Tutkijan oikeus osallistua

“Suuttuuko pomo, jos sanon näin?”

Tiede kytkeytyy monin tavoin muuhun yhteiskuntaan kuten taloudellisiin tai poliittisiin intresseihin. Siksi tutkijatkin saattavat joutua mukaan erilaisiin kiistoihin. Myös tutkimusyhteisön sisällä käydään joskus kovaa kilpailua asemista ja rahoituksesta, mikä toisinaan leimahtaa julkisiksi kiistoiksi.

Väittely kuuluu olennaisena osana tieteeseen ja sen kehitykseen. Tutkijoilla on myös oikeus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun muillakin foorumeilla. Valitettavasti tutkijoiden sananvapautta julkisuuden foorumeilla pyritään joskus myös rajoittamaan.

Kesällä 2010 nousi debatti siitä, onko Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkijoilla sananvapautta.  Joukko tutkijoita arvosteli VTT:n johtoa siitä, että tutkijoiden erilaiset näkemykset energiapoliittista linjauksia halutaan vaientaa.

Tutkija, joka oli käynyt asiantuntijana eduskunnan talousvaliokunnassa uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta, sai VTT:ltä kirjallisen varoituksen. Toista tutkijaa oli puolestaan kielletty julkaisemasta turpeen energiakäyttöä koskevan yleisöpalstakirjoitusta.

Eduskunnan oikeusasiamies otti tapauksen tutkittavaksi ja katsoi VTT:n loukanneen kahden tutkijansa sananvapautta.  Oikeusasiamiehen mukaan tutkijoilla on oikeus käyttää sananvapauttaan ja siihen puuttuminen on ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Suomen perustuslain kanssa.

Oikeusasiamiehen linjaus oli tärkeä tutkijan oikeusturvan kannalta. Pomon suuttumista ei siis kannatta pelätä, vaan tutkijan kannattaa rohkeasti ottaa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, joista hänellä on erityistä asiantuntemusta.

Katso myös Teivo Teivaisen video yhteiskunnallisesta osallistumisesta.