Tietobreikit

Tietobreikit ovat Suomen Akatemian organisoimia nuorten ja tutkijoiden kohtaamisia, joissa keskustellaan ajankohtaisista tiedeaiheista. Samalla tutkijat kuulevat, millaisia näkökulmia nuorilla on käsiteltävään aiheeseen. Nuorten tiedekahvilat saivat alkunsa 2000-luvun alussa Ranskassa.

Tietobreikkien aiheet käsittelevät esimerkiksi tutkijan uraa, jotakin nuoria kiinnostavia arkipäivän ilmiöitä tai tieteen tarjoamia näkökulmia laajoihin ihmiskunnan haasteisiin. Esimerkiksi sosiaalista vuorovaikutusta käsittelevään keskusteluun on luontevaa ottaa mukaan sosiaalinen media.

Tapahtumat ovat suunnattu pääasiallisesti lukiolaisille ja koulut voivat itse tilata Tietobreikin sekä määrittää minkä kokoiselle ryhmälle tapahtuma järjestetään.

Nuorille tarjoaa ohjelmaa myös SciFest, joka järjestetään vuosittain Joensuussa.