Tutkija asiantuntijana

Asiantuntijakommentti on yleisin tapa, jolla tutkija pääsee esille uutismediassa. Koska uusia tutkimuksia valmistuu vain harvakseltaan, ajankohtaisten ilmiöiden kommentointi on tärkein tapa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa.

Yhä monimutkaisemmaksi käyneessä yhteiskunnassa toimittajat hakevat usein kommentin asiantuntijalta mitä erilaisimmista asioista. Jos he eivät tunne tai saa kiinni sopivaa tutkija, he pyytävät kommentin joltakulta muulta – usein ehkä vähemmän tietävältä tai vähemmän puolueettomalta.

Verkon ja sosiaalisen median maailmassa asiantuntijuus on myös kärsinyt inflaation kun melkeinpä kuka tahansa voi brändätä itsestään asiantuntijan. Tutkijat usein tuskailevat näiden äänekkäiden “vasta-asiantuntijoiden” kanssa ja vetäytyvät pois julkisesta keskustelusta. Silloin kuitenkin tutkijoiden ääni kuuluu entistä heikommin.

Toisaalta tutkijan on hyvä tiedostaa, että asiantuntijan näkemyksiä käytetään mediassa joskus myös lisäämään jo ennalta valitun näkökulman uskottavuutta. Samoin tutkijalle tarjotaan helposti jotakin valmista roolia tilanteissa, joissa samaan juttuun haastellaan useaa asiantuntijaa tai asianosaista.

Haastattelutilanteissä toimittaja tekee yleensä aloitteen eli ottaa yhteyttä tutkijaan. Jos tutkijalla on kuitenkin painavaa sanottavaa johonkin asiaan, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä toimituksiin tai yksittäisiin toimittajiin. Myös blogit ja erilaiset sosiaalisen median kanavat ovat hyvä väylä, sillä toimittajat seuraavat niitä paljon.