Hankkeen kuvaus

USKALLUS – Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa -hankkeen tarkoitus on kehittää tutkimusperustaista kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää oppimateriaalia perusopetuksessa käytettäväksi.

Hankkeen lähtökohtana on se, että kulttuurienväliseen osaamiseen tähtäävän opetuksen pitäisi olla myös kriittistä, voimaannuttavaa ja muutokseen inspiroivaa.

Hanke myös pilotoi tiedekasvatusta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja tukee sekä tiedekasvatuksen että katsomukselliseen moninaisuuteen ja osallisuuteen liittyvän opetuksen juurtumista tiedekuntaan.

Hankkeen tavoitteet

Hanke tuottaa opettajien käyttöön taustatietomateriaaleja esimerkiksi

  • katsomusten välisestä rauhanrakennuksesta
  • uskonnoista ja katsomuksista osana yhteiskuntaa
  • erilaisista uskonnollisista ja katsomuksellisista taustoista tulevien yhdenvertaisesta osallisuudesta koulussa ja muualla yhteiskunnassa
  • katsomusten vapaudesta
  • yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.

Hanke ideoi, muokkaa ja kokeilee taustatietomateriaalien mukaisia teemoja käsitteleviä toiminnallisia ja osallistavia oppimateriaaleja, joita voi käyttää osana oppiaineiden opetusta, koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja mahdollisesti yhteisöllisessä oppilashuollossa.

Hankkeen kesto

Hanke on alkanut vuoden 2019 alusta ja kestää kesäkuuhun 2021.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa tuotettu materiaali löytyy teemoittain kohdasta Teemat. Siellä on myös runsaasti yleistajuisesti esiteltyä teologisen tiedekunnan tutkimusta näistä aiheista. Kootusti materiaali löytyy kohdasta Opettajille.

Hankkeessa on kerätty arviointitietoa, jota on käytetty myös tieteelliseen tutkimukseen. Aineistosta on syntynyt kaksi maisterintutkielmaa. Muu tutkimus on vielä vertaisarvioinnissa. Linkki maisterintutkielmien esittelyyn