä eteenpäin. ”Nykyisin keskeneräisiä tekstejä pallotellaan yhteisillä alustoilla aiempaa enemmän. Keskeneräisen tekstin jakamisessa on ollut totuttelemista”, Lanki naurahtaa. Tekstityön julkisuus ei kuitenkaan ole Langille aivan vierasta, sillä liikuntatoimen valmiit tekstit ovat julkisia.

Liikuntasektorin yleisemmätkin muutokset ovat vaikuttaneet liikuntatoimenjohtajan tekstityön luonteeseen. Nykyään on mahdollista harrastaa useampia lajeja ympäri vuoden, joten asiakkaat myös odottavat enemmän ja parempia palveluja. Langin mukaan erityisesti nuoremmat sukupolvet vaativat palveluita rohkeammin.

Asiakkaiden palveluodotusten lisääntyminen on Langin mukaan lisännyt argumentaation merkitystä työssä. Julkishallinnon johtajan työ vaatii erilaisten intressien välillä tasapainoilemista, mikä edellyttää myös kompromisseista viestimistä. Kaikki kompromissit eivät aina miellytä asiakkaita. ”Urheiluväki on aika intohimoista. He suhtautuvat omaan lajiinsa ja seuraansa tunteella,” selittää Lanki. Kriittiseenkin palautteeseen vastaaminen on osa johtajan tekstityötä. Tällaisissa tilanteissa diplomatia ja viestinnän tavat ovat tärkeitä. Lanki pyrkiikin tekstityössään viestin ymmärrettävyyteen ja ammatilliseen etäisyyteen.

Kielityö vaatii aikaa ja asiantuntemusta

Lahden kaupungin organisaatioiden eriytyminen on vähentänyt kielityössä saatavaa tukea. Vaikka Lanki ei kaipaakaan vanhan ajan sihteeriä, harmittelee hän tekstin tuottamiseen saatavan avun vähentymistä. Avun väheneminen on Langin mukaan julkishallinnossa yleisempikin trendi. Langin yksikössä on kuitenkin yritetty kiinnittää huomiota kielen ymmärrettävyyteen, ja hyvään virkakieleen on annettu koulutustakin.

Lanki pitää hyvää kielenkäyttöä tärkeänä työelämässä: ”On tätä päivää, että esimerkiksi liikuntapaikanhoitajakin osaa kirjoittaa ja viestiä.” Oman työnsä tekstipainotteisuutta Lanki ei vierasta, sillä hän pitää teksteillä asioimisesta ja on kirjoittajana tuottelias. ”Kun kirjoitan asiat ylös, hahmottuvat ne itsellenikin paremmin”, Lanki summaa. Kieli ja kirjoittaminen ovat Langille tärkeitä myös varsinaisten työtehtävien ulkopuolella. Hän osallistuu liikunta-alan keskusteluun kirjoittamalla pääkirjoituksia alan lehtiin ja pyrkii auttamaan kollegoitaan kielikysymyksissä.

Lanki toivoisi, että johtajan tekstityölle jäisi enemmän rauhallista aikaa. Hän ehdottaa, että viestintä- ja raportointikanavia yhtenäistettäisiin ja ”deadlinejen” painoarvoa vähennettäisiin. Näin teksteihin voisi syventyä paremmin.

Pyry Aarnio, Anni Haiko, Vilma Lanki

Yksi vastaus artikkeliin “Liikuntatoimenjohtaja kaipaa aikaa teksteihin syventymiseen”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *