Tiedeviestinnän koulutus

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus Helsingin yliopistossa

Jatko-opiskelijoille suunnattu tiedeviestinnän opetus alkoi Helsingin yliopistossa vuonna 2003 ja se on nyt vakiintunut osaksi sosiaalitieteiden laitoksen opetusta.  Koulutukseen valitaan joka vuosi, toukokuussa 15 uutta opiskelijaa.

Viiden kurssin käytännönläheistä opintokokonaisuutta(22 op) on opiskellut vuodesta 2003 lähtien jo lähes 150 Helsingin yliopiston jatko-opiskelijaa. Pienryhmäopetuksen vuoksi sisäänotto on rajattu 15 opiskelijaan vuodessa. Siihen on hakenut vuosittain 40-80 opiskelijaa.

Osa opintokokonaisuuden kursseista on avoimia ja niille osallistuu vuosittain toista sataa opiskelijaa. Osa kursseista on järjestetty yhteistyössä Helsingin Sanomien ja Yleisradion tiedetoimituksen sekä tiedekeskus Heurekan kanssa. Tämä on antanut opiskelijoille hyvän tuntuman tiedeviestinnän käytäntöihin.

Tiedeviestinnän koulutuksen vetäjät professori Esa Väliverronen ja yliopistonlehtori Tuomo Mörä saivat syksyllä 2013 Skepsis ry:n Sokrates-palkinnon työstään tiedeviestinnän ja kriittisen tieteellisen ajattelun edistämisessä.

Tiedeviestinnän maisteriohjelma Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on toiminut vuodesta 2007 Tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA), ja sitä johtaa professori Erkki Karvonen. Kaksi vuotta kestävä maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Ohjelman suorittanut valmistuu filosofian maisteriksi, jolla on jatko-opintokelpoisuus. TIEMAan valitaan 15 opiskelijaa joka toinen vuosi. Seuraava opiskelijavalinta on keväällä 2015.

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia tieteeseen erikoistuneina toimittajina, tiedottajina, sisällöntuottajina ja muissa tiedeviestinnän tehtävissä. He voivat työskennellä yrityksissä, järjestöissä, julkisella sektorilla, ammatinharjoittajina tai itsenäisinä yrittäjinä.

Alan koulutusta tarjoaa myös Avoin yliopisto Helsingissä.

Lisäksi mm. Suomen Tiedetoimittajien liitto järjestää alan koulutustapahtumia.