Tiedeviestintä tutkimusalana

Tiedeviestintä alkoi vakiintua omaksi tutkimusalakseen 1990-luvulla ja parinkymmenen vuoden ajan se on laajentunut merkittäväksi. Alan keskeisiä tieteellisiä lehtiä ovat Public Understanding of Science, Science Communication ja Journal of Science Communication. Myös monissa viestinnän sekä tieteen ja teknologian tutkimuksen journaaleissa julkaistaan alan tutkimusta.

Alan tutkijoiden ja tiedeviestinnän ammattilaisten kansainvälinen järjestö PCST (Public Communication of Science and Technology järjestää konferensseja kahden vuoden välein. Lisäksi viestinnän ja mediatutkimuksen kansainvälisen järjestön IAMCR:n työryhmä Environment, Science and Risk Communication ja eurooppalaisen ECREA:n työryhmä Science and Environment Communication kokoavat yhteen alan tutkijoita konferensseihin ja seminaareihin.