Queer-iloa ja tietoisuuden lisäämistä – seksologin työn kirjavuus näkyy erilaisissa someteksteissä

Ani Iivanainen vaikuttaa monella eri yhteiskunnan osa-alueella. Päivätyössään diakonina ja sateenkaariyhteyshenkilönä hän keskittyy erityisesti sateenkaari-ihmisten kokemaan hengelliseen väkivaltaan. Seksologian kentällä Iivanainen tuottaa mahdollisimman saavutettavaa sisältöä sosiaaliseen mediaan sekatekniikoin – taidetta ja tiedettä yhdistellen. Kaiken työn keskiössä on sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus.

Haastateltava hymyilee kuvassa diakonin työvaatteissa ja sateenkaari-avainnauha kaulassa.
Kuva: Ani Iivanainen

Diakoni ja Suomen Seksologisen Seuran auktorisoima seksuaalineuvoja Ani Iivanainen työskentelee tekstien parissa monipuolisesti. Hän kouluttaa yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyvistä teemoista, seuraa aktiivisesti erilaisia seksologian kentällä julkaistuja tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun. Lisäksi Iivanainen tuottaa materiaalia muun muassa asiantuntijatekstien, blogipostausten ja sosiaalisen median päivitysten muodossa. Iivanainen on myös kirjoittanut sateenkaari-ihmisten kohtaamaa hengellistä väkivaltaa käsittelevän tietokirjan Isä meidänkin (2021). Iivanaisen pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman ymmärrettävää sisältöä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta moninaiselle yleisölle – myös niille, joille aiheet ja teemat ovat vieraita.

Saavutettavaa sisältöä someen

Iivanaisen julkaisualustoista aktiivisin ja seuratuin on Instagram, jossa hänellä on kaksi tiliä. Annartfi-tili yhdistelee tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvistä aiheista sekä taidetta. Julkaisujen joukosta löytyy esimerkiksi valokuvaprojekti Me olemme, jossa Iivanainen on kuvannut queer-ihmisiä. Ani.iivanainen-tilillä taas keskitytään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja kristinuskoon liittyvien teemojen yhdistämiseen.

Iivanaisen Instagram-julkaisuissa teksti ja kuva selittävät toisiaan. Hän kertoo julkaisevansa kuvia sekä tietoa visualisoivana infografiikkana että taiteellisemmilla tarkoitusperillä riippuen siitä, mitä haluaa välittää. Suurin osa Iivanaisen kuvista sisältää myös tekstiä. Lisäksi on postauksia, joissa informaatioteksti on sijoitettuna pelkästään kuviin. Kuvan alle kirjoitettavissa teksteissä Iivanainen pyrkii selkeään kieleen. Iivanaisella on henkilökohtaista kosketuspintaa lukivaikeuteen, ja hän on huomannut, että selkokielisyys auttaa tekstin hahmottamisessa. Iivanainen on pyrkinyt edistämään saavutettavuutta entisestään lisäämällä kuviinsa myös alt-tekstin eli vaihtoehtoisen tekstin. Alt-tekstissä julkaistun kuvan sisältö kuvaillaan sanallisesti siten, että visuaalinen informaatio tavoittaa myös esimerkiksi näkövammaisen käyttäjän.

Positiivista sateenkaarevuutta faktapohjaisesti

Sosiaalisessa mediassa julkaistuja, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta käsitteleviä tekstejä tuntuu usein leimaavan negatiivinen sävy: puhe keskittyy siihen, mikä on huonosti. Iivanainen haluaakin erityisesti nuoria seuraajia ajatellen luoda toivoa tulevaisuudesta. Hän nostaa somepostauksissaan esiin yhteiskunnassa otettuja edistysaskelia vastapainona epäkohtien käsittelemiselle: “Haluan myös tuottaa materiaalia siitä, mikä saa aikaan queer-iloa.”

Iivanaisen somejulkaisut pohjaavat tutkittuun tietoon ja erilaisiin lähteisiin, jotka hän tavalla tai toisella merkitsee postauksiinsa mahdollisista merkkirajoituksista huolimatta. Näin postauksen nähnyt pääsee halutessaan paneutumaan aihepiiriin syvemminkin. Omien julkaisujensa ohella Iivanainen jakaa sosiaalisissa medioissaan muiden postauksia. Iivanaisen somepostauksissa kuuluu siis hänen oman äänensä lisäksi laaja asiantuntija- ja aktiiviverkosto seksologian alalta.

Perinteistä painettua ja pikseleitä

Iivanaisella on kokemusta tekstin tuottamisesta sekä perinteisesti painettuun muotoon että digitaalisille alustoille. Eri julkaisualustat ja -muodot mahdollistavat erilaisia tapoja tuottaa materiaalia. “Mitä pidempi formaatti, sitä syvemmälle aiheeseen voi upota yhdessä tekstissä”, toteaa Iivanainen. Eri julkaisukanavien hyödyntäminen vaatii ymmärrystä niiden ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista.

Vaikka kirjan sivuille painetun tekstin tuottamisessa ja sosiaalisessa mediassa julkaistavan postauksen muotoilussa on suuria eroja, kokee Iivanainen prosessien hyödyttävän toisiaan. Toisinaan etenkin somessa julkaistavien postausten lähdeaineistot saattavat olla laajoja, minkä vuoksi oleellista on kokonaisuuksien hahmottaminen ja kyky tunnistaa aineistoista keskeisimmät asiat. Toisaalta se, että on vaikkapa somejulkaisuja varten pilkkonut isoa ilmiötä pienempiin palasiin, lisää ymmärrystä siitä, mistä kaikesta suurempi kokonaisuus koostuu.

Seksologina Ani Iivanainen työskentelee eri tekstien parissa monipuolisesti ja aktiivisesti. Kiinnostus omaan alaan, into oppia jatkuvasti uutta ja laajat tekstitaidot ovat antaneet Iivanaiselle mahdollisuuden yhdistellä kiinnostuksenkohteitaan ja luoda monenkirjavaa sisältöä suurelle yleisölle. Tekstityön ytimessä on keskustelun käyminen – saavutettavasti, näkyvästi ja piilottelematta. Iivanainen toivoo tulevaisuuden tekstien ja tutkimusten tuovan mukanaan lisää näkymättömän näkyväksi tekemistä ja tietoisuutta siitä, että sateenkaarevuus ei tarkoita traagista elämää.

Jukka Ahlström, Roosa Heimo, Riia-Maria Kyllönen, Aino Kökkö ja Aino Männistö

Yksi vastaus artikkeliin “Queer-iloa ja tietoisuuden lisäämistä – seksologin työn kirjavuus näkyy erilaisissa someteksteissä”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *