Tieteen ja median suhde

Tiede ja journalismi muodostavat omat toimintakulttuurinsa, eivätkä tutkijat ja toimittajat puhu aina samaa kieltä. Siinä missä tutkijat usein käyttävät varauksia ”ehkä” tai ”saattaa”, toimittajat joskus vetävät mutkat suoriksi. Helsingin Sanomien kokenut tiedetoimittaja Timo Paukku kirjoittikin muutama vuosi sitten, että ”monella tutkijalla menee aamulla kahvi väärään kurkkuun, kun hän avaa lehden tai seuraa sähköisiä viestimiä”. Hän näki tutkijoiden ja toimittajien välillä jyrkän kuilun.

Viimeaikaiset tutkimukset tutkijoiden suhteista mediaan antavat kuitenkin positiivisempia tuloksia: raja tieteen ja median välillä ei välttämättä olekaan kovin jyrkkä, ja tutkijat suhtautuvat median tarjoamaan julkisuuteen aiempaa positiivisemmin. Näyttää myös siltä, että tiede ja sen popularisointi eivät ole toisiaan poissulkevia alueita: alallaan menestyvät tutkijat ovat usein myös näkyviä hahmoja mediajulkisuudessa.

On kuitenkin tärkeää tiedostaa, miten median ja tieteen toimintatavat poikkeavat toisistaan. Se, mikä tutkijalle on tieteen näkökulmasta tärkeää tietoa, ei välttämättä ole tärkeää tai kiinnostavaa toimittajan ja median näkökulmasta. Myös aikakäsitykset poikkeavat: siinä missä tutkija antaa selityksiä menneille tapahtumille, toimittaja on kiinni tässä päivässä tai tähyää tulevaan. Parempi ymmärrys median toimintatavoista edesauttaa tutkimuksen esille saamista ja tutkijoille tärkeiden puheenaiheiden nostamista julkiseen keskusteluun.

Journalismi noudattelee suurelta osin rutiininomaisia aikatauluja ja käytäntöjä ‒ ja toimittajilla on lähes aina kiire. Tutkijan on hyvä tiedostaa, että toimitukset käsittelevät valtavat määrät materiaalia päivittäin. Mediaa kiinnostavat paitsi uudet, merkittävät tieteelliset löydöt , myös erityisesti tutkimuksen käytännön sovellukset. Lisäksi media on usein kiinnostunut arkijärjen vastaisista tai jollain tapaa yllättävistä tieteellisistä löydöksistä. Tai joskus enemmän tutkijan persoonasta kuin hänen työnsä tuloksista.

Tutkijan ja toimittajan eroja ei kuitenkaan kannata liioitella tai juuttua niitä koskeviin stereotypioihin. Yhteistyöhön on paljon mahdollisuuksia.