Tiedebarometri

Mihin instituutiohin suomalaiset luottavat? Poliisiin, puolustusvoimiin… ja tieteeseen! Muun muassa tämä käy ilmi joka kolmas vuosi ilmestyvästä Tiedebarometrista.  Tiedebarometri selvittää suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja tiedeviestintään. Ensimmäinen tiedebarometri julkaistiin vuonna 2001.

Barometri tarjoaa ennen kaikkea mielenkiintoista pitkittäistietoa asenteista ja niiden muutoksista. Tiedeviestinnän kannalta mielenkiintoista on, että median tarjoamalle tiedetiedolle on barometrin mukaan nykyistä enemmänkin kysyntää, sillä vuodesta toiseen noin kolme neljäsosaa vastaajista toivovat medialta enemmän tiedetarjontaa.

Tiedebarometrin mukaan suomalaisten luottamus tieteeseen ja tutkimusinstituutioihin on säilynyt korkealla tasolla, vaikka luottamus moniin muihin yhteiskunnan instituutioihin on samaan aikaan laskenut.

Tiedebarometriä julkaisee Tieteen tiedotus ry ja selvitykset on toteuttanut Yhdyskuntatutkimus Oy.